course-details-portlet

TFY4525 - Bionanoteknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet består av moduler utført ved NTNU Nanonolab innen følgende teknikker:

- HMS kurs NTNU NanoLab
- SEM grunnkurs
- Litografi
- Mikrofluidikk
- Partikkelsyntese
- Partikkelkarakterisering
- Atomært kraft mikroskopi
- Spektroskopi inkludert Surface plasmon resonance

Læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap om HMS aspekter knyttet til arbeid i renrom og nanoteknologisk forskning. Studentene skal videre ha kunnskap om virkemåten til utvalgte teknikker for forskning innenfor bionanoteknologi. Studentene skal ha videregående kunnskap innenfor faglig domene av valgbart tema. Studentene skal ha ferdigheter til å selvstendig kunne benytte utvalgte state-of-the art eksperimentelle teknikker til bionanoteknologisk forskning og skriftlig kunne kommunisere det faglige innholdet i dette. Studentene utvikler sin generelle kompetanse knyttet til analyse, kritisk vurdering og skriftlig presentasjon av resultater oppnådd ved gjennomføring av emnet. Studentene oppnår generell kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Undervisingen vil foregå som modulkurs basert på infrastruktur i renrom, NTNU NanoLab. Det inngår trening i renromslaboratorium og praktisk opplæring og bruk av teknikker i renromslaboratorium. Hver modul vil inneholde en teoridel og en praktisk del. Det vil bli lagt stor vekt på den praktiske delen siden hensikten med fordypningsemnet er at studentene selv skal kunne benytte utvalgte state-of-the-art eksperimentelle teknikker som SEM, partikkelstørrrelse analyse, overflateplasmon analyse, atomærkraft mikroskopi, litografiske teknikker og mikrofluidics rettet mot bionanoteknologi og partikkelkarakterisering. .

Studentene vil få en teoretisk gjennomgang av alle de angitte eksperimentelle teknikkene. For et utvalg av de eksperimentelle teknikkene som er mest relevante for fordypningsprosjekt vil det i tillegg tilbys praktisk demonstrasjon og praktisk prøve. Bestått praktisk prøve er nødvendig for å kunne benytte metoden selv i eget fordypningsprosjekt.

Undervisningen i de valgte tema gjennomføres med aktiviteter som kan inkludere forelesninger, kollokvier, selvstudium, laboratorieøvinger, skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger temaet.

Fordi alle laboratorieaktiviteter og de fleste forelesningene i kurset er obligatoriske, vil det være nødvendig for studentene å delta i undervisningen fra første uke. Selv om formell oppmeldingsdato er det samme som for andre emner, vil det ikke være mulig å bestå kurset dersom en ikke deltar på kurset fra og med første undervisningsuke. Det oppfordres også til å melde seg opp før semesterstart siden det vil lette arbeidet med å sette opp laboratoriegruppene.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 195-217,5 timer.

Mer om vurdering

Krav til at emnet godkjennes: Gjennomføring av alle laboratorieoppgaver på en tilfredsstillende måte og godkjenning av alle rapporter

Forkunnskapskrav

Forkunnskaper er TFY4330 Nanoverktøy (eller tilsvarende), TFE4177 Halvlederteknologi (eller tilsvarende) og TFY4335 Bionanovitenskap (eller tilsvarende). Emnet inngår som en del av studiet for studenter ved studieprogram Nanoteknologi studieretning Bionanoteknologi. Emnet kan også inngå som fordypningsemne i andre relevante studieprogram basert på vurdering av forkunnskapene.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFE4575 3.7 01.09.2020
TMT4515 3.7 01.09.2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Fysikk
  • Nanoteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 19:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU