Læring i arbeidsliv og samfunn

Foto: Elin Iversen/NTNU

Læring i arbeidsliv og samfunn

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MVL, Tue Oct 04 06:50:18 CEST 2022 | M2

Vi mennesker lærer gjennom hele livet. I masterstudiet læring i arbeidsliv og samfunn bruker vi kunnskap fra sosiologi, psykologi og pedagogikk til å forstå læring i arbeidsliv og samfunn.

I studiet vil du lære om hva som fremmer læring i arbeidsliv og samfunn:

 • Hvordan leder du endringsprosesser i organisasjoner?
 • Hvordan skjer læring i hverdagslivet?
 • Hvordan deles kunnskap mellom kolleger?
 • Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner?
 • Hvordan virker politikken inn livslang læring?
 • Hvordan kan læring bidra til demokrati, mangfold og inkludering?

Vi ser hvordan læring skjer også utenfor skolen, for eksempel i familien, på jobb og ellers i hverdagen.

Les mer om læringsmålene

Studiet gir deg varierte jobbmuligheter, og du kan for eksempel jobbe med:

 • inkludering i arbeidslivet
 • kompetanseutvikling
 • undervisning i bedrifter og organisasjoner
 • karriererådgivning og studieveiledning
 • ledelse og organisasjonsutvikling
 • kunnskapsledelse
 • nyskaping og innovasjon

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen er konsentrert i 4 til 5 samlinger hvert semester, slik at det skal være mulig å kombinere studiet med jobb. Du kan tilpasse deler av programmet etter egne interesser og behov gjennom ett valgfritt emne og valg av tema for masteroppgaven. Vi ønsker å legge til rette for et aktivt og godt sammensveiset miljø.

Linjeforeninga til masterstudentene heter IVRig. IVRig arrangerer forskjellige aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet er i utgangspunktet beregnet til 2 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, slik at du også kan ta studiet som deltidsstudium over 4 år. 

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

For opptak til masterprogrammet i læring i arbeidsliv og samfunn kreves det at du har

 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller
 • fullført minst tre av fire år av allmennlærerstudiet/grunnskolelærerstudiet

Du må ha grunnleggende ferdigheter i samfunnsvitenskapelig metode.

Vi tar opp 25 studenter hvert år. 

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveilederen.

Kontakt og veiledning

Allerede student i læring i arbeidsliv og samfunn?

Allerede student i læring i arbeidsliv og samfunn?