course-details-portlet

FY8903 - Gravitasjon og kosmologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 67/100 4 timer
Hjemmeeksamen 33/100 7 dager

Faglig innhold

Spesiell relativitetsteori. Lagrange-Hamilton formulering for klassiske felt. Differensialgeometri. Krumme rom og gravitasjon. Spesielle geometriar (Friedman, Schwarzschild, Kerr...). Svarte hull. Lysavbøyning. Kosmologiske modellar.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentane skal lære grunnleggjande prinsipp og formalisme for klassisk mekanikk og feltteori og bruke dei på problem innan gravitasjon og kosmologi. Studentane skal lære grunnleggjande begrep og metodar frå differensialgeometri som nyttast i generell relativitetsteori. Studentene skal lære om eksperimentelle testar av generell relativitetsteori og dei viktigaste eigenskapane til standardmodellen for kosmologi. Ferdigheter: Studentane skal kunne analysere enkle modellar i fagfeltet. Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til: anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakter i emnet: Skriftlig avsluttende eksamen (67%) og midtsemesterprøve/hjemmeprøve (33%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hvis forelesningene er på engelsk, blir eksamen kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

J.B. Hartle: Gravity. An introduction to Einstein's General Relativity.Ekstralitteratur:Jan Myrheim: Classical theory of fields, Michael Kachelriess: Lecture notes for FY3452; Gravitation and Cosmology.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3452 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astrofysikk
  • Teoretisk fysikk
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 67/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 67/100 14.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Hjemme-eksamen 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU