LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGNING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

Illustrasjonsfoto

Om FPPU-A

Ved NTNU kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid. Deltidsstudiet går over fire semestre (to år) og kalles fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A).

FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk utdanning eller trenger realkompetansevurdering, må du søke innen 1. mars.

For å være kvalifisert for opptak til FPPU-A ved NTNU må du ha

  • minst ett relevant undervisningsfag på minst 60 studiepoeng
  • bestått eksamen fra høyere utdanning på minst 180 studiepoeng

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-A ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i september.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra opptaket i 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få være kvalifisert for opptak til PPU i 2019, må du ha

  • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i faget, eller
  • en bachelorgrad i idrettsfag med minst 180 studiepoeng i faget

Jobbmuligheter

FPPU-A kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Studiets oppbygging

FPPU-A er lærerutdanning som deltids påbygningsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning om lærerutdanning ved NTNU, kan du besøke Institutt for lærerutdanning på campus Moholt i Jonsvannsveien 82.

Du kan også kontakte oss på

telefon: 73 59 04 00 
e-post: studier@ilu.ntnu.no

 


Thu, 28 Sep 2017 09:01:22 +0200
Fakta

Studieprogramkode: FPPU-A
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Instututt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, campus Moholt
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse)