FY8408 - Magnetisk resonans , del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet utgjøres av den mest grunnleggende halvdel av innholdet i FY8407: fenomenet kjerne magnetisk resonanse , spin fysikk, romlig koding, Fourier transformasjon, grunnleggende pulssekvenser, kontrast i MR, MR-systemets oppbygging, MR-sikkerhet, kontrastmidler, praktiske betraktninger i forhold til sekvens optimalisering, oversikt over noen kliniske applikasjoner av MRI, bl.a. diffusjon, perfusjon, spektroskopi, fMRI. Bruk av MRI i forskning.

Læringsutbytte

Studenten har kunnskap om fysikkgrunnlaget for MR avbildning og om kliniske og forskningsmessige anvendelser av MR. Studenten opparbeider ferdighet til å velge hensiktsmessige avbildningsmetoder for typiske anvendelser av MRI.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8407 4.0 01.09.2009
MEDT8009 4.0 01.09.2009
MEDT8011 4.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.