course-details-portlet

FY8913 - Partikkelfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Det gis en innføring i sentrale begreper i partikkelfysikken, symmetrier, invarianser og bevaringslover. Kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger behandles spesielt samt elektrosvak teori. Det gis en grunnleggende innføring i kvarkmodellen, QCD, nøytrinooscillasjoner, samt gauge-teorier og Higgs-mekanismen. Det gis også en kort innføring i gruppeteori, spesielt SU(2)-gruppene for spinn og isospinn.

Læringsutbytte

Kunnskaper og ferdigheter:

Etter gjennomføring av dette kurset skal studentene kunne:

  • Gjøre rede for sentrale begreper innenfor partikkelfysikk, slik som symmetrier, invarianser og bevaringslover, samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger.
  • Gjøre rede for innholdet i kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger, spesielt med tanke på spredningsprosesser for partikler.
  • Skrive ned og benytte seg av Feynman-diagrammer og regler i praktiske beregninger.
  • Gjøre rede for grunnleggende gruppeteori, spesielt egenskapene til SU(2)-gruppen.
  • Beskrive Higgs-mekanismen samt hensikten og egenskapene til gauge-teorier.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal være i stand til å anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen (100%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, gis eksamen på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biofysikk (PHBIFY)
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

Main book: David Griffiths, Introduction to Elementary Particles, 2nd Edition

Mark Thomson: Modern Particle Physics, 1st Ed.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3403 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teoretisk fysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU