FY8918 - Fysikk i medisinsk avbildning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Apparatur for nukleærmedisinsk bildediagnostikk, emisjons-tomografi (SPECT, PET). Apparatur for røntgen-diagnostikk, digital radiografi, transmisjonsdatatomografi (CT). Anvendelser av ultralyd i medisinsk diagnostikk. Magnetresonans-tomografi (MRI). Teoretisk beskrivelse av bildedannelse, støy i medisinske bilder, rekonstruksjonsalgoritmer for tomografi, medisinsk bildebehandling. Kvalitetssikring i medisinsk bildediagnostikk.

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om fysiske prinsipper og metoder som anvendes i medisinsk diagnostikk basert på medisinsk avbildning. Dette omfatter å kunne forklare prinsipper og framgangsmåter for computerbasert tomografi (CT) ved nukleærmedisinsk avbildning, røntgenavbildning og avbildning ved magnetisk resonans. Studenten skal også kunne redegjøre for ulike former for ultralydavbildning, og hvordan slik avbildning prinsipielt er forskjellig fra avbildningsprinsippene ved CT.
Studenten opparbeider ferdigheter i å vurdere ytelsesparametre, anvendelsesområder, samt fordeler og ulemper ved de ulike formene for medisinsk avbildning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske laboratorieøvinger/demonstrasjoner. Emnet vil bli undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Webb's Physics of Medical Imaging, Second Edition, Edited by M.A. Flower. Published by Taylor and Francis 2012. Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4320 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.