Forskerutdanning ved Institutt for fysikk

– Ph.d.-programmet fysikk
 

Institutt for fysikk tilbyr doktorgradsstudier innen alle sine forskningsområder. Det er gode muligheter for samarbeid med andre institutter og industri. En mastergrad i realfag eller teknologi (fysikk) kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i fysikk.

Instituttet tilbyr to doktorgradsprogram (Ph.d.)

 

Ph.d.-studiet i fysikk (PHFY)

Ph.d.-programmet i fysikk gir utdanning innen eksperimentell og teoretisk fysikk. Faglig innhold av programmet for den enkelte student kan rettes mot en rekke fysikktema basert på forskningsaktiviteten ved instituttet. Programmet skal gi ph.d. studentene forskerutdanning innen eksperimentell eller teoretisk fysikk og bidra til å styrke kandidatenes faglige bredde i fysikk.

Ph.d.-studiet i biofysikk (PHBIFY)

Ph.d.-programmet i biofysikk og medisinsk teknologi gir utdanning innen eksperimentell og teoretisk biofysikk, medisinsk fysikk og medisinsk teknologi. Faglig innhold av programmet for den enkelte ph.d.kandidat kan rettes mot en rekke områder basert på forskningsaktivitetene innen biofysikk og medisinsk teknologi ved NV-fakultetet.

Ph.d.-utdanningen ved NV-fakultetet

Fakultet for naturvitenskap tilbyr flere Ph.d.-program, og her finner du informasjon om NV-fakultetets forskerutdanning.
PhD education at the Faculty of Natural Sciences (på engelsk)