Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Utdanning

Ung mann som ser kamera, med flere busser i bakgrunnen. Foto

Satsningsområder

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal være en sentral premissleverandør i og utenfor NTNU gjennom sin sterke kompetanse på samfunn, organisasjon og menneske. 

Våre satsingsområder er attraktive studieprogram som hevder seg nasjonalt og internasjonalt,  og som fremmer gode læringsmiljø gjennom blant annet studentaktive undervisnings- og vurderingsformer.


Vårt studietilbud

Studietilbudet ved SU-fakultetet spenner fra lærerutdanning, psykologi, barnevern og sosialfag, til geografi, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og tverrfaglige studier.

Samlet sett har fakultetet om lag 7500 studenter, og utdanner flere studenter enn noe annet fakultet i hele landet.

Det brede og mangeartede studietilbudet gir unike muligheter for samspill mellom fagområder og disipliner, som igjen skaper et læringsmiljø som stimulerer til egeninnsats og stort læringsutbytte for den enkelte student.


 

NTNU KOMPiS

SU-fakultetet er vertsfakultet for NTNU kompetanse i skolen - KOMPiS, som er et samarbeid mellom flere av universitetets fakulteter. 

KOMPiS er en felles betegnelse på NTNUs etter- og videreutdanningstilbud rettet mot undervisningssektoren for lærere, rådgivere, rektorer og skoleledere.

Studieprogram

Vi tilbyr en rekke framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor fakultetets fagområder.
 

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Geografi Dragvoll Bachelor 3
Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor 3
Yrkesfaglærerutdanning  Kalvskinnet / Øya helsehus Bachelor 3
Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Pedagogikk Dragvoll Bachelor 3
Rådgivning og voksnes læring Dragvoll Bachelor 3
Psykologi Dragvoll Bachelor 3
Afrikastudier (ikke opptak 2019/2020) Dragvoll Bachelor 3
Sosialantropologi Dragvoll Bachelor 3
Barnevern Tunga Bachelor 3
Sosialt arbeid Tunga Bachelor 3
Sosiologi Dragvoll Bachelor  3
Statsvitenskap Dragvoll Bachelor 3
Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor 3
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Profesjonsstudiet i psykologi Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning 6

 

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master 2
Geografi Dragvoll Master 2
Globalization and Sustainable Development Dragvoll Master (Msc) 2
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 1.–7. trinn Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 5.–10. trinn Kalvskinnet Master  2
Pedagogikk – studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master 2
Pedagogikk – studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master 2
Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master 2
Voksnes læring Dragvoll Master 2
Childhood studies Dragvoll Master (MPhil) 2
Psykologi – studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master 2
Psykologi – studieretning i læring – hjerne, atferd og omgivelser Dragvoll Master 2
Sosialantropologi Dragvoll Master 2
Barnevern Tunga Master  2
Funksjonshemming og samfunn Tunga Master 2
Sosialt arbeid Tunga Master 2
Idrettsvitenskap Dragvoll Master 2
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master 2
Sosiologi Dragvoll Master 2
Statsvitenskap Dragvoll Master 2
Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Skoleledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Praktisk spesialpedagogikk – spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Samfunnsvitenskap Flere Ph.d. 3
Utdanningsvitenskap Flere Ph.d. 3

 

Lær mer om våre ph.d.-utdanninger

 

Årstudium og påbygning
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Geografi Dragvoll Årsstudium 1
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium 1
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag og allmenne fag Kalvskinnet Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid 2
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer Nettbasert med samlinger Påbygning / EVU -
Pedagogikk Dragvoll Årsstudium 1
Psykologi Dragvoll Årsstudium 1
Samfunnsvitenskapelige fag Dragvoll Årsstudium 1
Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium 1
Sosiologi Dragvoll Årsstudium 1
Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium 1

I tillegg er vi vertsfakultet og koordinator for KOMPiS, videreutdanning for lærere.

NTNU Videre

NTNU Videre er ansvarlig for opptak og praktisk tilrettelegging av studiene innenfor Etter- og videreutdanning (EVU). 
De holder til i det gamle Statsarkivet i Høgskoleveien 12.
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@adm.ntnu.no