course-details-portlet

TFY4215 - Innføring i kvantefysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Innføring i kvantemekanikk. Schrödingerligningen. Kvantemekaniske postulater. Partikkel i boks og brønnpotensial. Harmonisk oscillator. Endimensjonal spredning, tunneleffekt. Dreieimpuls. Hydrogenatomet. Spinn. Atomer og molekyler.

Læringsutbytte

Studenten skal: - kjenne til hovedtrekkene i historikken rundt utviklingen av kvantemekanikken, - mestre sentrale begrep som operatorer, egenfunksjoner, egenverdier og Schrödingerligningen, og vite hvordan disse inngår i den kvantemekaniske teorien, - lære hvordan en kan formulere teorien ved hjelp av et sett med grunnpostulater og sentrale teoremer, der utvikling i egenfunksjoner, stasjonære og ikke-stasjonære tilstander og kompatible observable og simultane egenfunksjoner spiller en sentral rolle, - lære å bruke formalismen, først på enkle endimensjonale systemer som potensialbrønner, harmonisk oscillator og spredning i en dimensjon, senere på to- og tredimensjonale systemer, f.eks tredimensjonal oscillator og hydrogenatomet, - oppnå grunnleggende kunnskaper om spinn og effekter av et ytre magnetfelt, - kjenne til Pauliprinsippet og dets konsekvenser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

P.C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir 2000. D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, 2. eller 3. utgave. B.H. Bransden & C.J. Joachain: Quantum Mechanics, Prentice Hall, 2nd edition, 2000. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4048 7.5
FY1006 7.5 HØST 2008
FY6024 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 02.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 20
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 63
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU