course-details-portlet

TFY4235 - Numerisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Lineær algebra, endelig differansemetoder, stokastiske metoder, ordinære differensialligninger, partielle differensialligninger, optimalisering, lineær programmering, genetiske algoritmer, simulert størkning, Fouriermetoder, wavelet-analyse, Monte Carlo-metoder, molekylærdynamikk, kvantemekanikk, cellulære automater.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten har kunnskap om et utvalg av numeriske metoder og hvordan disse kan anvendes for å løse problemer innen ulike områder av fysikk. Ferdigheter og generell kompetanse: Studenten kan, med utgangspunkt i et gitt problem, formulere en strategi for å løse problemet med en eller flere relevante numeriske metoder, konkretisere denne strategien ved hjelp av prosedyreorientert programmering i et egnet programmeringsspråk, kompilere og kjøre programmet, foreta en kritisk analyse av oppnådde resultater, vurdere hvordan resultatene best kan presenteres, og kommunisere sitt arbeid skriftlig i et format som ligger nært opp til standarden for artikler i internasjonale fysikktidsskrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Vurdering foretas på grunnlag av hjemmeoppgave over fem dager. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Vurdering foretas på grunnlag av arbeider. Det vil bli gitt tre oppgaver i løpet av dette kurset. En (tilfeldig valgt) oppgave vil bli en del av avsluttende eksamen, og studentene forventes å levere inn løsningen på denne som en del av eksamen. Avsluttende eksamen er en flerdagers hjemmeeksamen som utgjør 100% av karakteren i faget.

Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

Kompendium i numerisk fysikk; Press, Flannery, Teukolsky og Vetterling: Numerical Recipes.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4058 7.5
FY8904 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
03.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU