course-details-portlet

FY3452 - Gravitasjon og kosmologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 67/100 4 timer D
Hjemmeeksamen 33/100 7 dager

Faglig innhold

Spesiell relativitetsteori. Lagrange-Hamilton-formulering for klassiske felt. Differensialgeometri. Krumme rom og gravitasjon. Spesielle geometrier (Friedman, Schwarzschild, Kerr...). Svarte hull. Perihelion presesjon og lysavbøyning. Kosmologiske modeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal lære grunnleggende prinsipper og formalisme for klassisk mekanikk og feltteori og bruke dem på problemer innen gravitasjon og kosmologi. Studentene skal lære grunnleggende begreper og metoder fra differensialgeometri som benyttes i generell relativitetsteori. Studentene skal lære om eksperimentelle tester av generell relativitetsteori og de viktigste egenskapene til standardmodellen for kosmologi. Ferdigheter: Studentene skal kunne analysere enkle modeller i fagfeltet. Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til å anvende abstrakte matematiske modeller på konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

To delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakter i emnet: Skriftlig avsluttende eksamen (67%) og midtsemesterprøve/hjemmeprøve (33%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hvis forelesningene er på engelsk, blir eksamen kun på engelsk.

Kursmateriell

J.B. Hartle: Gravity. An introduction to Einstein's General Relativity. Ekstralitteratur: Jan Myrheim: Classical theory of fields, Michael Kachelriess: Lecture notes for FY3452; Gravitation and Cosmology.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4270 7.5 HØST 2007
FY8903 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astrofysikk
  • Teoretisk fysikk
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 67/100 D 14.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 18
Vår ORD Hjemme-eksamen 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 67/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU