TFY4170 - Fysikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Bølger: Bølgefunksjon; kompleks notasjon; planbølger; kulebølger. Interferens og diffraksjon. Dopplereffekt. Bølgelikning. Mekaniske bølger, lydbølger. Lys. Dispersjon. Bølgefart og gruppefart. Bølgepakker. Fouriermetoder. Båndbredder. Kvantemekanikk: Eksperimentelt grunnlag. Bølger og partikler. Schrödingerlikningen. Bokspotensial. Harmonisk oscillator. Atomfysikk: Atomspektra. En-elektron-atom. Orbitaler. Mange-elektron-atom. Periodesystem for elementene. Materialfysikk: Molekyl og faste stoff. Elektronmodell av metall. Båndmodellen, isolator, halvleder og leder. Halvledermateriale. Dielektriske, optiske og magnetiske materialer. Superledere.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om bølger, kvantemekanikk, atomer, molekyler og faste stoff. I delen om bølger inngår kompleks notasjon, planbølger, kulebølger, interferens, diffraksjon, dopplereffekt, bølgeligningen, mekaniske bølger, lydbølger, lys, dispersjon, bølgefart, gruppefart, bølgepakker, Fouriermetoder og båndbredde. Når det gjelder kvantemekanikk skal studenten kunne det eksperimentelle grunnlaget, bølger og partikler, Schrødingerligningen, partikkel i boks, harmonisk oscillator. Innen atom- og molekyl-fysikk skal studenten ha kunnskap om en-elektron-atomer, orbitaler, mange-elektron atom, periodesystemet for elementene. Studenten skal kjenne til elektronmodellen av metall, isolatorer, halvledere og ledere, dielektriske, optiske, magnetiske og superledere innen faste stoffer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. 2/3 av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Aktuelle bøker som i hovedsak dekker pensum:
Young and Freedman: University Physics, eller M. Mansfield and C. O'Sullivan: Understanding Physics.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4022 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 14.05.2018 09:00 E3 , E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.