course-details-portlet

TFY4215 - Innføring i kvantefysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Innføring i kvantemekanikk. Schrödingerligningen. Kvantemekaniske postulater. Partikkel i boks og brønnpotensial. Harmonisk oscillator. Endimensjonal spredning, tunneleffekt. Dreieimpuls. Hydrogenatomet. Spinn. Atomer og molekyler.

Læringsutbytte

Studenten skal: - kjenne til hovedtrekkene i historikken rundt utviklingen av kvantemekanikken, - mestre sentrale begrep som operatorer, egenfunksjoner, egenverdier og Schrödingerligningen, og vite hvordan disse inngår i den kvantemekaniske teorien, - lære hvordan en kan formulere teorien ved hjelp av et sett med grunnpostulater og sentrale teoremer, der utvikling i egenfunksjoner, stasjonære og ikke-stasjonære tilstander og kompatible observable og simultane egenfunksjoner spiller en sentral rolle, - lære å bruke formalismen, først på enkle endimensjonale systemer som potensialbrønner, harmonisk oscillator og spredning i en dimensjon, senere på to- og tredimensjonale systemer, f.eks tredimensjonal oscillator og hydrogenatomet, - oppnå grunnleggende kunnskaper om spinn og effekter av et ytre magnetfelt, - kjenne til Pauliprinsippet og dets konsekvenser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

P.C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir 2000. B.H. Bransden & C.J. Joachain: Quantum Mechanics, Prentice Hall, 2nd edition, 2000. Forelesningsnotater. D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, 2nd eller 3rd edition.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4048 7.5
FY1006 7.5 HØST 2008
FY6024 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 10.01.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 2
SL274 Sluppenvegen 14 9
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 71
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 13.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 35
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 70
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL430 Sluppenvegen 14 8
SL210 Sluppenvegen 14 6
Sommer UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU