Læring i arbeidsliv og samfunn

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Læring i arbeidsliv og samfunn

To personer sitter i en sofa og ser på en pc med to personer i forgrunnen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Læring i arbeidsliv og samfunn

Om læring i arbeidsliv og samfunn 

Læring i arbeidsliv og samfunn er et tverrfaglig fagområde som tar utgangspunkt i et utvidet læringsbregrep som inkluderer læring gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Samfunnsendringer krever stadig omstilling, og læring utfordres på individ- og systemnivå.


Opptak MVL

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 15 studenter.


Jobbmuligheter MVL

Jobbmuligheter

Jobbmulighetene finnes blant annet innenfor forskning og utviklingsarbeid, utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå og kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner.


Videre studier

Videre studier

Med en master i læring i arbeidsliv og samfunn kan du søke opptak til ph.d. programmer.


Studiets oppbygning MVL

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i læring i arbeidsliv og samfunn har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning MVL

Studieveiledning

Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt med vår studieveileder Berit Rau på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

Informasjon fra studiestarten 2019

Informasjon fra studiestarten 2019

Velkomsthefte med informasjon om studier ved IPL