course-details-portlet

TFY4505 - Biofysikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

I samråd med sin veileder på fordypningsprosjektet velger studenten et emne på masternivå (eller høyere) som (normalt) støtter faglig opp om temaet i fordypningsprosjektet. Et alternativ til et ordinært masteremne på 7,5 sp er å velge moduler på til sammen 7,5 sp fra følgende liste: FY8408 Innføring i MR-avbildning (3,75 sp) som ordinært emne. TFY1a Videregående emner innen MRI og PET (3,75 sp). TFY4265 Biofysiske mikroteknikker (7,5 sp) som ordinært emne, eller TFY2a Lysmikroskopi og optiske teknikker (3,75 sp), TFY2b Teknikker for enkeltmolekylstudier (3,75 sp). (Man kan ikke ta både TFY2a og TFY2b, da må man heller ta TFY4265) FY8409 Klinisk fysikk for stråleterapi (3,75 sp) som ordinært emne. For nærmere beskrivelse av temaene, se nettsiden http://www.ntnu.edu/physics/courses/specialmodules. Aktuelle tema fra TFY4525 Bionanoteknologi, fordypningsemne kan også velges.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene fordypning i aktuelle problemstillinger innen biofysikk og medisinsk teknologi. Dette vil normalt være problemstillinger som er relevante for det valgte fordypningsprosjektet. Forøvrig henvises det til læringsmålene som er spesifisert for det enkelte emnet.

Læringsformer og aktiviteter

For ordinære emner, se den aktuelle emnebeskrivelsen. Modulene gis som forelesninger, kollokvier, laboratorium eller som ledet selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger temaet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 195-217,5 timer.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avholdes i august påfølgende år.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4700 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 30.11.2022
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU