Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Foto: Elin Iversen/NTNU

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 40
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
LTARKIV, Mon Feb 06 17:04:56 CET 2023 | B3

Er du interessert i digitalisering som samfunnsfenomen? Ønsker du en kultur- og samfunnsfaglig utdanning med IKT-kompetanse? 
Da kan bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning være noe for deg.

Arkivvitenskap gir deg innsikt i hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares og kunnskap om arkivenes rolle i et demokratisk samfunn. Dokumentasjonsforvaltning i privat og offentlig sektor danner arkiver for nåtiden og framtiden. Museologi gir deg innsikt i museenes kjernevirksomhet, museenes historie og betydningen av museer i et demokratisk samfunn. Informatikk handler om datateknologi i et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv. Å lage gode IT-systemer for bruk i arkiv- og museumssektoren krever en helhetsforståelse.

Les mer om læringsmålene

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for deg som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter, og for deg som sikter deg inn på å arbeide med arkivdanning og dokumentasjonsforvaltning i ulike saksbehandlingssystem.

Les mer om jobbmulighetene

Linjeforeningen til arkiv- og samlingsforvaltning heter MAST, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff.

Les mer om studiemiljøet

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år. I løpet av siste semester skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene du har tatt i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning