Arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

LTARKIV-hovedbilde

Studenter smiler og ser på skjermene sine. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Arkiv- og samlingsforvaltning

Om arkiv- og samlingsforvaltning

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.

Arkiv og samlingsforvaltning


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 40 studenter.

Arkiv og samlingsforvaltning


Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for deg som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for deg som sikter deg inn på å arbeide med arkivdanning.

Arkiv og samlingsforvaltning


Studiets oppbygning

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. Praksis omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.

Arkiv og samlingsforvaltning


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: LTARKIV
 • Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194085
 • Poenggrense: 2019 ALL
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 ALL
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Studiested: Kalvskinnet, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på


Opptak til NTNU

Ofte stilte spørsmål og svar