Læring i arbeidsliv og samfunn

Læring i arbeidsliv og samfunn

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MVL, Sat Jun 15 13:49:57 MEST 2024 | M2

Dette masterprogrammet gir deg kunnskap og verktøy til å analysere, støtte og lede læring og endringsprosesser. Kompetansen fra studiet kan brukes i alle typer bedrifter, bransjer og sektorer. 

Programmet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra blant annet sosiologi, psykologi, pedagogikk og organisasjonsfag. Dialog og erfaringsdeling kjennetegner arbeidsformene i studiet.  

Studiet er samlingsbasert. 

Studiet gir deg kunnskap og verktøy til å analysere, støtte og lede læring og endringsprosesser gjennom tema som:

 • Endring og innovasjon i organisasjoner
 • Læringsmiljø og vilkår for kunnskapsdeling
 • Politikk, styring og livslang læring
 • Demokrati, mangfold, inkludering og ekskludering
 • Teknologi, medier og kommunikasjon
 • Læring og kompetanse i arbeid, utdanning og hverdagsliv

Les mer om hva du lærer

Dette studiet gjør deg attraktiv for arbeidsgivere både innen offentlig, privat og frivillig sektor. Du er for eksempel kvalifisert for å arbeide med:

 • nyskaping og innovasjon
 • kompetanseutvikling
 • inkludering
 • utforming av læringsmiljø
 • ledelse og organisasjonsutvikling
 • kunnskapsledelse

Les mer om jobbmulighetene

Undervisningen er organisert i fire samlingsuker per semester. Det er i tillegg læringsaktiviteter mellom samlingene. Du kan også tilpasse deler av programmet etter egne interesser, blant annet gjennom valgfrie emner og valg av tema for masteroppgaven. Sammen skaper studenter og faglærere på masterprogrammet et dynamisk, aktivt og støttende læringsmiljø.

Linjeforeninga til studentene heter Paideia. Paideia arrangerer forskjellige aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter.

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet er i utgangspunktet beregnet til 2 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, slik at du også kan ta studiet som deltidsstudium over 4 år. 

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave på 37,5 studiepoeng.

Les mer om studiets oppbygning

For opptak til masterprogrammet i læring i arbeidsliv og samfunn kreves det at du har

 • fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag, eller
 • fullført minst tre av fire år av allmennlærerutdanningen/grunnskolelærerutdanningen

Du må ha grunnleggende ferdigheter i samfunnsvitenskapelig metode.

Vi tar opp 25 studenter hvert år. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveilederen.

Kontakt og veiledning

Allerede student i læring i arbeidsliv og samfunn?

Allerede student i læring i arbeidsliv og samfunn?