course-details-portlet

FY8906 - Biofysiske mikroteknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer E
Presentasjon 50/100

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i virkeprinsippet til et utvalg måleinstrument som er viktige for studier av biologiske makromolekyler, celler og andre myke materialer. Kurset har som målsetting å gi en forståelse av virkeprinsippet til og oppbygning av de essensielle komponentene måleutstyret består av samt en teoretisk og praktisk innføring i hvordan instrumentet opereres, inkludert kalibreringsprosedyrer og vedlikehold.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten skal ha kunnskap om -Egenskaper ved optisk stråling og sentrale vekselvirkninger mellom lys og materie som er relevante for teknikken presentert i emnet. -Grunnleggende geometrisk optikk og bølgeoptikk -De mest sentral optiske avbildningsmetoder i biologisk sammenheng (lysfeltsmikroskopi og ulike kontrastteknikker, fluorescensmikroskopi, konfokalmikroskopi, multifotonmikroskopi, superoppløsningsteknikker mm.) -Andre optiske teknikker som brukes i biologisk sammenheng som FCS, FRAP og FRET mm. -Preparering av prøver for optiske teknikker, inkludert ulike fargeteknikker -Atomær kraftmikroskopi, dynamisk kraftspektroskopi, og optiske pinsetter. -vekselvirkning mellom elektroner og biologisk materiale -Ulike elektronmikroskop som SEM, TEM, STEM og analytiske metoder. -Preparering av prøver for elektronmikroskopi Ferdigheter Kandidaten skal å ferdigheter innen: -Bruk av vanlige mikroskopi metoder som for eksempel lysfeltsmikroskopi med ulike kontrastmekanismer og konfokalmikroskopi. Generell kompetanse Kandidaten skal gjennom emnet utvikle kompetanse i -å finne frem i og lese forskningslitteratur. -muntlig presentasjon av vitenskapelige studier -skriftlig fremstilling av faglig tekst -samarbeid -lage en vitenskapelig poster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og laboratorieøvinger. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Muntlig eksamen 50% og presentasjon av vitenskapelig artikkel 50%.

Kursmateriell

Eget kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4265 7.5 HØST 2010
FY8410 5.0 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Presentasjon 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 50/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU