FY8914 - Kvantefeltteori I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 33/100 ALLE
Skriftlig eksamen 67/100 4 timer C

Faglig innhold

Relativistiske bølgeligninger: Klein-Gordon-, Dirac-, Maxwell- og Proca-ligningene. Annen-kvantisering, integral over veier. Propagatorer. Elementær kvanteelektrodynamikk. Feynmandiagrammer og Feynmanregler. Beregning av spredningsprosesser.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå kunnskap om grunnleggende prinsipper og formalisme for kvantefeltteorier, og om bruk av Feynmandiagrammer for kvantitativ analyse av slike.Studenten skal oppnå kunnskap om integral over veier, ligningene for
skalare felt og tensorfelt, Feynmanregler for skalare teorier, strålingskorreksjoner, symmetrier og Noethers teorem, Dirac-ligningen, Weyl og Majorana spinorer, spredningsprosesser, gaugeteorier, og renormalisering og "running couplings".

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.
Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjente øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis som bestått/ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D. Bailin and A. Love, Introduction to Gauge Field Theory, Adam Hilger, Bristol.
A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press.
M. Kachelriess: Lecture notes for FY3464 and FY3466.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3464 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 33/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 67/100 C
Vår ORD Oppgave 33/100 ALLE
Vår ORD Skriftlig eksamen 67/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.