TFY4315 - Strålingsbiofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale temaer innen energideponering i biologiske materialer ved bestråling med ioniserende stråling, inkludert: direkte og indirekte effekter av stråling, strålingsindusert DNA-skade og –reparasjon, mekanismer for celledød etter stråling, kvantitative modeller for celledød og –overlevelse, dose-respons-relasjoner, tumor- og normalvevsresponser, hovedprinsipper for bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling, de 5 R'ene bak rasjonalet om fraksjonering, tid-dose-fraksjonering, terapeutisk ratio, den lineær-kvadratiske modell, modeller for tumorkontrollsannsynlighet- og normalvevs komplikasjonssannsynlighet, dose-rate-effekt, volumeffekt, oksygeneffekt, tumormikromiljø og hypoksi, kombinasjon av stråling med kjemoterapi og biologisk målrettede medikamenter, strålesensibiliserende og -beskyttende forbindelser, hypertermi, proton- og ioneterapi.

Læringsutbytte

Studenten opparbeider inngående kunnskap om vekselvirkning mellom ioniserende stråling og biologisk materiale, med hovedvekt på mekanismer for induksjon og reparasjon av strålingsinduserte molekylære og cellulære effekter, samt bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling.

Studenten opparbeider ferdigheter i bruk av ulike matematiske modeller for estimering av strålingsindusert celledød og celleoverlevelse.

Studenten opparbeider ferdigheter innen tolkning og presentasjon av vitenskapelige data ervervet gjennom praktiske laboratorieoppgaver og gruppearbeid. Studenten opparbeider ferdigheter innen lesing og presentasjon av forskningslitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner og obligatorisk prosjektarbeid i gruppe med presentasjon. Emnet vil bli undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8919 7.5 01.09.2017
SIF4092 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.