FY2045 - Kvantemekanikk I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Rekapitulering av fundamentale prinsipper i kvantemekanikk. Generell formulering av kvantemekanikk, inkludert Diracs bra-ket notasjon og harmonisk oscillator. Dreieimpuls: spinn, banedreieimpuls og addisjon av dreieimpulser. Identiske partikler: ideell fermigass og bosegass; Fermi-Dirac- og Maxwell-Boltzmann-fordelingene; atomer og faste stoffer. Perturbasjonsteori.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten:
i) beherske de sentrale delene av grunnleggende kvantemekanikk: grunnpostulater og viktige kvantemekaniske teoremer, egenfunksjoner og egenverdier, utvikling i egenfunksjoner, stasjonære og ikke-stasjonære tilstander, endelig potensialbrønn, harmonisk oscillator, hydrogenatomet,
ii) ha lært å bruke Dirac-formalisme, og bruke operatoralgebra til å kvantisere harmonisk oscillator og dreieimpuls,
iii) være kjent med spinnformalisme og addisjon av dreieimpulser,
iv) forstå teorien om og konsekvensene av identiske partikler, spesielt ideelle fermi- og bosegasser,
v) forstå de viktigste elementene i perturbasjonsteori.

I tillegg skal studenten lære hvordan numerisk fysikk kan bidra til å løse og forstå kvantemekaniske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Elementer av numerisk fysikk kan bli inkludert i forelesningene og i regneøvingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

1) D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, Pearson, 2005. (Engelskspråklig hovedbok.)
2) P. C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir, 2005. (På norsk; denne boka vil bli brukt for rekapitulering, samt for en generell formulering av kvantemekanikken.)
3) Forelesningsnotater, inkludert diverse programkode.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY245 7.5
TFY4250 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 03.12.2018 09:00 SL238 , SL111 brun sone , SL315 , SL111 grønn sone , SL274 , SL120
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.