Norskdidaktikk 5.–10. trinn

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Norskdidaktikk 5.–10. trinn

LTMAGNO5-hovedbilde

Studenter i bibliotek. Foto.

Master i norskdidaktikk 5.–10. trinn

Opptak

Dette studieprogrammet har ikke lenger opptak. Studieprogrammet er erstattet av master i fagdidaktikk.


Master i norskdidaktikk 5.–10. trinn

Om master i norskdidaktikk 5.–10. trinn

Ønsker du å bli en ressursperson i norskfaget på mellom- ungdomstrinnet? Skolen trenger norsklærere som kan fungere som faglige ressurspersoner og inspiratorer i lærerkollegier rundt om i landet. Det vil være mulig for lærere i skolen å søke KfK-betingelser (Kompetanse for kvalitet). Du må da søke både til Utdanningsdirektoratet (frist 1. mars) og til NTNU (for frist se faktaboks).


Master i norskdidaktikk 5.-10. trinn

Jobbmuligheter

Med master i norskdidaktikk får du en sterk profesjonsutdanning som integrerer fagteori og fagdidaktikk på en skolerelevant måte.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.).

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Master i norskdidaktikk 5.-10. trinn

Studiets oppbygning

2-årig profesjonsmaster på 120 studiepoeng som utdanner lærere med solid kompetanse i norsk og didaktikk for mellom- og ungdomstrinnet.


Master i norskdidaktikk 5.-10. trinn

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Les intervjuer med tidligere studenter.


Utenlandsopphold

På NTNU har du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i norskdidaktikk 5.–10. trinn
Studieprogramkode: LTMAGNO5
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona