Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Voksnes læring

Bøker i bokhylle. Foto.

Om voksnes læring

Voksnes læring er et tverrfaglig fagområde som tar utgangspunkt i et utvidet læringsbregrep som inkluderer læring gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Samfunnsendringer krever stadig omstilling, og læring utfordres på individ- og systemnivå.


Jobbmuligheter

Jobbmulighetene finnes blant annet innenfor forskning og utviklingsarbeid, utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå og kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 15 studenter.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Lurer du på noe må du gjerne ta kontakt med vår studieveileder Berit Rau på
e-post: kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong B


Fakta

Gradsnavn: Master i voksnes læring
Studieprogramkode: MVL
Studiepoeng: 120
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april