course-details-portlet

TFY4106 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Hovedtema: Dynamikk med mekaniske bølger. Termisk fysikk.

Detaljert innhold:

Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Impuls. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Bevaringslover. Svingninger. Resonans.

Bølgefysikk: Mekaniske bølger. Lyd. Bølgefenomener.

Termisk fysikk: Trykk. Temperatur. Varme. Varmekapasitet. Varmetransport. Termodynamikkens lover. Sykliske prosesser. Kinetisk gassteori.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om: - Å opparbeide en forståelse av fysikk som vitenskapelig disiplin, herunder ulike fysiske fenomener og naturvitenskapelige tenkemåter og metoder. - Beskrive fysiske fenomener med matematiske metoder og benytte disse metodene som basis for emner som realiserer spesifikke metodemessige læringsmål i sitt studieprogram. Ferdigheter som kandidaten skal kunne: - Tilegne seg en grunnleggende forståelse av fysiske fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin, blant annet gjennom bruk av matematikk (vektor-, integral- og differensialregning). - Opparbeide en grunnleggende forståelse for og innsikt i fysikkens vitenskapelige metode. - Tilegne seg kunnskap til å se grunnleggende sammenhenger mellom ulike fysiske fenomener og praktiske anvendelser. - Lære et relevant begreps- og formelapparat. - Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse som etterfølgende emner kan bygge videre på. - Få trening i å bruke IKT-verktøy for matematisk modellering og numeriske beregninger. Genrell kompetanse kandidaten skal være i stand til: - Opparbeide forståelse for fysikkens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning. - Lære å gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener. - Få erfaring med eksperimentelt arbeid og usikkerhetsanalyse. - Få trening i å skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, obligatoriske labøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Engelsk: https://openstax.org: University Physics (gratis) H. D. Young og R. A. Freedman: University Physics with Modern Physics. Norsk: J. R. Lien, G. Løvhøiden. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 1 Mekanikk og E. Lillestøl, O. Hunderi, J. R. Lien. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4102 5.0 HØST 2017
TFY4104 5.0 HØST 2017
TFY4108 5.0 HØST 2017
TFY4109 5.0 HØST 2017
TFY4115 5.0 HØST 2017
TFY4120 5.0 HØST 2017
TFY4125 5.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 21.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 241
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU