Pedagogikk

Pedagogikk

Pedagogikk - årsstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

ÅPED, Mon Jul 15 10:56:20 MEST 2024 | AR

Ønsker du å studere læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring? Da passer pedagogikkstudiet for deg.

Innenfor pedagogikken studerer du temaer som oppdragelse, sosialisering, læring, undervisning og utdanning. 

Emner i pedagogikk kan inngå i breddeåret i andre bachelorprogram.

Studiestart 2024

Velkommen som ny student på NTNU! Her finner du informasjon om studiestart, høst 2024.

Årstudiet i pedagogikk gir en innføring i pedagogikk fra en filosofisk, historisk, psykologisk, didaktisk og sosiologisk synsvinkel.

Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling og utdanning hos barn, unge og voksne.  

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium. Det kan også inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk, eller som breddefag i andre bachelorprogram.

Årsstudium i pedagogikk er ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Les mer om hva du lærer

Du kan ta årsstudiet som et frittstående studium, eller det kan inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk eller som breddefag i andre bachelorprogram.

Årstudiet passer også for deg som vil bygge på utdanning du allerede har og som kompetansebygging for lærere.

Tidligere studenter på årsstudiet i pedagogikk har fått jobb i idrettsorganisasjoner, som assistent i barnehage, og som personlig assistent.

Studentene som studerer pedagogikk ved institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), har sin egen linjeforening kalt Paideia. Paideia er en frivillig organisasjon som er drevet av studenter ved NTNU.

Paideia jobber med det sosiale miljøet for studenter som har tilhørighet til pedagogikkstudiene ved IPL. Medlemmene mener at det er stor sammenheng mellom gode resultater og trivsel. Derfor har Paideia det som hovedoppgave å sørge for at du som student ved NTNU og IPL skal trives best mulig.

Les mer om studiemiljøet

Studiet består av en innføring i emner innen pedagogikk. Undervisningen består av forelesninger og seminar.

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til studieprogrammet krever godkjent generell studiekompetanse. 

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar opp 130 studenter i året.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveilederen. 

Bestill time for studieveiledning

Kontakt og veiledning