Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Voksnes læring

To personer sitter i en sofa og ser på en pc med to personer i forgrunnen. Foto.

Velkommen til studiestart 2019!

Mandag 12. august - Immatrikulering

Kl. 9:30 på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august, fra kl. 09:30 til 11:30, møt opp i god tid!

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Program og ofte stilte spørsmål

Immatrikulering og fadderuka er frivillig for masterstudenter. 

Mandag 26. august - Orienteringsmøte

Kl. 09.15-11.00: Dragvoll, bygg 3, rom D106

På orienteringsmøtet vil du få informasjon om masterprogrammet, timeplanen og praktiske opplysninger om studenttilværelsen. Du vil møte medstudenter og noen av faglærerne dine. Vi vil avslutte med litt servering.

Første forelesning 19.8. eller 27.8.?

Skal du gå master i voksnes læring på DELTID?

Da starter du undervisningen med emnet VL3000, Voksnes læring: perspektiver, teorier og modeller. Første undervisningstidspunkt til VL3000 er tirsdag 27.8. kl. 08.15 i Sandkassa i bygg 7 på Dragvoll.

Skal du gå master i voksnes læring på HELTID?

Da starter du allerede uka før med undervisning i emnet VLR3007, Innføring i forskningsmetode. Første undervisningstidpunkt er mandag 19.8. kl. 08.15 på JC23 på Moholt campus.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette vil være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Nyttig å vite

Om voksnes læring

Voksnes læring er et tverrfaglig fagområde som tar utgangspunkt i et utvidet læringsbregrep som inkluderer læring gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Samfunnsendringer krever stadig omstilling, og læring utfordres på individ- og systemnivå.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 15 studenter.


Jobbmuligheter

Jobbmulighetene finnes blant annet innenfor forskning og utviklingsarbeid, utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå og kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner.


Videre studier

Med en master i voksnes læring kan du søke opptak til ph.d. programmer.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt med vår studieveileder Berit Rau på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i voksnes læring
Studieprogramkode: MVL
Studiepoeng: 120
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU