LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

Fem personer gjør bevegelser med hendene og føttene. Foto.

Studiestart 2019

Nyttig å vite

16. september: Oppstartsdag

Tentativt program for første dag

 • 09:00 Registrering i vrimleareal i Akrinn med påfølgende gruppeaktivitet
 • 10:00 Åpning og inspirasjonsforedrag
 • 12:15 Inndeling i seminarklasser
 • 14:00 Informasjon og forelesning

17. september: Verksted med variasjon

8:15–15.45 Rullering mellom fire verksted

Samlinger studieåret 2019/2020

Høsten 2019

 • Uke 38: Mandag - fredag
 • Uke 44: Onsdag - fredag
 • Uke 50: Onsdag - fredag

Våren 2020

 • Uke 6: Onsdag - fredag
 • Uke 14: Onsdag - fredag
 • Uke 20: Onsdag - fredag

Timeplan og pensum

Timeplan

Du vil få informasjon om høstens timeplan ved oppstart. Følg også med på informasjon om fellesaktiviteter i Blackboard, som du får tilgang til når du har undervisningsmeldt deg i PPU4400 Pedagogikk deltid.

Pensum

Pensum legges fortløpende ut på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.  

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:

NTNU Institutt for lærerutdanning

7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om FPPU-A

Ved NTNU kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning på deltid. Deltidsstudiet går over fire semestre (to år) og kalles fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A).

FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-A ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i september.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra opptaket i 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få være kvalifisert for opptak til FPPU-A i 2019, må du ha

 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, eller
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag i finansieringskategori A og B med minimum 180 studiepoeng i faget, eller
 • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i. Krav til oppbygging av bachelorgraden: ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden. Unntaket for praktiske- og/eller estetiske fag gjelder fram til og med våren 2025.

Jobbmuligheter

FPPU-A kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging

FPPU-A er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Denne lærerutdanningen bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet.

Du kan også kontakte en av våre studieveiledere på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt. Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

For deg som allerede er ansatt i skolen finnes det stipender det kan søkes på. Skoleeier søker på dine vegne.


Fakta

Studieprogramkode: FPPU-A
Studiepoeng: 60
Opptak: Lokalt opptak
Undervisningsform: Deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Instututt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse)

Følg oss på Instagram

ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på