FY8919 - Strålingsbiofysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale temaer innen energideponering i biologiske materialer ved bestråling med ioniserende stråling, inkludert: direkte og indirekte effekter av stråling, strålingsindusert DNA-skade og –reparasjon, mekanismer for celledød etter stråling, kvantitative modeller for celledød og –overlevelse, dose-respons-relasjoner, tumor- og normalvevsresponser, hovedprinsipper for bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling, de 5 R'ene bak rasjonalet om fraksjonering, tid-dose-fraksjonering, terapeutisk ratio, den lineær-kvadratiske modell, modeller for tumorkontrollsannsynlighet- og normalvevs komplikasjonssannsynlighet, dose-rate-effekt, volumeffekt, oksygeneffekt, tumormikromiljø og hypoksi, kombinasjon av stråling med kjemoterapi og biologisk målrettede medikamenter, strålesensibiliserende og -beskyttende forbindelser, hypertermi, proton- og ioneterapi.

Læringsutbytte

Studenten opparbeider inngående kunnskap om vekselvirkning mellom ioniserende stråling og biologisk materiale, med hovedvekt på mekanismer for induksjon og reparasjon av strålingsinduserte molekylære og cellulære effekter, samt bruk av ioniserende stråling i kreftbehandling.

Studenten opparbeider ferdigheter i bruk av ulike matematiske modeller for estimering av strålingsindusert celledød og celleoverlevelse.

Studenten opparbeider ferdigheter innen tolkning og presentasjon av vitenskapelige data ervervet gjennom praktiske laboratorieoppgaver og gruppearbeid. Studenten opparbeider ferdigheter innen lesing og presentasjon av forskningslitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk laboratorieøvinger/demonstrasjoner og gruppearbeid. Emnet vil bli undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet.Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4315 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.