Institutt for fysikk

Studier

Student ved PC

 

Vi tilbyr studier på Bachelor-, Master- og Ph.d. nivå

Vi underviser i fysikkemner som er tilpasset de ulike studieprogrammene ved universitetet, deriblant alle NTNUs sivilingeniørlinjer.

Undervisningstilbudet er variert og omfatter både teoretisk og eksperimentell fysikk. I løpet av fysikkstudiene vil studenten prøve seg på oppgaver med avansert utstyr og i arbeidet med prosjekt- og masteroppgaver benytter studenten våre moderne forskningslaboratorier.

Sivilingeniørutdanning

Masterprogram, 5 år

Fysikk og matematikk (MTFYMA). To studieretninger: Teknisk fysikk og Biofysikk og medisinsk teknologi

Nanoteknologi (MTNANO)

Informasjonsmateriell og rekrutteringsbrosjyrer for studieretningene ved Institutt for fysikk finner du lenger ned på siden

Realfagstudier

Bachelorprogram, 3 år

Fysikk (BFY)

Masterprogram, 2 år

MSc in Physics (MSPHYS)

Internasjonale masterprogram

Masterprogram 2 år

MSc in Physics (MSPHYS)