Årsstudium i pedagogikk

Årsstudium 1-årig, Trondheim

Årsstudium i pedagogikk

Foreleser i auditorium. Foto.

Om ÅPED

Om årsstudium i pedagogikk

Årsstudiet tar for seg læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring. Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptak AAPED

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar opp 130 studenter i året. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 39,2 i førstegangsvitnemålskvoten og 52,3 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.

Studenter som allerede er tatt opp ved NTNU, kan ta emnene i årsstudiet uten å søke gjennom Samordna opptak.


Studiets oppbygning AAPED

Studiets oppbygning

Årsstudium i pedagogikk består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Det kan tas som et frittstående studium, det kan inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk eller som breddefag i andre samfunnsvitenskaplige bachelorprogram ved NTNU.


Studieveiledning AAPED

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post:kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hvordan er linjeforeninga?


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: ÅPED
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 220

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon fra IPL-start 2019