Masterprogram 2-årig, Trondheim

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Illustrasjonsfoto: Studenter som former et hjerte over en ordsky om studiet sitt

Om medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Har du lyst på et tverrfaglig mediestudium der du får både praktisk og teoretisk innblikk i ulike sider ved medier og kommunikasjon? Da er masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi noe for deg.

Programmet består av obligatoriske emner i medie- og kommunikasjonsteori, informasjonsteknologi og metode, valgfrie emner i blant annet psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk og medievitenskap, pedagogikk, informatikk, samt en masteroppgave der du skal gjennomføre et selvstendig forsknings-, eller utredningsarbeid. I tillegg har masterprogrammet, som et av få, forskningsoppdrag i bedrift som en del av studiet. 


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

En spesialisering i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan blant annet kvalifisere for arbeid med informasjon, markedsføring og formidling i bedrifter og organisasjoner. Med den økende satsingen på nettbasert informasjonsformidling er det et stort behov for både teknisk og faglig kompetanse, det får du gjennom denne mastergraden.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normet til fire semestre (2 år).

Programmet består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Studieprogramkode: MMEDIE
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april