Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

Lærer i samtale med elever i skogen. Foto
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

 • Uke 38 (mandag til fredag)
 • 14. september: Registrering fra 09.00 i vrimlearealet i Akrinn, Sverres gate 12, Campus Kalvskinnet.
 • Uke 38 (mandag til fredag)
 • Uke 44 (onsdag til fredag)
 • Uke 50 (onsdag til fredag)
 • Uke 6 (onsdag til fredag)
 • Uke 14 (onsdag til fredag)
 • Uke 19 (mandag til onsdag)

Smittevern på campus

Du som student skal ha et trygt læringsmiljø på campus, og Institutt for lærerutdanning lover deg at smittevernet i koronasituasjonen tas på alvor. Dette gjøres ved å begrense tilgang til arealene for andre enn studenter og ansatte, ved å undervise i mindre grupper enn til vanlig, og ved å sørge for tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel.

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Parkering

Det er avgiftsparkering på NTNUs områder.

Informasjon om parkeringsavgift og betalingsmåter

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Politiattest

Som lærerstudent er det krav om at du legger frem gyldig politiattest ved studiestart.  

Dersom du ikke har merknad på politiattesten: 

 • Skriv ut politiattesten.
 • Lever politiattesten i den hvite postkassen som henger på veggen ved ekspedisjonen for Institutt for lærerutdanning ved studiestart. Kartlenke til ekspedisjonen.

Dersom politiattesten din har merknader:

 • Skriv ut politiattesten.
 • Send politiattesten til Institutt for lærerutdanning senest tre uker etter at du har fått tilbud om opptak til lærerutdanninga. Merk konvolutten «Politiattest».
 • Postadresse:
  • NTNU Institutt for lærerutdanning, 7491 Trondheim 

Tuberkuloseundersøkelse 

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøkelse før du starter i praksis.

 • Tuberkulintesten kan gjennomføres to måneder etter at du er tilbake fra reisen (ikke tidligere).
 • Når du går ut i praksis, må tuberkulintesten ikke være eldre enn tre måneder.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune.

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til Institutt for lærerutdanning før du kan gå ut i praksis. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om FPPU-A

Om FPPU-A

Ønsker du å ta PPU på deltid? Da kan du ta fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU). Deltidsstudiet er samlingsbasert og går over to år. Du kan gjennomføre praksisen på hjemstedet.

FPPU passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.


Opptak FPPU-A

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Les om hvilke krav du må oppfylle for å ta PPU.

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-A ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i september.

Vi tar årlig opp 75 studenter.


Jobbmuligheter - FPPUA

Jobbmuligheter

FPPU-A kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Videre studier

Som lærer kan du ta videreutdanning og deltidsstudier innenfor skole og utdanning. Med en mastergrad er det også mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging (FPPU-A)

Studiets oppbygging

FPPU-A er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Denne lærerutdanningen bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Kontakt

Ønsker du studieveiledning, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet.

Du kan også kontakte en av våre studieveiledere på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt. Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

For deg som allerede er ansatt i skolen finnes det stipender det kan søkes på. Skoleeier søker på dine vegne.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: FPPU-A
 • Studieprogram: Fleksibel PPU for allmennfag
 • Varighet: Deltid
 • Studiepoeng: 60
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Studiested: Kalvskinnet, Trondheim

Har du søkt studieplass FPPU

Søkt om studieplass?

informasjon og nyttige tips i facebookgruppen for FPPU.

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Korona: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona