Utdanning

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Utdanning

Utdanning-SU-bilde

Ung mann som ser kamera, med flere busser i bakgrunnen. Foto

Vårt studietilbud

Vårt studietilbud

Studietilbudet vårt spenner fra lærerutdanning, psykologi, barnevern og sosialfag, til geografi, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og tverrfaglige studier.

Fakultetet har om lag 7500 studenter, og utdanner flere studenter enn noe annet fakultet i hele landet.

Det brede studietilbudet gir unike muligheter for samspill mellom fagområder og disipliner, som igjen skaper et læringsmiljø som stimulerer til egeninnsats og stort læringsutbytte for den enkelte student.

Satsningsområder

Satsningsområder

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) skal være en sentral premissleverandør i og utenfor NTNU gjennom sin sterke kompetanse på samfunn, organisasjon og menneske. 

Våre satsingsområder er attraktive studieprogram som hevder seg nasjonalt og internasjonalt,  og som fremmer gode læringsmiljø gjennom blant annet studentaktive undervisnings- og vurderingsformer.

NTNU KOMPiS

NTNU KOMPiS

SU-fakultetet er vertsfakultet for NTNU kompetanse i skolen - KOMPiS

NTNU KOMPiS tilbyr etter- og videreutdanning for lærere, rådgivere, veiledere og skoleledere. Våre samlings- og nettbaserte studier holder høy faglig og fagdidaktisk kvalitet.

Studieprogram

Studieprogram

Vi tilbyr en rekke framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad.
 

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor 3
Barnevern Tunga Bachelor 3
Geografi Dragvoll Bachelor 3
Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Pedagogikk Dragvoll Bachelor 3
Psykologutdanningen Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning 6
Psykologi Dragvoll Bachelor 3
Rådgivning og voksnes læring Dragvoll Bachelor 3
Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor 3
Sosialantropologi Dragvoll Bachelor 3
Sosialt arbeid Tunga Bachelor 3
Sosiologi Dragvoll Bachelor  3
Statsvitenskap Dragvoll Bachelor 3
Yrkesfaglærerutdanning Kalvskinnet / Øya helsehus Bachelor 3
Grunnskolelærer 1.–7. trinn, 4-årig (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 1.–7. trinn med realfag, 4-årig (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 5.–10. trinn med matematikk, 4-årig (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 5.–10. trinn med norsk, 4-årig (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 5.–10. trinn med realfag, 4-årig (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4

 

For deg med bachelorgrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning Kalvskinnet Master 2
Barnevernsarbeid Tunga Master 2
Childhood studies Dragvoll Master (MPhil) 2
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i engelsk og fremmedspråkdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i kunstfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i matematikkdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i naturfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i norskdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i samfunnsfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i yrkesdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Funksjonshemming og samfunn Tunga Master 2
Geografi Dragvoll Master 2
Globalization and Sustainable Development Dragvoll Master (Msc) 2
Idrettsvitenskap Dragvoll Master 2
Læring i arbeidsliv og samfunn Dragvoll Master 2
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master 2
Pedagogikk – studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master 2
Pedagogikk – studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master 2
Psykologi – studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master 2
Psykologi - studieretning generell psykologi Dragvoll Master 2
  Dragvoll Master 2
Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master 2
Sosialantropologi Dragvoll Master 2
Sosialt arbeid Tunga Master 2
Sosiologi Dragvoll Master 2
Statsvitenskap Dragvoll Master 2
Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Praktisk spesialpedagogikk – spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Skoleledelse (Ikke opptak. Se nytt program.) Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Skoleutvikling og utdanningsledelse Deltid, samlinger Erfaringsbasert master / EVU

-

 

Barnevern (Ikke opptak. Se nytt program) Kalvskinnet Master 2
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (Ikke opptak Se nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 1.–7. trinn (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 5.–10. trinn (Ikke opptak. Se nytt program.) Kalvskinnet Master  2
Psykologi – studieretning i læring – hjerne, atferd og omgivelser (Ikke opptak. Se nytt program) Dragvoll Master 2

 

For deg med mastergrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Samfunnsvitenskap Flere Ph.d. 3
Utdanningsvitenskap Flere Ph.d. 3

Lær mer om våre ph.d.-utdanninger

 

Årstudium og påbygning
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium 1
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium, deltid 2
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium, deltid 2
Geografi Dragvoll Årsstudium 1
Pedagogikk Dragvoll Årsstudium 1
Psykologi Dragvoll Årsstudium 1
Samfunnsvitenskapelige fag Dragvoll Årsstudium 1
Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium 1
Sosiologi Dragvoll Årsstudium 1
Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium 1
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer (Ikke opptak. Se nytt program.) Nettbasert med samlinger Påbygning / EVU -