Rådgivning og voksnes læring

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Rådgivning og voksnes læring

Rådgivning og voksnes læring (bilde)

To personer som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Fagområdene tar utgangspunkt i at læring foregår kontinuerlig og overalt - i skole, arbeid og fritid gjennom hele livet, og at mennesker også hele livet stilles overfor valg og har behov for hjelp, råd og veiledning.

Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Opptakskravet er generell studiekompetanse.

Vi tar årlig opp 35 studenter. Slik søker du, og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring gir grunnleggende kompetanse for arbeid med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Dette er etterspurt kompetanse i både privat og offentlig virksomhet, hvor det legges stadig større vekt på kompetanseutvikling, endring og omstilling.

Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Utveksling i utlandet

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Utveksling i løpet av studiet.

 


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?

Studiehverdagen på bachelor i rådgivning og voksnes læring.


Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i rådgivning og voksnes læring er 3-årig. Studiet består av en fordypning i rådgivning og voksnes læring og et breddeår.

Slik er studiet bygd opp.


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer. Du kan velge mellom flere masterprogram som har en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad som opptaksgrunnlag.

Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.

Du kan også besøke oss i paviljong A på NTNU Dragvoll.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona