TFY4330 - Nanoverktøy

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet behandler karakteriserings- og strukturingsteknikker med en høy romlig (mindre enn 100 nm) oppløsning, som er relevant for nanoteknologi. Aktuelle teknikker kan være sveipe- og transmisjonselektronmikroskopi, focused ion beam og atomkraftmikroskopi.
I tillegg blir bilde- og databehandling diskutert. Teori og teknikker blir anvendt i labøvinger.

Læringsutbytte

Etter kurset skal studenten være i stand til å trekke ut og validere eksperimentelle resultater fra diskuterte teknikker. Resultatene kan bli innhentet selv eller av andre.
Studenten skal kunne planlegge og optimalisere et typisk eksperimentelt oppsett som brukes i nanoteknologi, basert på gitt oppgave eller forkunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvingene: alle rapporter kreves godkjent for adgang til eksamen. Laboratoriedemonstrasjoner og laboratorieøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger og rapportskriving

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 50% og arbeider 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nanoteknologi (MTNANO)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 20.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E5 , E6
Høst ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.