Arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

LTARKIV-hovedbilde

Studenter smiler og ser på skjermene sine. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Arkiv- og samlingsforvaltning

Hva lærer du?

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder. Dette lærer du på studiet.


Arkiv og samlingsforvaltning

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 40 studenter.

Slik søker du og dette er opptakskravene.


Arkiv og samlingsforvaltning

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for deg som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for deg som sikter deg inn på å arbeide med arkivdanning.

Dette kan du jobbe med.


Utenlandsopphold forside

Utveksling i utlandet

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet.


Videre studier forsiden

Videre studier

Bachelorprogammet i arkiv og samlingsforvaltning gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. Du kan søke deg til masterprogrammet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og andre masterprogram som har denne bachelorgraden som opptaksgrunnlag. Muligheter for deg som vil studere videre.


Arkiv og samlingsforvaltning

Studiets oppbygning

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. Praksis omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus. Slik er studiet bygd opp.


Studiemiljø

Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. Studiehverdagen på arkiv- og samlingsforvaltning.


Kontakt forside

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.

Slik tar du kontakt med oss.


1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194085
 • Poenggrense:
 • Poenggrense f.vitnemål:
 • Adgangsbegrensning:
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona