course-details-portlet

TFY4125 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Hovedtema: Dynamikk. Elektromagnetisme.

Detaljert innhold:

Dynamikk: Kinematikk. Newtons lover. Arbeid og energi. Impuls. Dreiemoment. Treghetsmoment. Dreieimpuls. Bevaringslover. Svingninger. Resonans.

Elektromagnetisme: Elektrostatikk. Magnetisme. Induksjon. DC- og AC-kretser.

Læringsutbytte

Overordnet læringsmål: Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten opparbeide en kunnskap og ferdigheter knyttet til forståelse av fysikk som vitenskapelig disiplin, ulike fysiske fenomener og naturvitenskapelige tenkemåter og metoder. Videre skal studenten lære å beskrive fysiske fenomener med matematiske metoder og benytte disse metodene som basis for emner som realiserer spesifikke metodemessige læringsmål i sitt studieprogram. Detaljerte læringsmål: Ved vellykket gjennomføring av emnet har studenten følgende kunnskap: - Grunnleggende kunnskap for forståelse av fysiske fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin - Grunnleggende kunnskap for fysikkens vitenskapelig metode - Grunnleggende kunnskap knyttet til sammenhenger mellom ulike fysiske fenomener og praktiske anvendelser. - Grunnleggende kunnskap om fysikkens relevante begreps- og formelapparat. - Kunnskap og en metodisk forståelse som etterfølgende emner kan bygge videre på. - Kunnskap knyttet til fysikkens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning. Ved vellykket gjennomføring av emnet har studenten følgende ferdigheter: -Ferdighet i bruk av matematikk (vektor-, integral- og differensialregning) for beskrivelse og analyse av fysiske egenskaper -Ferdighet i bruk av IKT-verktøy for matematisk modellering og numeriske beregninger innenfor fysikk. - Ferdighet i planlegging og gjennomføring av eksperimentelt arbeid -Ferdighet i analyse av eksperimentelle data, som en del av dette også usikkerhetsanalyse. - Ferdighet i å skrive en vitenskapelig rapport Generell kompetanse - Formidling av grunnleggende fysiske fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger, obligatoriske labøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Engelsk: https://openstax.org: University Physics (gratis) H. D. Young og R. A. Freedman: University Physics with Modern Physics. Norsk: J. R. Lien, G. Løvhøiden. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 1 Mekanikk og E. Lillestøl, O. Hunderi, J. R. Lien. Generell fysikk for universiteter og høgskoler. Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4006 7.5
TFY4102 5.0 HØST 2017
TFY4104 5.0 HØST 2017
TFY4106 5.0 HØST 2017
TFY4109 5.0 HØST 2017
TFY4115 5.0 HØST 2017
TFY4108 5.0 HØST 2017
TFY4120 5.0 HØST 2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 21.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 208
SL410 Sluppenvegen 14 102
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU