FY3114 - Funksjonelle materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 1/5 A
Skriftlig eksamen 4/5 4 timer D

Faglig innhold

Funksjonelle materialer er materialer som har én eller flere egenskaper som kan forandres på en kontrollert måte av ytre stimuli (temperatur, elektriske / magnetiske felt osv.) og derfor brukes i et bredt spekter av teknologiske enheter som for eksempel minne, skjermer og telekommunikasjon.
Tema: Relasjon mellom egenskaper, struktur og krystallsymmetri - Størrelse og grensesjikteffekter på egenskaper - Elektronisk båndstruktur - Ledningsevne - Halvlederteknologi - Optisk aktive materialer: teori, eksempler på materialer & anvendelser – Dielektrika, piezo- & ferroelektrika: teori, eksempler på materialer og applikasjoner - Magnetisme: teori, eksempler på materialer og anvendelser.

Læringsutbytte

Overordnet læringsmål: Etter fullført kurs skal studenten:
- ha innsikt i et bredt spekter av dagens og framtidig viktige funksjonelle materialtyper.
Konkrete læringsmål: Etter fullført kurs skal studenten kunne:
- Relatere egenskaper av funksjonelle materialer til strukturen i materialet
- Anvende krystallsymmetri for å forklare, klassifisere og sammen med tensorbeskrivelse beregne retningsavhengige egenskaper av funksjonelle materialer (for eksempel ledningsevne, motstand, piezoelektrisitet).
- Forklare med hjelp av båndstrukturmodell egenskaper og anvendelser av funksjonelle materialer, spesielt halvledere.
- Gjøre rede for prinsippene bak magnetiske, optiske og dielektriske materialegenskaper, og kunne nevne noen eksempler på materialer og anvendelser.
- Reprodusere noen eksempler, som er diskutert i faget, om utviklinger av nye materialer med spesielle egenskaper og mulige anvendelser av disse i framtida.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og studentrapporter; prosjektarbeid; presentasjon. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8912 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 1/5 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 4/5 D 04.12.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.