Læring i arbeidsliv og samfunn

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Læring i arbeidsliv og samfunn

To personer sitter i en sofa og ser på en pc med to personer i forgrunnen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Undervisningen starter i uke 35 (samlingsuke 1). Orienteringsmøte for masterprogrammet i læring i arbeidsliv og samfunn vil foregå i denne uka. Informasjon om tid og sted kommer.

Studieprogrammet er samlingsbasert, og samlingsukene legges ut her i slutten av juni.

 

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her. Hvis du ikke finner emnene dine, vil de bli publisert seinest ved semesterstart.

Undervisningen

Undervisningen i høstsemesteret vil være en blanding av fysiske og digitale forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Vi jobber for at dere skal få en sosialt og lærerikt studiestart.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Mer informasjon om studiestart kommer etter hvert som ting blir klart.

Følg med her ut over sommeren for å få flere oppdateringer. 

Læring i arbeidsliv og samfunn

Om læring i arbeidsliv og samfunn 

Vi mennesker lærer gjennom hele livet. I studiet læring i arbeidsliv og samfunn bruker vi kunnskap fra sosiologi, psykologi og pedagogikk til å forstå læring i arbeidsliv og samfunn.

Underveis i studiet vil du lære om tema som:

  • Hvordan deles kunnskap mellom kolleger?
  • Hvordan leder du endringsprosesser? 
  • Hvordan skjer innovasjon i organisasjoner?

I tillegg vil du få kunnskap om hvordan læring bidrar til demokrati, mangfold og inkludering i samfunnet. Vi ser hvordan læring skjer også utenfor skolen, for eksempel i familien, på jobb og ellers i hverdagen.


Opptak MVL

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Høsten 2020 tar vi opp 25 studenter.


Jobbmuligheter MVL

Jobbmuligheter

Når du er ferdig på studiet, vil du ha kunnskap om hvordan du kan skape gode læringsmiljø for voksne. Du er i stand til å lede, koordinere, veilede og evaluere ulike læringsprosesser i arbeidsliv og samfunn.


Videre studier

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MVL

Studiets oppbygning

Masterprogrammet har et omfang på 120 studiepoeng og er i utgangspunktet beregnet til 2 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, slik at du også kan ta studiet som deltidsstudium over 4 år. 

Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner og en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning MVL

Studieveiledning

Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt med vår studieveileder Berit Rau på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: MVL
Gradsnavn: Master i læring i arbeidsliv og samfunn
Studiepoeng: 120
Ansvarlig: Institutt for pedagogikk og livslang læring
Studiested: Trondheim, Dragvoll
Omfang: Heltid og deltid

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.