FY2450 - Astrofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Astronomiske observasjoner: Teleskoper, detektorer og observasjoner. Stjerners fysikk: Kontinuerlig stråling og spektrallinjer i stjerner, sola, binære stjerner, hovedserien, stjerners aldring og død, stjernehoper, interstellart medium og stjernedannelse. Galakser: Melkeveien, struktur og morfologi, normale og aktive galakser, galaksehoper, universets utvidelse, kosmologi, the Big Bang, kosmisk mikrobølge bakgrunnsstråling. Solsystemet: Sola, sol-jord forbindelser, jorda og månen, de indre og ytre planetene, mindre legemer i solsystemet, ekstrasolare planeter.

Læringsutbytte

Kandidaten oppnår grunnleggende kunnskap om astronomiske observasjoner, instrumenter, databehandling og -tolkning. Kandidaten får oversikt over solsystemet, vår egen galakse, ekstrasolare planeter, stjerners fysikk og livssyklus, og strukturen til galakser og galaksehoper i et ekspanderende univers. I tillegg oppnår kandidaten en forståelse av hvordan astronomiske observasjoner brukes til å forstå fysiske prosesser i universet, fra egenskapene til de minste interstellare støvkorn til galaksehopenes dynamikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M.L. Kutner, Astronomy: A physical perspective (Cambridge University Press 2003).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY250 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.