Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Voksnes læring

To personer sitter i en sofa og ser på en pc med to personer i forgrunnen. Foto.

Om voksnes læring

Voksnes læring er et tverrfaglig fagområde som tar utgangspunkt i et utvidet læringsbregrep som inkluderer læring gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Samfunnsendringer krever stadig omstilling, og læring utfordres på individ- og systemnivå.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 15 studenter.


Jobbmuligheter

Jobbmulighetene finnes blant annet innenfor forskning og utviklingsarbeid, utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå og kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner.


Videre studier

Med en master i voksnes læring kan du søke opptak til ph.d. programmer.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt med vår studieveileder Berit Rau på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i voksnes læring
Studieprogramkode: MVL
Studiepoeng: 120
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Informasjon fra studiestarten 2019

Velkomsthefte med informasjon om studier ved IPL