Rådgivning og voksnes læring

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Rådgivning og voksnes læring

Rådgivning og voksnes læring (bilde)

To personer som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om rådgivning og voksnes læring

Om rådgivning og voksnes læring

Bachelor i rådgivning og voksnes læring er for deg som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning og ledelse.

Fagområdene tar utgangspunkt i at læring foregår kontinuerlig og overalt - i skole, arbeid og fritid gjennom hele livet, og at mennesker også hele livet stilles overfor valg og har behov for hjelp, råd og veiledning.


Opptak BRVL

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 35 studenter.


Jobbmuligheter BRVL

Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring gir grunnleggende kompetanse for arbeid med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Dette er etterspurt kompetanse i både privat og offentlig virksomhet, hvor det legges stadig større vekt på kompetanseutvikling, endring og omstilling.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan søke deg til masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.


Studiets oppbygning BRVL

Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i rådgivning og voksnes læring er treårig. Studiet består av en fordypning i rådgivning og voksnes læring og et breddeår.


Kontakt BRVL

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post:kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 28 66

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona