Læring i arbeidsliv og samfunn

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Læring i arbeidsliv og samfunn

To personer sitter i en sofa og ser på en pc med to personer i forgrunnen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Vi mennesker lærer gjennom hele livet. I studiet læring i arbeidsliv og samfunn bruker vi kunnskap fra sosiologi, psykologi og pedagogikk til å forstå læring i arbeidsliv og samfunn.

Underveis i studiet vil du lære om tema som:

  • Hvordan deles kunnskap mellom kolleger?

  • Hvordan leder du endringsprosesser? 

  • Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner?

I tillegg vil du få kunnskap om hvordan læring bidrar til demokrati, mangfold og inkludering i samfunnet. Vi ser hvordan læring skjer også utenfor skolen, for eksempel i familien, på jobb og ellers i hverdagen.

Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april.

Vi tar opp 25 studenter. 

Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Når du er ferdig på studiet, vil du ha kunnskap om hvordan du kan skape gode læringsmiljø for voksne. Du er i stand til å lede, koordinere, veilede og evaluere ulike læringsprosesser i arbeidsliv og samfunn.

Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.

Utveksling i løpet av studiet.

 


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?

Studiehverdagen på læring i arbeidsliv og samfunn.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Masterprogrammet er i utgangspunktet beregnet til 2 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, slik at du også kan ta studiet som deltidsstudium over 4 år. 

Studiet består av obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.) En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.

Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.

Du kan også besøke oss i paviljong A/B på NTNU Dragvoll.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: MVL
Gradsnavn: Master i læring i arbeidsliv og samfunn
Studiepoeng: 120
Ansvarlig: Institutt for pedagogikk og livslang læring
Studiested: Trondheim, Dragvoll
Omfang: Heltid og deltid

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona