Rådgivning og voksnes læring

Foto: Elin Iversen/NTNU

Rådgivning og voksnes læring

Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 35
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
BRVL, Mon Aug 08 18:46:05 CEST 2022 | B3

Studiet tar utgangspunkt i at læring foregår kontinuerlig og overalt - i skole, arbeid og fritid gjennom hele livet, og at mennesker også hele livet stilles overfor valg og har behov for hjelp, råd og veiledning.

Studiestart 2022

Se informasjon om studiestarten

Voksnes læring og rådgivningsvitenskap er tverrfaglige fagområder og utvikler kompetanse for og om personer som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. 

Du vil få møte et mangfold av teorier og praktiske metoder knyttet til læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Undervisningen bygger på en dialogisk forståelse av meningsskaping og kommunikasjon, hvor det er forventet at du deltar og samarbeider i forelesningene med praktiske øvelser, oppgaver og case-arbeid.

Les mer om læringsmålene

Bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring gir grunnleggende kompetanse for arbeid med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Dette er etterspurt kompetanse i både privat og offentlig virksomhet, hvor det legges stadig større vekt på kompetanseutvikling, endring og omstilling.

 

Les mer om jobbmulighetene

Du er sannsynligvis vant med klasseromsundervisning og fastlagte timeplaner preget av mange obligatoriske gjøremål.

Hverdagen som universitetsstudent er annerledes enn hverdagen på videregående. Du må ta mer ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider, men du har også friheten til å tilpasse hverdagen slik at den passer deg best mulig.

Linjeforening en til studentene i rådgivning og voknes læring heter IVRig. IVRig arrangerer ulike aktiviteter, blant annet fadderuke for alle nye studenter. Vi ønsker å inkludere alle studenter uavhengig av alder og interesser, og har derfor varierte aktiviteter i fadderuken og ellers i løpet av studieåret.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogammet i rådgivning og voksnes læring er 3-årig. Studiet består av en fordypning i rådgivning og voksnes læring, en bacheloroppgave og et breddeår.

Les mer om studiets oppbygning

Opptak til studieprogrammet krever godkjent generell studiekompetanse. Søknader behandles av Samordna opptak.​ Det er ett opptak i året.

Vi tar opp 35 studenter hvert år.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Hvis du har spørsmål om studieprogrammet og emnene, ta kontakt med studieveilederen.

Kontakt og veiledning

Er du allerede student på rådgivning og voksnes læring?

Er du allerede student på rådgivning og voksnes læring?