Masterprogram 2-årig, Trondheim

Voksnes læring

 

Velkommen til studiestart 2018!

Tirsdag 14. august - Immatrikulering

Kl. 9:30 på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes onsdag 16. august, fra kl. 09:30 til 11:30, møt opp i god tid!

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Program og ofte stilte spørsmål

Immatrikulering og fadderuka er frivillig for masterstudenter. 

Mandag 27. august - Orienteringsmøte

Kl. 09.15-11.00: Dragvoll, paviljong B, rom 251

Vi vil kombinere første undervsiningsdagen på VL3000 med et orienteringsmøte. På orienteringsmøtet vil du få informasjon om masterprogrammet, timeplanen og praktiske opplysninger om studenttilværelsen. Du vil møte medstudenter og noen av faglærerne dine. Vi vil avslutte med en liten servering.


Map by MazeMap

Første forelesning 20.8. eller 27.8.?

Skal du gå master i voksnes læring på DELTID?

Da starter du undervisningen med emnet VL3000, Voksnes læring: perspektiver, teorier og modeller. Første undervisningestidspunkt til VL3000 er mandag 27.8. kl. 11.15, rett etter orienteringsmøtet, på Dragvoll, paviljong B rom 251.

Skal du gå master i voksnes læring på HELTID?

Da starter du allerede uke før med undervisningen i emnet VLR3007, Innføring i forskningsmetode. Første undervisningstidpunkt er mandag 20.8., kl. 08.15 på D130, Campus Dragvoll:

 


Map by MazeMap

 

Nyttig å vite

Om voksnes læring

Voksnes læring er et tverrfaglig fagområde som tar utgangspunkt i et utvidet læringsbregrep som inkluderer læring gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Samfunnsendringer krever stadig omstilling, og læring utfordres på individ- og systemnivå.


Jobbmuligheter

Jobbmulighetene finnes blant annet innenfor forskning og utviklingsarbeid, utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå og kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 15 studenter.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt med vår studieveileder Berit Rau på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Fakta

Gradsnavn: Master i voksnes læring
Studieprogramkode: MVL
Studiepoeng: 120
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.