FY8913 - Partikkelfysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Det gis en innføring i sentrale begreper i partikkelfysikken, symmetrier, invarianser og bevaringslover. Kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger behandles spesielt samt elektrosvak teori. Det gis en grunnleggende innføring i kvarkmodellen, QCD, nøytrinooscillasjoner, samt gauge-teorier og Higgs-mekanismen. Det gis også en kort innføring i gruppeteori, spesielt SU(2)-gruppene for spinn og isospinn.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette kurset skal studentene kunne:
- Gjøre rede for sentrale begreper innenfor partikkelfysikk, slik som symmetrier, invarianser og bevaringslover, samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger.
- Gjøre rede for innholdet i kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger, spesielt med tanke på spredningsprosesser for partikler.
- Skrive ned og benytte seg av Feynman-diagrammer og regler i praktiske beregninger.
- Gjøre rede for grunnleggende gruppeteori, spesielt egenskapene til SU(2)-gruppen.
- Beskrive Higgs-mekanismen samt hensikten og egenskapene til gauge-teorier.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D. Griffiths: Introduction to Elementary Particles, 2nd Ed.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3403 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 06.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 28.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.