Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

Arkiv- og samlingsforvaltning studenter

Om arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokumentarv og kulturarv i en digital tidsalder.

Studiet forener kunnskap fra tre fagområder: IT/informatikk, arkivvitenskap og museologi. Kompetansen er anvendelig i mange typer offentlige og private forvaltningsinstitusjoner.

Studiet er tredelt. I den ene delen får du teoretisk og praktisk opplæring i IT-systemers oppbygning og virkemåte. Den andre delen gir deg kunnskaper om dokumentasjonsforvaltning og øving i digitale forvaltningssystemer for arkiv og museum. I den tredje delen får du kunnskap om arkivers og museers samfunnsrolle og om arbeid og arbeidsporsesser i arkivene og museene. Du får innsikt i samfunnsfaglige og arkiv- og museumsrettede problemstillinger knyttet til digitalisering, offentlig tilgjengeliggjøring, etikk, demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter. 


Opptakskrav

Opptakskravet til arkiv- og samlingsforvaltning er:

  • Generell studiekompetanse.

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker opptak via Samordna opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 45 plasser, og opptaksgrensen var Alle i førstegangsvitnemålskvoten og Alle poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for de som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for de som sikter seg inn på å arbeide med arkivdanning. I tillegg legger studiet også grunnlag for videregående studier med sikte på mastergrad og forskningskompetanse.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år, gir 180 studiepoeng og består av 12 emner på 15 studiepoeng hver. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. 

Praksis er innarbeidet del i flere av emnene og omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.

Det vil kunne legges til rette for gjennomføring med lavere progresjon enn full studiebelastning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
Studieprogramkode: LTARKIV
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 085
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår