Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Foto: Elin Iversen/NTNU

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 40
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
LTARKIV, Mon May 16 11:26:30 MEST 2022 | B3

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.

Arkivvitenskap gir deg innsikt i hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares og kunnskap om arkivenes rolle i et demokratisk samfunn. Museologi gir deg innsikt i museenes kjernevirksomhet, museenes historie og betydningen av museer i et demokratisk samfunn. Informatikk handler om datateknologi i et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv. Å lage gode IT-systemer for bruk i arkiv- og museumssektoren krever en helhetsforståelse.

Les mer om læringsmålene

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for deg som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for deg som sikter deg inn på å arbeide med arkivdanning.

Les mer om jobbmulighetene

Linjeforeningen til arkiv- og samlingsforvaltning heter MAST, og arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff.

Les mer om studiemiljøet

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. Praksis omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning