Fleksibel PPU for allmennfag (FPPU-A)

Fleksibel PPU for allmennfag (FPPU-A)

Fleksibel PPU for allmennfag

Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

FPPU-A, Fri Jul 12 17:24:32 MEST 2024 | AR

Ønsker du å ta PPU på deltid?

Da kan du ta fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU). Deltidsstudiet er samlingsbasert og går over to år. Du kan gjennomføre praksisen på hjemstedet.

FPPU passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.

Ledige studieplasser og endring i opptakskrav

Se informasjon om ledige studieplasser og endring i opptakskrav på fleksibel PPU (FPPU) høsten 2024

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

FPPU innen allmenne fag bygger på en universitets- eller høgskoleutdanning med fag som er relevante for allmenne fag i grunn- og videregående skole. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Med PPU blir du lærer i de fagene du brenner for, og kan bli en kunnskapsrik og engasjerende lærer.

Les mer om hva du lærer

Etter å ha fullført dette studiet er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn. Du kan også jobbe innen voksenopplæring eller i kulturskolen, avhengig av hvilke undervisningsfag du har.

Les mer om jobbmulighetene

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er samlingsbasert, med tre obligatoriske samlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og samlingene er den primære møteplassen både faglig og sosialt.

Les mer om studiemiljøet

Studieprogrammet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen:

  • Praksis i skolen (12 uker i løpet av studiet)
  • Pedagogiske emner (30 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 1 (15 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 2 (15 studiepoeng)

Les mer om studiets oppbygning

Du som søker opptak til FPPU allmennfag har fra før fullført fagstudier ved høyere utdanning, eller du er i ferd med å fullføre fagstudier den våren du søker.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning