course-details-portlet

FY3464 - Kvantefeltteori I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Free scalar field theory, Green functions, symmetries and Noether's theorem, path integrals, Wick's theorem, Feynman diagrams, n-point correlators, interacting scalar field theory, regularization and renormalization, loop diagrams, effective couplings, Dirac equation and its solutions, Lorentz algebra, Quantization of Dirac field and its propagator, symmetries of the Dirac Lagrangian, Grassmann variables, fermionic path integrals, S-matrix, LSZ-reduction formula.

If time: the electromagnetic gauge field and its quantization, gauge field propagator, scalar QED, spontaneous symmetry breaking, Higgs mechanism

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå kunnskap om grunnleggende prinsipper og formalisme for kvantefeltteorier, og om bruk av Feynmandiagrammer for kvantitativ analyse av slike. Studenten skal oppnå kunnskap om integral over veier, ligningene for skalare og tensor felter, Feynmanregler for skalare teorier, strålingskorreksjoner, symmetrier og Noether's teorem, Dirac-ligningen, Weyl og Majorana spinorer, spredningsprosesser, gaugeteorier, regularisering og renormalisering.

Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til: anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvelser. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Utsatt eksamen kan bli gjort om fra skriftlig til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Lectures notes in QFT by J. Minahan.

Supplementary material: D. Bailin and A. Love, Introduction to Gauge Field Theory, Adam Hilger, Bristol A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press. M. Kachelriess: Lecture notes for FY3464 and FY3466.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY464 7.5
FY8914 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teoretisk fysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU