Læring i arbeidsliv og samfunn

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Læring i arbeidsliv og samfunn

To personer sitter i en sofa og ser på en pc med to personer i forgrunnen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Læring i arbeidsliv og samfunn

Om læring i arbeidsliv og samfunn 

Vi mennesker lærer gjennom hele livet. I studiet læring i arbeidsliv og samfunn bruker vi kunnskap fra sosiologi, psykologi og pedagogikk til å forstå læring i arbeidsliv og samfunn.

Underveis i studiet vil du lære om tema som:

  • Hvordan deles kunnskap mellom kolleger?
  • Hvordan leder du endringsprosesser? 
  • Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner?

I tillegg vil du få kunnskap om hvordan læring bidrar til demokrati, mangfold og inkludering i samfunnet. Vi ser hvordan læring skjer også utenfor skolen, for eksempel i familien, på jobb og ellers i hverdagen.


Opptak MVL

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Høsten 2020 tar vi opp 25 studenter.


Jobbmuligheter MVL

Jobbmuligheter

Når du er ferdig på studiet, vil du ha kunnskap om hvordan du kan skape gode læringsmiljø for voksne. Du er i stand til å lede, koordinere, veilede og evaluere ulike læringsprosesser i arbeidsliv og samfunn.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MVL

Studiets oppbygning

Masterprogrammet er i utgangspunktet beregnet til 2 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, slik at du også kan ta studiet som deltidsstudium over 4 år. 

Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning MVL

Kontakt

Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt med vår studieveileder Berit Rau på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: MVL
Gradsnavn: Master i læring i arbeidsliv og samfunn
Studiepoeng: 120
Ansvarlig: Institutt for pedagogikk og livslang læring
Studiested: Trondheim, Dragvoll
Omfang: Heltid og deltid

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona