course-details-portlet

FY3452 - Gravitasjon og kosmologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 33/100
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer

Faglig innhold

Spesiell relativitetsteori. Lagrange-Hamilton formulering for klassiske felt. Differensialgeometri. Krumme rom og gravitasjon. Spesielle geometriar (Friedman, Schwarzschild, Kerr...). Svarte hull. Perihelion presesjon og lysavbøyning. Kosmologiske modellar.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentane skal lære grunnleggjande prinsipp og formalisme for klassisk mekanikk og feltteori og bruke dei på problem innan gravitasjon og kosmologi. Studentane skal lære grunnleggjande begrep og metodar frå differensialgeometri som nyttast i generell relativitetsteori. Studentene skal lære om eksperimentelle testar av generell relativitetsteori og dei viktigaste eigenskapane til standardmodellen for kosmologi.

Ferdigheter:
Studentane skal kunne analysere enkle modellar i fagfeltet.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal være i stand til: anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesningar og rekneøvingar. Obligatoriske aktivitetar er tavleøvingar

eller numeriske øvingar. Forelesningar kvar fjerde veke. Øvingsakrivitetar med rettleiar dei andre vekene.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Viss forelesningane er på engelsk, blir eksamen berre på engelsk. Utsett eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endra frå skriftleg til muntleg.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

J.B. Hartle: Gravity. An introduction to Einstein's General Relativity.

Ekstralitteratur:
Jan Myrheim: Classical theory of fields,
Michael Kachelriess: Lecture notes for FY3452; Gravitation and Cosmology.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4270 7.5 01.09.2007
FY8903 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astrofysikk
  • Teoretisk fysikk
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 67/100 25.11.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU