Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 40
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
LTARKIV, Fri Dec 08 23:43:21 CET 2023 | B3

Har du tenkt over hvordan et velfungerende demokrati er avhengig av at både gammel og ny dokumentasjon er tilgjengelig - i upåvirket stand - for å motvirke ekkokamre og «fake news»?  

Hvis du ønsker en kultur- og samfunnsfaglig utdanning med IKT-kompetanse, kan bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning være noe for deg.

Arkiv- og samlingsforvaltning er en tverrfaglig utdanning der du får innsikt i dokumentasjon som samfunnsfenomen.

Du lærer om ulike prosesser som er nødvendige i et velfungerende demokrati, som sikrer den enkeltes rett til informasjon, kunnskap om samfunnet i fortid og nåtid, rettsvern og deltakelse i en åpen og offentlig samtale. 

Gjennom studiet i arkiv- og samlingsforvaltning utvikler du evne til kritisk refleksjon om

  • hva samfunnsdokumentasjon kan være
  • hva kultur og kulturarv kan være
  • hvorfor kunnskap om digitalisering er nødvendig for å sikre at både analog og «digitalt født» dokumentasjon blir tilgjengelig for framtiden. 

Les mer om hva du lærer

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for deg som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter, og for deg som sikter deg inn på å arbeide med arkivdanning og dokumentasjonsforvaltning i ulike saksbehandlingssystem.

Les mer om jobbmulighetene

Linjeforeningen til arkiv- og samlingsforvaltning heter MAST, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff.

Les mer om studiemiljøet

Arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år.

I løpet av siste semester skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til ett eller flere av emnene du har tatt i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning