TFY4165 - Termisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer C
Rapport 10/100 ALLE

Faglig innhold

Termodynamikkens hovedsetninger. Arbeid, varme og indre energi. Tilstandsligninger, reversible og irreversible prosesser, entropi, termodynamiske potensialer. Maxwells hastighetsfordeling, midlere fri veilengde, varmeledning, diffusjon. Boltzmannfordelingen.

Læringsutbytte

Emnet skal ved en teoretisk og eksperimentell tilnærming gi studenten en grunnleggende forståelse av hvordan systemer i termisk likevekt kan beskrives med termodynamikk. Dette innebærer hvordan første og andre hovedsetning fører til begrepet entropi og gir sammenhenger mellom termodynamiske størrelser. Videre skal en lære prinsippene for varmekraftmaskiner/kjølemaskiner, blandinger av forskjellige stoffer, energioverføring ved varmeledning og hvordan partikler på molekylnivå beveger seg (diffunderer) i et medium. Videre skal studentene lære å analysere ulike problemstillinger innen termisk fysikk med matematiske metoder samt IKT-baserte/numeriske metoder gjennom bruk av Python.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver og obligatoriske regneøvinger. En obligatorisk labrapport teller 10% på sluttkarakteren.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

P. C. Hemmer, Termisk fysikk, Tapir Akademisk Forlag, 2. utgave 2002.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4016 7.5
FY1005 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 10/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen INSPERA 90/100 C 19.12.2018 09:00 SL311 brun sone , SL321 , SL120 , SL274 , SL311 lyseblå sone
Sommer UTS Rapport 10/100 ALLE
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 90/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.