course-details-portlet

TFY4260 - Cellebiologi og cellulær biofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet inneholder 1) Cellens struktur og funksjon som omfatter: cellemembranen og transport over cellemembranen, cellens organeller, kjernen, cytoskjelettet, intracellulær transport og sortering av molekyler, cellesyklus og celledeling, regulering av genekspresjon, cellesignalisering og intracellulær signaloverføring, celle-cellekontakt og ekstracellulær matrix, immunologi. 2) En kvantitativ beskrivelse av cellulære prosesser som: Transportprosesser: Diffusjon, konveksjon, ionetransport, osmose. Membranpotensial. Mekaniske påkjenninger. Cellekinetikk. 3) Relevante eksperimentelle metoder særlig lys/fluorescens-mikroskopi og elektron mikroskopi, samt væskestrøm-cytometri.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene ha:

Kunnskap om: 1) Cellens struktur og funksjon som omfatter: cellemembranen og transport over cellemembranen, cellens organeller, kjernen, cytoskjelettet, intracellulær transport og sortering av molekyler, cellesyklus og celledeling, regulering av genekspresjon, cellesignalisering og intracellulær signaloverføring, celle-cellekontakt og ekstracellulær matrix, immunologi. 2) En kvantitativ beskrivelse av cellulære prosesser som: Transportprosesser: Diffusjon, konveksjon, ionetransport, osmose. Membranpotensial. Mekaniske påkjenninger. Cellekinetikk. 3) Relevante eksperimentelle metoder, særlig lys/fluorescens-mikroskopi og elektron mikroskopi, samt væskestrømcytometri.

Ferdigheter: Gjennom praktiske laboratorieoppgaver kunne celledyrking, kunne benytte et lysmikroskop optimalt, kunne kombinerer ulike fluorescerende fargestoff med passende laserbølgelende og emisjonsfiltere, kunne måle elektriske egenskaper til membraner, kunne tolke væskestrøm-cytometri histogram. Anvende sin kunnskap til å formulere og analysere problemstillinger i cellebiologi.

Generell kompetanse: Skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Evaluering: Digital skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok: The world of the cell av Becker, Kleinsmith, Hardin, Bertoni.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4070 7.5
BI2012 5.0 HØST 2017
HBIO2001 4.0 HØST 2020
HBIOT2020 3.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 09.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU