course-details-portlet

FY8914 - Kvantefeltteori I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Relativistiske bølgeligninger: Klein-Gordon-, Dirac-, Maxwell- og Proca-ligningene. Annen-kvantisering, integral over veier. Propagatorer. Elementær kvanteelektrodynamikk. Feynmandiagrammer og Feynmanregler. Beregning av spredningsprosesser.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå kunnskap om grunnleggende prinsipper og formalisme for kvantefeltteorier, og om bruk av Feynmandiagrammer for kvantitativ analyse av slike. Studenten skal oppnå kunnskap om integral over veier, ligningene for skalare felt og tensorfelt, Feynmanregler for skalare teorier, strålingskorreksjoner, symmetrier og Noethers teorem, Dirac-ligningen, Weyl og Majorana spinorer, spredningsprosesser, gaugeteorier, og renormalisering og "running couplings".

Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til: anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvelser. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen kan bli gjort om fra skriftlig til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

D. Bailin and A. Love, Introduction to Gauge Field Theory, Adam Hilger, Bristol. A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press. M. Kachelriess: Lecture notes for FY3464 and FY3466.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY3464 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teoretisk fysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU