Arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

LTARKIV-hovedbilde

Studenter smiler og ser på skjermene sine. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Arkiv- og samlingsforvaltning

Om arkiv- og samlingsforvaltning

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.


Arkiv og samlingsforvaltning

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 40 studenter.


Arkiv og samlingsforvaltning

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for deg som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for deg som sikter deg inn på å arbeide med arkivdanning.


Videre studier forsiden

Videre studier

Bachelorprogammet i arkiv og samlingsforvaltning gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. Du kan søke deg til masterprogrammet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og andre masterprogram som har denne bachelorgraden som opptaksgrunnlag.


Arkiv og samlingsforvaltning

Studiets oppbygning

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. Praksis omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.


Kontakt forside

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold forside

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte forside

Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: LTARKIV
 • Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194085
 • Poenggrense: 2019 ALL
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 ALL
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona