course-details-portlet

TFY4260 - Cellebiologi og cellulær biofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet inneholder 1) Cellens struktur og funksjon som omfatter: cellemembranen og transport over cellemembranen, cellens organeller, kjernen, cytoskjelettet, intracellulær transport og sortering av molekyler, cellesyklus og celledeling, regulering av genekspresjon, cellesignalisering og intracellulær signaloverføring, celle-cellekontakt og ekstracellulær matrix, immunologi.
2) En kvantitativ beskrivelse av cellulære prosesser som: Transportprosesser: Diffusjon, konveksjon, ionetransport, osmose. Membranpotensial. Mekaniske påkjenninger. Cellekinetikk.
3) Relevante eksperimentelle metoder særlig lys/fluoresens-mikroskopi og elektron mikroskopi, samt væskestrømcytometri.


Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten
ha kunnskap om: 1) Cellens struktur og funksjon som omfatter: cellemembranen og transport over cellemembranen, cellens organeller, kjernen, cytoskjelettet, intracellulær transport og sortering av molekyler, cellesyklus og celledeling, regulering av genekspresjon, cellesignalisering og intracellulær signaloverføring, celle-cellekontakt og ekstracellulær matrix, immunologi.
2) En kvantitativ beskrivelse av cellulære prosesser som: Transportprosesser: Diffusjon, konveksjon, ionetransport, osmose. Membranpotensial. Mekaniske påkjenninger. Cellekinetikk.
3) Relevante eksperimentelle metoder, særlig lys/fluorescens-mikroskopi og elektron mikroskopi, samt væskestrømcytometri.

Ferdigheter: Gjennom praktiske laboratorieoppgaver kunne celledyrking, kunne benytte et lysmikroskop optimalt, kunne måle elektriske egenskaper til membraner. Anvende sin kunnskap til å formulere og analysere problemstillinger i cellebiologi.

Generell kompetanse: Skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Evaluering: Skriftlig avsluttende eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: The world of the cell av Becker, Kleinsmith, Hardin, Bertoni.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4070 7.5
BI2012 5.0 01.09.2017
HBIO2001 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.05.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU