TFY4335 - Bionanovitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet vil behandle oppbyggingen av biologiske molekyler med særlig fokus på strukturell form, dannelse, bio-identifikasjon og selvorganisering. Biofysikalske fenomen av betydning innenfor bionanovitenskap som Brownske bevegelser, diffusjon, transport, intermolekylære prosesser, cooperativ transitions, enkle polymer kjeders egenskaper, molekylære maskiner og motorer, nanoroboter vitenskap og science fiction& vil bli diskutert. Videre vil anvendelse av biologiske molekyler og prosesser i utvikling av sensorer og komponenter, for eksempel bionanosensorer, elektroniske komponenter for interaksjon med celler, mikro- og nanofluidkomponenter bli behandlet.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne:

(1) bruke forenklede fysiske modeller for å beskrive ulike prosesser som er viktig for forståelsen av cellulære funksjoner. Spesielt, forstå fysiske krefter nødvendig for å forstå og beskrive intermolekylære krefter, betydningen av entropi, elektrostatiske vekselvirkninger i løsning, entropi krefter, transport fenomena som diffusjon og betydningen av brownske bevegelser
(2) vite hvordan man kan beskrive, modellere og måle mekaniske egenskaper til polymer kjeder og intermolekylære vekselvirkninger, forstå hvordan inter- og intra-molekylære vekselvirkninger påvirker mekaniske egenskaper til biopolymerer, proteiner og nukleær syrer
(3) forstå egenskapene til vann på micro- og nanometer skala, noe som er viktige for cellulære funksjoner og design av biosensorer; forstå konseptet av mikrofluid devices og fysiske fenomener som er viktige for deres funksjon. Være i stand til å designe og lage enkle "mikrofluidic devices"
(4) forstå hvordan levende organismer omgjør kjemisk energi til mekanisk arbeid
(5) implementere noen av de fysiske modellene diskutert i kurset til datasimuleringer i Matlab

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvinger med rapporter. Alle rapporter kreves godkjent for adgang til eksamen.
Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan eksamen bli gitt kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Hoved lærebok: Physical Biology of the Cell. Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot, Hernan Garcia. ISBN: 9780815344506.
Andre materialer: Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4310 7.5 01.09.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 02.12.2017 09:00 D131, bygg 11 , D132, bygg 11 , Datasal 10349, bygg 10
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.