Årsstudium 1-årig, Trondheim

Årsstudium i pedagogikk

Foreleser i auditorium. Foto.

Om årsstudium i pedagogikk

Årsstudiet tar for seg læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn, i en verden i endring. Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 130 plasser, og opptaksgrensen var 39,2 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 52,3 poeng i ordinær kvote.


Studiets oppbygning

Årsstudium i pedagogikk består av 60 studiepoeng og er normert til ett år. Det kan tas som et frittstående studium, det kan inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk eller som breddefag i andre samfunnsvitenskaplige bachelorprogram ved NTNU.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post:kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Fakta

Studieprogramkode: ÅPED
Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 220

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april