Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Rådgivning og voksnes læring

To personer som snakker sammen. Foto.

Om rådgivning og voksnes læring

Voksnes læring og rådgivningsvitenskap er tverrfaglige fagområder og utvikler kompetanse for og om personer som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Fagområdene tar utgangspunkt i at læring foregår kontinuerlig og overalt - i skole, arbeid og fritid gjennom hele livet, og at mennesker også hele livet stilles overfor valg og har behov for hjelp, råd og veiledning.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak

 For studieåret 2018-2019 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 30 plasser, og opptaksgrensen var 36 i førstegangsvitnemålskvoten og 50,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring gir grunnleggende kompetanse for arbeid med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Dette er etterspurt kompetanse i både privat og offentlig virksomhet, hvor det legges stadig større vekt på kompetanseutvikling, endring og omstilling.


Videre studier

Med en bachelor i rådgivning og voksnes læring kan du søke opptak til masterprogrammer.


Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i rådgivning og voksnes læring tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Fordypningen i rådgivning og voksnes læring er på til sammen 90 sp, som består av obligatoriske emner som til sammen dekker grunnleggende temaer innenfor rådgivning og voksnes læring.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post:kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 28 66

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i rådgivning og voksnes læring
Studieprogramkode: BRVL
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 171

Fakultet for samfunns- og utdanningsutdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på

Informasjon fra IPL-start 2019