Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

Lærerutdanning, 2-årig påbygging, Trondheim

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

Lærer i samtale med elever i skogen. Foto
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Om FPPU-A

Om FPPU-A

Ønsker du å ta PPU på deltid? Da kan du ta fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU). Deltidsstudiet er samlingsbasert og går over to år. Du kan gjennomføre praksisen på hjemstedet.

FPPU passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.


Opptak FPPU-A

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Les om hvilke krav du må oppfylle for å ta PPU.

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-A ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i september.

Vi tar årlig opp 75 studenter.


Jobbmuligheter - FPPUA

Jobbmuligheter

FPPU-A kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Videre studier

Som lærer kan du ta videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Med en mastergrad er det også mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging (FPPU-A)

Studiets oppbygging

FPPU-A er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Denne lærerutdanningen bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Kontakt

Ønsker du studieveiledning, kan du besøke Institutt for lærerutdanning ved campus Kalvskinnet. Du kan også kontakte en av våre studieveiledere på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er samlingsbasert, med tre obligatoriske samlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir samlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

For deg som allerede er ansatt i skolen finnes det stipend det kan søkes på. Skoleeier søker på dine vegne.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: FPPU-A
  • Studieprogram: Fleksibel PPU for allmennfag
  • Varighet: Deltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona