Studier

Studier

– Institutt for fysikk

Professor Catharina de Lange Davies forklarer et bilde for en liten gruppe av studenter i et klasserom. Foto

Studer fysikk bachelor- og masterstudier

Vil du bli med på å...

  • Forstå hvordan verden fungerer fra de minste elementære partikler til de største galakser?
  • Utvikle modeller for å forutsi klimaforandringer?
  • Bygge instrumenter for å avbilde alt fra enkeltatomer til blodstrøm i hjertet?
  • Designe nye materialer fra nanonivå for å imøtekomme krav i den grønne økonomien og fremme bærekraftig utvikling?
  • Bruke superdatamaskiner til å simulere egenskaper til nye materialer?
  • Utdanne og motivere neste generasjons ingeniører?

I fysikk prøver vi å forstå og beskrive de grunnleggende mekanismene bak hvordan verden fungerer. Fagfeltet inkluderer også de levende delene av verden i områdene biofysikk og medisinsk teknologi.

Ved å forstå de grunnleggende mekanismene får du nødvendige ferdigheter til å designe nye måleinstrumenter, utvikle nye materialer med unike egenskaper og bygge modeller som kan forutsi klimaforandringer.

Studiene kombinerer teori, praktiske prosjekter og numeriske metoder for å ruste deg med nødvendige verktøy for å følge mange ulike karriereveier innen forskning, utdanning og bærekraftig industri.

 

Bachelor- og masterstudier

 

5-årige masterprogrammer

3-årig bachelorprogram

2-årige masterprogrammer