course-details-portlet

FY8907 - Stokastiske prosesser og transportteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet dreier seg om sentrale begreper i klassisk transportteori og dens anvendelser. Følgende tema behandles: stokastiske variabler, Markovprosesser, korrelasjonsfunksjoner, Wiener-Khinchinteoremet, fluktuasjon-dissipasjonsteoremet, Chapman-Kolmogorov-Smoluchowskiligningen, masterligningen, Langevinligningen og diverse såkalte mikroskopiske ligninger for å beskrive partikkeltransport. Hovedvekten vil bli lagt på det fysiske innholdet og noen moderne anvendelser av transportteori i kjemisk reaksjonskinetikk, komplekse nettverk, spredning av lys og fotontransport i mikro- og nanostrukturer.

Læringsutbytte

Emnet gir studentene en generell innsikt i fundamentale begreper og prinsipper i klassisk transportteori, samt moderne anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Kontinuasjonseksamen kan endres fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biofysikk (PHBIFY)
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4275 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 2
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 05.06.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU