Utdanning

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap

Utdanning

Utdanning-SU-bilde

Ung mann som ser kamera, med flere busser i bakgrunnen. Foto

Utdanning på SU

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitskap tilbyr utdanning i breidda av samfunns- og utdanningsvitskapelege disiplinfag, helse- og sosialfag, og lærarutdanning.

Fakultetet har om lag 8500 studentar, og utdannar fleire studentar enn noko anna fakultet i heile landet. Vi utdannar ettertrakta kandidatar som har høg fagleg kompetanse, med evne til å møte komplekse samfunnsutfordringar i eit livslangt perspektiv.

Hos oss finn du studentaktive og utfordrande studieprogram, som er kjenneteikna av ei kunnskapsbasert utvikling av læringsmiljøet. Vi arbeider for å utvikle nyskapande samarbeid med praksisfeltet og arbeidslivet, og tilbyr forskingsbaserte, innovative og utforskande læringsprosessar.

Studieprogram

Studieprogram

Vi tilbyr ei rekke framtidsretta studieprogram, og uteksaminerer kandidatar med bachelor-, master- og doktorgrad.

For søkarar frå vidaregåande skole
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor 3
Barnevern Øya Bachelor 3
Geografi Dragvoll Bachelor 3
Grunnskolelærarutdanning 1.–7. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Grunnskolelærarutdanning 5.–10. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Pedagogikk Dragvoll Bachelor 3
Psykologutdanning Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning 6
Psykologi Dragvoll Bachelor 3
Samfunns- og idrettsvitskap Dragvoll Bachelor 3
Sosialantropologi Dragvoll Bachelor 3
Sosialt arbeid Øya Bachelor 3
Sosiologi Dragvoll Bachelor  3
Statsvitskap Dragvoll Bachelor 3
Yrkesfaglærarutdanning Kalvskinnet / Øya helsehus Bachelor 3
Grunnskolelærar 1.–7. trinn, 4-årig (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærar 1.–7. trinn med realfag, 4-årig (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærar 5.–10. trinn med matematikk, 4-årig (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærar 5.–10. trinn med norsk, 4-årig (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærar 5.–10. trinn med realfag, 4-årig (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Rådgiving og læringa til vaksne (Ikke opptak) Dragvoll Bachelor 3
For deg med bachelorgrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning Kalvskinnet Master 2
Barnevernsarbeid Øya Master 2
Childhood studies Dragvoll Master (MPhil) 2
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i engelsk og framandspråkdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i kunstfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i matematikkdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i naturfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i norskdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i samfunnsfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i yrkesdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Funksjonshemming og samfunn Øya Master 2
Geografi Dragvoll Master 2
Globalization and Sustainable Development Dragvoll Master (Msc) 2
Idrettsvitskap Dragvoll Master 2
Læring i arbeidsliv og samfunn Dragvoll Master 2
Medium, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master 2
Organisasjon, digitalisering, administrasjon og arbeid Dragvoll Master 2
Pedagogikk – studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master 2
Pedagogikk – studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master 2
Psykologi – studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master 2
Psykologi - studieretning generell psykologi Dragvoll Master 2
Rådgivingsvitskap Dragvoll Master 2
Sosialantropologi Dragvoll Master 2
Sosialt arbeid Tunga Master 2
Sosiologi Dragvoll Master 2
Statsvitskap Dragvoll Master 2
Organisasjon og leiing Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Pedagogikk for lærere Deltid, samlinger Master 3
Pedagogisk-psykologisk rådgiving Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Praktisk spesialpedagogikk – spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Skoleleiing (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Skoleutvikling og utdanningsleiing Deltid, samlinger Erfaringsbasert master / EVU

-

 

Barnevern (Ikke opptak. Sjå nytt program) Kalvskinnet Master 2
Fag- og yrkesdidaktikk og lærarprofesjon (Ikke opptak Sjå nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 1.–7. trinn (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 5.–10. trinn (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Kalvskinnet Master  2
Psykologi – studieretning i læring – hjerne, åtferd og omgivnader (Ikke opptak. Sjå nytt program) Dragvoll Master 2
For deg med mastergrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Samfunnsvitskap Flere Ph.d. 3
Utdanningsvitskap Flere Ph.d. 3

Lær meir om ph.d.-utdanningane våre

 

Årstudium og påbygging
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium 1
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium, deltid 2
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium, deltid 2
Geografi Dragvoll Årsstudium 1
Pedagogikk Dragvoll Årsstudium 1
Psykologi Dragvoll Årsstudium 1
Samfunnsvitskaplege fag Dragvoll Årsstudium 1
Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium 1
Sosiologi Dragvoll Årsstudium 1
Statsvitskap Dragvoll Årsstudium 1
Rettleiingspedagogikk for praksislærarar og mentorar (Ikke opptak. Sjå nytt program.) Nettbasert med samlinger Påbygning / EVU -

NTNU KOMPiS

NTNU KOMPiS

SU-fakultetet er vertsfakultet for NTNU kompetanse i skolen - KOMPiS

NTNU KOMPiS tilbyr etter- og videreutdanning for lærarar, rådgivarar, rettleiarar og skoleleiarar. Våre samlings- og nettbaserte studiar held høg fagleg og fagdidaktisk kvalitet.

NTNU Videre

NTNU Videre

NTNU Videre er ansvarleg for opptak og praktisk tilrettelegging av studia innanfor Etter- og videreutdanning (EVU).

Kontakt: videre@adm.ntnu.no