Rådgivning og voksnes læring

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Rådgivning og voksnes læring

Rådgivning og voksnes læring (bilde)

To personer som snakker sammen. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om rådgivning og voksnes læring

Om rådgivning og voksnes læring

Voksnes læring og rådgivningsvitenskap er tverrfaglige fagområder og utvikler kompetanse for og om personer som ønsker å arbeide med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Fagområdene tar utgangspunkt i at læring foregår kontinuerlig og overalt - i skole, arbeid og fritid gjennom hele livet, og at mennesker også hele livet stilles overfor valg og har behov for hjelp, råd og veiledning.


Opptak BRVL

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Du søker om opptak via Samordna Opptak

Vi tar årlig opp 35 studenter.


Jobbmuligheter BRVL

Jobbmuligheter

Bachelorprogrammet i rådgivning og voksnes læring gir grunnleggende kompetanse for arbeid med læringsprosesser, rådgivning og ledelse. Dette er etterspurt kompetanse i både privat og offentlig virksomhet, hvor det legges stadig større vekt på kompetanseutvikling, endring og omstilling.


Videre studier

Videre studier

Med en bachelor i rådgivning og voksnes læring kan du søke opptak til masterprogrammer.


Studiets oppbygning BRVL

Studiets oppbygning

Bachelorprogammet i rådgivning og voksnes læring tilsvarer 180 studiepoeng (sp), og er normert til tre år.

Fordypningen i rådgivning og voksnes læring er på til sammen 90 sp, som består av obligatoriske emner som til sammen dekker grunnleggende temaer innenfor rådgivning og voksnes læring.


Studieveiledning BRVL

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere
e-post:kontakt@ipl.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 28 66

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong A


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.