course-details-portlet

FY3201 - Atmosfærefysikk og klimaendringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet tar for seg atmosfærens sammensetning og struktur, termodynamiske prosesser og atmosfærisk stabilitet. Deretter diskuteres transmisjon av sol- og varmestråling, spesielt avhengigheten av aerosoler, skyer og andre variable komponenter. En behandler videre problemer ved måling av spektral atmosfærisk stråling, polarisasjonseffekter, standarder, monokromatorer, detektorer, usikkerheter og generell karakterisering av spektroradiometre.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene kunne:Anvende grunnleggende fysikkprinsipper for å forstå atmosfære- og klimaendringsprosesser.Bestemme og vurdere de grunnlegende numeriske metodene som benyttes i prediktive modeller av vær og atmosfærisk klimaendring, herunder parameterisering av småskalaprosesser.Være fortrolige med termodynamiske begreper for atmosfærer med og uten vanndamp, og gjøre seg nytte av termodynamiske diagrammer for vurdering av stabilitet og skyforhold ut fra radiosondeobservasjoner. Forstå prosessene bak aerosoler, skyer og nedbør, og hvordan partikler og skyer påvirker solstråling i atmosfæren.Utvikle strålingstransportligningen i en planparallell atmosfære som beskriver langbølgelengde absorpsjon og emisjon så vel som absorpsjon og spredning av kortbølgelengde stråling i atmosfærer med og uten skyer.Utnytte strålingstransportprinsipper for å forstå fjernmålte observasjoner fra satellitter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen som avsluttende eksamen. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra hjemmeeksamen til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY321 7.5
FY8902 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og miljøfysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 30.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 51
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU