course-details-portlet

TFY4210 - Kvanteteorien for faste stoffer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Feltkvantisering. Okkupasjonstals-representasjon for ikke-relativistiske fermioniske og bosoniske mangepartikkelsystem. Vekselvirkende elektrongass. Greens-funksjoner. Mangepartikkel perturbasjonsteori og Feynman-diagram. Gittermodeller for fermion og spinn. Hubbard-modellen, Heisenberg-modellen. Spinnbølgeteori for ferro- og antiferromagneter. Cooper-problemet og BCS-teori for superledere.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentane en videreføring og utfylling av stoffet i emnene FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I og TFY4205 Kvantemekanikk II. Studentene skal få kjennskap til sentrale eksempel på
feltteorier og gittermodeller for system av vekselvirkande fermion, boson, og spinn, og lære å bruke relevante teoretiske begrep og metoder til å analysere forskjellige aspekt av disse modellane. Mer spesifikt skal studentene bl.a.:
- - beherske bruk av kreasjons- og annihilasjonsoperatorer for
fermion- og bosonsystem;
- mestre Fourier- og Bogoliubov-transformasjoner for diagonalisering av kvadratiske Hamilton-operatorar;
- bli introdusert til mangepartikkel Greens-funksjonar og hvorledes disse er relatert til diverse størrelser av interesse;
- få en innføring i perturbasjonsteori for mangepartikkelsystem, inkludert Feynman-diagram;
- få kjennskap til diverse andre metoder, f.eks. spinnbølgeteori;
- lære om sentrale begrep, inkl. kvasipartikler, ordensparametre, (brutte) symmetrier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet undervisast på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudentar tek emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

A. L. Fetter and J. D. Walecka: Quantum theory of many-particle systems (Dover, 2003)
C. Kittel: Quantum Theory of Solids (Second Revised printing (John Wiley & Sons, 1987).
Dette er klassiske tekstbøker som dekker grunnlaget godt.
A. Sudbø: Forelesningsnotater Kvanteteorien for faste stoffer, 2020.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4047 7.5
FY8916 7.5 01.09.2017
FY8302 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU