TFY4235 - Numerisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Lineær algebra, endelig differansemetoder, stokastiske metoder, ordinære differensialligninger, partielle differensialligninger, optimalisering, lineær programmering, genetiske algoritmer, simulert størkning, Fouriermetoder, wavelet-analyse, Monte Carlo-metoder, molekylærdynamikk, kvantemekanikk, cellulære automater.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten har kunnskap om et utvalg av numeriske metoder og hvordan disse kan anvendes for å løse problemer innen ulike områder av fysikk.

Ferdigheter og generell kompetanse:
Studenten kan, med utgangspunkt i et gitt problem, formulere en strategi for å løse problemet med en eller flere relevante numeriske metoder, konkretisere denne strategien ved hjelp av prosedyreorientert programmering i et egnet programmeringsspråk, kompilere og kjøre programmet, foreta en kritisk analyse av oppnådde resultater, vurdere hvordan resultatene best kan presenteres, og kommunisere sitt arbeid skriftlig i et format som ligger nært opp til standarden for artikler i internasjonale fysikktidsskrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Vurdering foretas på grunnlag av hjemmeoppgave over fem dager. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

Kompendium i numerisk fysikk; Press, Flannery, Teukolsky og Vetterling: Numerical Recipes.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8904 7.5 01.09.2010
SIF4058 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.