TFY4205 - Kvantemekanikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Approksimasjonsmetoder i kvantemekanikk. Spredningsteori. Atomer og elektroner i magnetfelt. Koherente tilstander. Tetthetsmatrisen. Kvantisert strålingsteori. Kvante-statistikk. Målinger og fortolkninger i kvantemekanikk.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene være fortrolige med grunnbegrepene og den matematiske formalismen i kvantemekanikken: lineær algebra og sannsynlighetstolkning, Schrødinger-ligningen, stasjonære og ikke-stasjonære tilstander, rene og blandete tilstander. De skal kunne formulere problemer og løse dem både i Schrødingers formalisme med bølgefunksjoner, i Heisenbergs formalisme med matriser og i Diracs formalisme med ket-vektorer i et abstrakt Hilbert-rom. De skal ha gode regneferdigheter og god forståelse av eksempler som er gjennomgått både i dette kurset og i tidligere kurs i kvantemekanikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

P.C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir, 2000.
B. H. Bransden og C. J. Joachain: Quantum mechanics, Prentice Hall, 2000.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4045 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 20.12.2017 09:00 KJL1 , E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.