course-details-portlet

FY3464 - Kvantefeltteori I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Relativistiske bølgeligninger: Klein-Gordon-, Dirac-, Maxwell- og Proca-ligningene. Annen-kvantisering, integral over veier. Propagatorer. Elementær kvanteelektrodynamikk. Feynmandiagrammer og Feynmanregler. Beregning av spredningsprosesser.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå kunnskap om grunnleggende prinsipper og formalisme for kvantefeltteorier, og om bruk av Feynmandiagrammer for kvantitativ analyse av slike.Studenten skal oppnå kunnskap om integral over veier, ligningene for
skalare og tensor felter, Feynmanregler for skalare teorier, strålingskorreksjoner, symmetrier og Noether's teorem, Dirac-ligningen, Weyl og Majorana spinorer, spredningsprosesser, gaugeteorier, og renormalisering og "running couplings".

Generell kompetanse:
Kandidaten skal være i stand til: anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvelser.
Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig

Kursmateriell

D. Bailin and A. Love, Introduction to Gauge Field Theory, Adam Hilger, Bristol.
A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press.
M. Kachelriess: Lecture notes for FY3464 and FY3466.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY464 7.5
FY8914 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teoretisk fysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU