Utdanning

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Utdanning

Utdanning-SU-bilde

Ung mann som ser kamera, med flere busser i bakgrunnen. Foto

Vårt studietilbud

Vårt studietilbud

Studietilbudet ved SU-fakultetet spenner fra lærerutdanning, psykologi, barnevern og sosialfag, til geografi, pedagogikk, sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og tverrfaglige studier.

Samlet sett har fakultetet om lag 7500 studenter, og utdanner flere studenter enn noe annet fakultet i hele landet.

Det brede og mangeartede studietilbudet gir unike muligheter for samspill mellom fagområder og disipliner, som igjen skaper et læringsmiljø som stimulerer til egeninnsats og stort læringsutbytte for den enkelte student.


 

Satsningsområder

Satsningsområder

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) skal være en sentral premissleverandør i og utenfor NTNU gjennom sin sterke kompetanse på samfunn, organisasjon og menneske. 

Våre satsingsområder er attraktive studieprogram som hevder seg nasjonalt og internasjonalt,  og som fremmer gode læringsmiljø gjennom blant annet studentaktive undervisnings- og vurderingsformer.


NTNU KOMPiS

NTNU KOMPiS

SU-fakultetet er vertsfakultet for NTNU kompetanse i skolen - KOMPiS, som er et samarbeid mellom flere av universitetets fakulteter. 

KOMPiS er en felles betegnelse på NTNUs etter- og videreutdanningstilbud rettet mot undervisningssektoren for lærere, rådgivere, rektorer og skoleledere.

Studieprogram

Studieprogram

Vi tilbyr en rekke framtidsrettede studieprogram og uteksaminerer kandidater med bachelor-, master- og doktorgrad innenfor fakultetets fagområder.
 

For søkere fra videregående skole
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Arkiv- og samlingsforvaltning Kalvskinnet Bachelor 3
Barnevern Tunga Bachelor 3
Geografi Dragvoll Bachelor 3
Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn Kalvskinnet Profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i geografi for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8–13 Kalvskinnet/ Dragvoll Lektor, profesjonsutdanning 5
Pedagogikk Dragvoll Bachelor 3
Profesjonsstudiet i psykologi Dragvoll Cand.psychol., profesjonsutdanning 6
Psykologi Dragvoll Bachelor 3
Rådgivning og voksnes læring Dragvoll Bachelor 3
Samfunns- og idrettsvitenskap Dragvoll Bachelor 3
Sosialantropologi Dragvoll Bachelor 3
Sosialt arbeid Tunga Bachelor 3
Sosiologi Dragvoll Bachelor  3
Statsvitenskap Dragvoll Bachelor 3
Yrkesfaglærerutdanning Kalvskinnet / Øya helsehus Bachelor 3
Grunnskolelærer 1.–7. trinn, 4-årig (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 1.–7. trinn med realfag, 4-årig (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 5.–10. trinn med matematikk, 4-årig (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 5.–10. trinn med norsk, 4-årig (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4
Grunnskolelærer 5.–10. trinn med realfag, 4-årig (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Profesjonsutdanning 4

 

For søkere med bachelorgrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning Kalvskinnet Master 2
Barnevern Tunga Master 2
Childhood studies Dragvoll Master (MPhil) 2
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn Dragvoll Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i engelsk og fremmedspråkdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i kunstfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i matematikkdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i naturfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i norskdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i samfunnsfagdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Fagdidaktikk – studieretning i yrkesdidaktikk Kalvskinnet Master 2
Funksjonshemming og samfunn Tunga Master 2
Geografi Dragvoll Master 2
Globalization and Sustainable Development Dragvoll Master (Msc) 2
Idrettsvitenskap Dragvoll Master 2
Læring i arbeidsliv og samfunn Dragvoll Master 2
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi Dragvoll Master 2
Pedagogikk – studieretning i spesialpedagogikk  Dragvoll Master 2
Pedagogikk – studieretning i utdanning og oppvekst Dragvoll Master 2
Psykologi – studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi Dragvoll Master 2
Psykologi – studieretning i læring – hjerne, atferd og omgivelser Dragvoll Master 2
Rådgivningsvitenskap Dragvoll Master 2
Sosialantropologi Dragvoll Master 2
Sosialt arbeid Tunga Master 2
Sosiologi Dragvoll Master 2
Statsvitenskap Dragvoll Master 2
Organisasjon og ledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Pedagogisk-psykologisk rådgivning Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Praktisk spesialpedagogikk – spesialisering i syns-, audio- eller spesialpedagogikk Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Skoleledelse Deltid, nettbasert med samlinger Erfaringsbasert master / EVU -
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Master 2
Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 1.–7. trinn (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Master 2
Norskdidaktikk 5.–10. trinn (ikke opptak 2020/2021) Kalvskinnet Master  2

 

For søkere med mastergrad
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Samfunnsvitenskap Flere Ph.d. 3
Utdanningsvitenskap Flere Ph.d. 3

 

Lær mer om våre ph.d.-utdanninger

 

Årstudium og påbygning
Studieprogram Campus Gradsnivå År
Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning Kalvskinnet Påbyggingsstudium - årsstudium 1
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag Kalvskinnet Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid 2
Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag Kalvskinnet Påbyggingsstudium – årsstudium, deltid 2
Geografi Dragvoll Årsstudium 1
Pedagogikk Dragvoll Årsstudium 1
Psykologi Dragvoll Årsstudium 1
Samfunnsvitenskapelige fag Dragvoll Årsstudium 1
Sosialantropologi Dragvoll Årsstudium 1
Sosiologi Dragvoll Årsstudium 1
Statsvitenskap Dragvoll Årsstudium 1
Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer Nettbasert med samlinger Påbygning / EVU -

I tillegg er vi vertsfakultet og koordinator for KOMPiS, videreutdanning for lærere.

NTNU Videre

NTNU Videre

NTNU Videre er ansvarlig for opptak og praktisk tilrettelegging av studiene innenfor Etter- og videreutdanning (EVU). 
De holder til i det gamle Statsarkivet i Høgskoleveien 12.
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@adm.ntnu.no