Arkiv- og samlingsforvaltning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Arkiv- og samlingsforvaltning

LTARKIV-hovedbilde

Studenter smiler og ser på skjermene sine. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Smittevern på campus

Du som student skal ha et trygt læringsmiljø på campus, og Institutt for lærerutdanning lover deg at smittevernet i koronasituasjonen tas på alvor. Dette gjøres ved å begrense tilgang til arealene for andre enn studenter og ansatte, ved å undervise i mindre grupper enn til vanlig, og ved å sørge for tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Arkiv- og samlingsforvaltning

Om arkiv- og samlingsforvaltning

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.


Arkiv og samlingsforvaltning

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søker du på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.

Vi tar årlig opp 40 studenter.


Arkiv og samlingsforvaltning

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning er velegnet for deg som er interessert i arbeid i kulturarvinstitusjoner som museer og arkivdepoter og for deg som sikter deg inn på å arbeide med arkivdanning.


Videre studier forsiden

Videre studier

Bachelorprogammet i arkiv og samlingsforvaltning gjør deg kvalifisert for å søke på flere toårige masterprogram. Du kan søke deg til masterprogrammet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning og andre masterprogram som har denne bachelorgraden som opptaksgrunnlag.


Arkiv og samlingsforvaltning

Studiets oppbygning

Studiet i arkiv- og samlingsforvaltning er et heltidsstudium som går over tre år. I løpet av siste studieår skriver du en bacheloroppgave i et selvvalgt tema med tilknytning til et eller flere av emnene. Praksis omfatter både deltagelse i arbeidsprosesser i arkiv og museum og arbeid med simulerte arkiv- og museumssystemer på NTNU-campus.


Kontakt forside

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner.


Utenlandsopphold forside

Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte forside

Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: LTARKIV
 • Gradsnavn: Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194085
 • Poenggrense: 2019 ALL
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 ALL
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Studiested: Trondheim

Har du søkt studieplass LTARKIV

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for arkiv- og samlingsforvaltning.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona