Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

Studenter smiler og ser på skjermene sine. Foto.

Studiestart 2019

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider.

Alt du må vite som kollektivreisende student i Trondheim og Trøndelag.

Hvor vil undervisningen foregå?

NTNU Campus Kalvskinnet. Lysholm-bygget

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Program for den første uka

Mandag 12. august

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program for immatrikuleringen 2019

11.30 Åpningen av studieåret i bakgården på Lysholm med taler og musikalske innslag 

  • Inndeling i faddergrupper etter åpningen. Resten av dagen blir det fadderstyrte aktiviteter.

Tirsdag 13. august

10.30 Orienteringsløp i Lysholmbiblioteket

12.00 Felles informasjon og sikkerhetskurs i A001

Resten av dagen: fadderstyrte aktiviteter.

Onsdag 14. august

  • Faglig innføringsdag
  • Resten av dagen: fadderstyrte aktiviteter

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om arkiv- og samlingsforvaltning

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 45 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 36,8 i ordinær kvote og alle i førstegangsvitnemålskvoten.


Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for de som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for de som sikter seg inn på å arbeide med arkivdanning. I tillegg legger studiet også grunnlag for videregående studier med sikte på mastergrad og forskningskompetanse.


Studiets oppbygning

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. Praksis omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
Studieprogramkode: LTARKIV
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 085 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU