Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

Arkiv- og samlingsforvaltning studenter

Om arkiv- og samlingsforvaltning

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.

Studiet forener kunnskap fra fagområdene arkivvitenskap, museologi og informatikk. Studiet passer for deg som har interesse for fagområder som historie, kulturarv og forvaltning.

Alle offentlige og private forvaltningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter har arkiv og er avhengig av kunnskapsbasert arbeid med arkivene. I dagens situasjon dreier dette seg blant annet om å håndtere journalføringssystemer og bidra til å sikre dokumentflyt. Samlingsforvaltning handler om arbeidsprosessene som museer, bibliotek og kunstsamlingene gjør for å sikre dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet i sine samlinger. Studiet gir deg kunnskap og kompetanse for å jobbe med slike oppgaver.


Opptakskrav

Opptakskravet til arkiv- og samlingsforvaltning er:

  • Generell studiekompetanse.

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen Alle i førstegangsvitnemålskvoten og 36,8 i ordinær kvote. 


Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for de som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for de som sikter seg inn på å arbeide med arkivdanning. I tillegg legger studiet også grunnlag for videregående studier med sikte på mastergrad og forskningskompetanse.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år, gir 180 studiepoeng og består av 12 emner på 15 studiepoeng hver. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. 

Praksis er innarbeidet del i flere av emnene og omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.

Det vil kunne legges til rette for gjennomføring med lavere progresjon enn full studiebelastning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
Studieprogramkode: LTARKIV
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 085
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april