Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Studenter som former et hjerte over en ordsky om studiet sitt. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MMEDIE

Om medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Tar du master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi får du både praktisk og teoretisk innblikk i medienes ulike sider. Ved dette tverrfaglige studieprogrammet vil du lære om medie- og kommunikasjonsteori, informasjonsteknologi og samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Du kan velge å fordype deg i medie- eller IT-relaterte emner innenfor psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk, medievitenskap eller informatikk.


Opptak MMEDIE

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter MMEDIE

Jobbmuligheter

En spesialisering i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan blant annet kvalifisere for arbeid med informasjon, markedsføring og formidling i bedrifter og organisasjoner. Med den økende satsingen på nettbasert informasjonsformidling er det et stort behov for både teknisk og faglig kompetanse, det får du gjennom denne mastergraden.


Videre studier

Videre studier

Med en master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan du søke opptak til ph.d.-program.


Studiets oppbygning MMEDIE

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng og går over to år. 

Programmet består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning MMEDIE

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.