TFY4280 - Signalanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset fokuserer på grunnleggende verktøy for analyse av analoge og digitale signaler og systemer. Beskrivelse av signaler som funksjon av tid og frekvens. Bruk av Laplace, Fourier og Z-transformer. Grunnleggende analog og digital filterdesign, frekvensrespons, datasampling. Eksitasjon-respons-analyse av lineære systemer. Beskrivelse og analyse av stokastiske signaler og målte signaler med støy, korrelasjoner og energispektrumanalyser. Analyse av signaler og systemer ved hjelp av matematiske metoder som involverer differensial- og integralregning, samt numeriske metoder ved hjelp av Matlab eller python.

Læringsutbytte

Studenten skal: 1. Gjennom en kombinert teoretisk og eksperimentell tilnærming til faget oppnå grunnleggende forståelse for signalanalyse, samt med teoretisk og matematisk kunnskap for å beskrive signaler og systemer, analyse av målesignaler og tidsrekker. 2. Lære å analysere ulike problemstillinger innen signalanalyse med matematiske metoder som involverer differensial- og integralregning, samt IKT-baserte/numeriske metoder gjennom bruk av Matlab eller python.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og obligatoriske laboratorieøvinger (MATLAB or python). Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

"Signals and Systems" by Bernd Girod, Rudolf Rabenstein, and Alexander Stenger samt forelesningsnotater, som legges ut på emnets nettsider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4076 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 04.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.