Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

Arkiv- og samlingsforvaltning studenter

Om arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokumentarv og kulturarv i en digital tidsalder.

Studiet forener kunnskap fra tre fagområder: IT/informatikk, arkivvitenskap og museologi. Kompetansen er anvendelig i mange typer offentlige og private forvaltningsinstitusjoner.

Studiet er tredelt. I den ene delen får du teoretisk og praktisk opplæring i IT-systemers oppbygning og virkemåte. Den andre delen gir deg kunnskaper om dokumentasjonsforvaltning og øving i digitale forvaltningssystemer for arkiv og museum. I den tredje delen får du kunnskap om arkivers og museers samfunnsrolle og om arbeid og arbeidsporsesser i arkivene og museene. Du får innsikt i samfunnsfaglige og arkiv- og museumsrettede problemstillinger knyttet til digitalisering, offentlig tilgjengeliggjøring, etikk, demokrati, medborgerskap og menneskerettigheter. 


Opptakskrav

Opptakskravet til arkiv- og samlingsforvaltning er:

  • Generell studiekompetanse.

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen Alle.


Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for de som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for de som sikter seg inn på å arbeide med arkivdanning. I tillegg legger studiet også grunnlag for videregående studier med sikte på mastergrad og forskningskompetanse.


Studiets oppbygning

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år, gir 180 studiepoeng og består av 12 emner på 15 studiepoeng hver. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. 

Praksis er innarbeidet del i flere av emnene og omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.

Det vil kunne legges til rette for gjennomføring med lavere progresjon enn full studiebelastning.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
Studieprogramkode: LTARKIV
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 085
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april