FY3452 - Gravitasjon og kosmologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Spesiell relativitetsteori. Lagrange-Hamilton formulering for klassiske felt. Differensialgeometri. Krumme rom og gravitasjon. Spesielle geometriar (Friedman, Schwarzschild, Kerr...). Svarte hull. Lysavbøyning. Kosmologiske modellar.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentane skal lære grunnleggjande prinsipp og formalisme for klassisk mekanikk og feltteori og bruke dei på problem innan gravitasjon og kosmologi. Studentane skal lære grunnleggjande begrep og metodar frå differensialgeometri som nyttast i generell relativitetsteori. Studentene skal lære om eksperimentelle testar av generell relativitetsteori og dei viktigaste eigenskapane til standardmodellen for kosmologi.

Ferdigheter:
Studentane skal kunne analysere enkle modellar i fagfeltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesningar og rekneøvingar. Viss forelesningane er
på engelsk, blir eksamen berre på engelsk.
Utsett eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endra frå skriftleg til muntleg. Obligatoriske aktivitetar er tavleøvingar
eller numerisk øvingar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

J.B. Hartle: Gravity. An introduction to Einstein's General Relativity.

Ekstralitteratur:
Jan Myrheim: Classical theory of fields,
Michael Kachelriess: Lecture notes for FY3452; Gravitation and Cosmology.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8903 7.5 01.09.2010
TFY4270 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.