course-details-portlet

FY8303 - Faseoverganger og kritiske fenomener

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet undervises neste gang høsten 2023. Faseoverganger. Egenskaper nær kritiske punkt. Flerkomponent Landauteori. Universalitetsklasser. Oversikt over enkle modeller. Skalering. Korrelasjonsfunksjoner. Renormaliseringsteori: Direkterom og k-rom renormalisering. Kosterlitz-Thouless overgangen. Kort introduction til gauge-teorier.

Læringsutbytte

Studenten skal oppnå betydelig grad av innsikt i ulike typer faseoverganger og hvordan disse kan beskrives teoretisk på forskjellige måter, eksempelvis med renormaliseringsteori. Kurset egner seg godt for PhD-studenter som ønsker en innføring i avansert statistisk fysikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Frivillige regneøvinger. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, gis eksamen normalt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Biofysikk (PHBIFY)
Fysikk (PHFY)

Kursmateriell

Avtales ved kursets begynnelse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4941 7.5
FY3106 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 01.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 7
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU