Masterprogram 2-årig, Trondheim

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Studenter som former et hjerte over en ordsky om studiet sitt. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Torsdag 15. august: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for nye studenter på master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

 

 

 

Torsdag 15. august: Velkomstseremoni i Dokkhuset

Institutt for sosiologi og statsvitenskap inviterer alle nye masterstudenter til velkomstseremoni. 

  • Tid: kl. 17.00-21.00
  • Sted: Dokkhuset, Solsiden, Trondheim

Det blir matservering. 

Invitasjon med påmelding kommer til alle nye masterstudenter.

Nyttig å vite

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Har du lyst på et tverrfaglig mediestudium der du får både praktisk og teoretisk innblikk i ulike sider ved medier og kommunikasjon? Da er masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi noe for deg.

Programmet består av obligatoriske emner i medie- og kommunikasjonsteori, informasjonsteknologi og metode, valgfrie emner i blant annet psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk og medievitenskap, pedagogikk, informatikk, samt en masteroppgave der du skal gjennomføre et selvstendig forsknings-, eller utredningsarbeid. I tillegg har masterprogrammet, som et av få, forskningsoppdrag i bedrift som en del av studiet.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

En spesialisering i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan blant annet kvalifisere for arbeid med informasjon, markedsføring og formidling i bedrifter og organisasjoner. Med den økende satsingen på nettbasert informasjonsformidling er det et stort behov for både teknisk og faglig kompetanse, det får du gjennom denne mastergraden.


Videre studier

Med en master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan du søke opptak til ph.d.-program.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng og går over to år. 

Programmet består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Studieprogramkode: MMEDIE
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april