Om oss

Institutt for fysikk

Om oss

Foto av Realfagbygget NTNU. Foto: Per Henning

Om Institutt for fysikk

Fysikk er en grunnleggende naturvitenskap. Hele vårt levesett er preget av teknologisk utvikling som har sitt utspring i fysikkens landevinninger.

Med forskning over et vidt spekter av naturvitenskap og teknologi, gir et studium ved Institutt for fysikk et solid fundament for en framtidig karriere. Fysikken er både eksperimentelt og teoretisk rettet, ofte på tvers av de vanlige faggrensene.

Sentrale forskningsområder ved Institutt for fysikk er materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi. Instituttets vitenskapelige medarbeidere gjør en betydelig innsats for å øke interessen for fysikk ved å utbre forståelsen av hvor sentral og grunnleggende denne vitenskapen er i et moderne samfunn.

Studietilbud

Studier

Et studium ved Institutt for fysikk gir et solid fundament for en framtidig karriere. Undervisningen omfatter både teoretisk og eksperimentell fysikk. Emnene er tilpasset NTNUs ulike studieprogram, både sivilingeniør, realfag og internasjonale masterprogram.

Forskning

Forskning

Forskningen ved Institutt for fysikk omfatter materialfysikk, nanovitenskap, overflatefysikk, optikk, astrofysikk, atmosfærefysikk, solenergi, biofysikk og medisinsk teknologi.

Kontakt

Kontakt

Erik Wahlström

Erik Wahlström, Instituttleder
Epost: erik.wahlstrom@ntnu.no

Skolelaboratoriet

Skolelaboratoriet

Tre barn med leder. Foto

Institutt for fysikk er vertsinstitutt for Skolelaboratoriet
Skolelaboratoriet er NTNUs ressurs- og kompetansesenter for undervisning i realfag.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Ansatte ved Institutt for fysikk

Epost: postmottak@phys.ntnu.no

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Trondheim Realfagbygget D5-170

Postadresse

Institutt for fysikk, NTNU
7491 Trondheim

Kontaktinformasjon og ledelse