FY8409 - Klinisk fysikk for stråleterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Kurset skal gi studenten en forståelse for fysiske prinsipper innen stråleterapi med fokus på klinisk anvendelse. Følgende tema, knyttet til hele behandlingskjeden, vil bli omtalt: Utstyr for generering/avlevering av elektron- og fotonstråling, klinisk stråledosimetri, karakterisering av strålefelt, behandlingsplanlegging (volumdefinisjoner, feltoppsett, fraksjonering, moderne teknikker (invers optimalisering, adaptive teknikker, bruk av ulike bildemodaliteter for planlegging og behandling) og doseberegningsalgoritmer), brachyterapi, kvalitetssikring, introduksjon til bruk av partikler/tunge ioner i stråleterapi og kvantitative metoder i stråleonkologi

Læringsutbytte

Studenten får gjennom faget kurset en innføring i ferdigheter som praktiseres av medisinske fysikere ved stråleterapiavdelinger ved norske sykehus. Dette innebærer kunnskap om lineærakseleratorer og generering av elektron- og fotonstråling og klinisk dosimetri (dosimetrikjeden og teknikker/utstyr for å måle dose), kjennskap til volumdefinisjoner i stråleterapi og ulike teknikker for behandlingsplanlegging og kvalitetssikring av behandling, samt kjennskap til muligheter og begrensninger ved andre behandlingsmodaliteter som brachyterapi og partikkelterapi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. I disse vil det inngå praktiske øvelser (i grupper) innen temaene praktisk dosimetri og behandlingsplanlegging.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8404 4.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.