Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hauge, Eivind Hiis; Støvneng, Jon Andreas. (2010) Grunnleggende fysikk -klassisk mekanikk og varmelære, 2. utgave. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2599-0.

Del av bok/rapport

  • Eilertsen, Jan Lasse; Støvneng, Jon Andreas; Ystenes, Martin; Rytter, Erling. (2002) Cocatalyst activiation and first monomer insertion of metallocene catalysts. An in situ FTIR and quantum chemical study. Future Technology of Polyolefin and Olefin Polymrization Catalysis, Edited by M. Terano and T. Shiono.
  • Rytter, Erling; Ystenes, Martin; Eilertsen, Jan Lasse; Ott, Matthias; Støvneng, Jon Andreas; Liu, Jianke. (2001) Methylaluminoxane as a Cocatalyst for Olefin Polymerization. Reactivity and Cocatalytic Effect. Organometallic Catalysts and Olefin Polymerization. Catalysts for a New Millenium.
  • Thorshaug, Knut; Støvneng, Jon Andreas; Wigum, Hanne; Rytter, Erling. (2001) Ethene Polymerization Catlyzed by Monoalkyl and Methyl Substituted Zirconocenes. Possible Effects of Reaction Barriers and Ligand-Metal Agostic Interactions. Organometallic Catalysts and Olefin Polymerization. Catalysts for a New Millennium.