FY8902 - Atmosfærefysikk og klimaendringer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg atmosfærens sammensetning og struktur, termodynamiske prosesser og atmosfærisk stabilitet. Deretter diskuteres transmisjon av sol- og varmestråling, spesielt avhengigheten av aerosoler, skyer og andre variable komponenter. En behandler videre problemer ved måling av spektral atmosfærisk stråling, polarisasjonseffekter, standarder, monokromatorer, detektorer, usikkerheter og generell karakterisering av spektroradiometre.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene kunne: Anvende grunnleggende fysikkprinsipper for å forstå atmosfære- og klimaendringsprosesser. Bestemme og vurdere de grunnlegende numeriske metodene som benyttes i prediktive modeller av vær og atmosfærisk klimaendring, herunder parameterisering av småskalaprosesser. Være fortrolige med termodynamiske begreper for atmosfærer med og uten vanndamp, og gjøre seg nytte av termodynamiske diagrammer for vurdering av stabilitet og skyforhold ut fra radiosondeobservasjoner. Forstå prosessene bak aerosoler, skyer og nedbør, og hvordan partikler og skyer påvirker solstråling i atmosfæren. Utvikle strålingstransportligningen i en planparallell atmosfære som beskriver langbølgelengde absorpsjon og emisjon så vel som absorpsjon og spredning av kortbølgelengde stråling i atmosfærer med og uten skyer. Utnytte strålingstransportprinsipper for å forstå fjernmålte observasjoner fra satellitter. Anvende modell- og strålingstransportprinsipper i fjernmåling av planetariske atmosfærer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og prosjekt. En muntlig presentasjon gis i klassen mot slutten av semesteret. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3201 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 28.11.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.