course-details-portlet

FY2450 - Astrofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 67/100 4 timer C
Hjemmeeksamen 33/100 7 dager

Faglig innhold

Newtons lover og inertialsystem. Roterende koordinatsystem og Corioliskrefter. Newtons gravitasjonslov og Keplers lover. Massefordelinger, gravitasjonspotensial og potensiell energi. Virialteoremet, gravitasjonell kollaps av interstellare gasskyer og stjernedannelse. Spesiell relativitetsteori. Dopplereffekt. Generell relativitetsteori og svarte hull. Relativ og absolutt størrelsesklasse for stjerner. Dobbeltstjerner. Plancks strålingslov og Wiens forskyvningslov. Stjernespektre. Kjernefysiske prosesser i det indre av stjerner. Hvite dverger og nøytronstjerner. Kosmologi og Big Bang.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten får grunnleggende kunnskap om solsystemet og planetbaner. Studenten får oversikt over stjernedannelse, kjerneprosessene i det indre av stjerner og stjerners død. Studenten får kunnskap om grunnleggende spesiell relativitetsteori, generell relativitetsteori, kosmologi og Big Bang. Ferdigheter: Studenten kan analysere og løse enkle problemer i celest mekanikk (planetbaner, solsystemer). Studenten kan regne ut egenskapene til dobbeltstjerner fra informasjon om spekteret deres. Generell kompetanse: Studenten har oversikt over grunnleggende tema i astrofysikk og relaterte fag. Studenten har grunnlag for å ta avanserte emner i astrofysikk, kosmologi og relativitetsteori (spesiell og generell).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen (67%) og midtsemesterprøve (hjemmeeksamen underveis) (33%). Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Dan Maoz, Astrophysics in a Nutshell: Second Edition (Princeton University Press).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY250 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astrofysikk
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 67/100 C 15.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 52
Vår ORD Hjemme-eksamen 33/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 67/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU