Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmennfag (FPPU-A)

Lærer i samtale med elever i skogen. Foto
Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU

Om FPPU-A

Om FPPU-A

Ønsker du å ta PPU på deltid? Da kan du ta fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU). Deltidsstudiet er samlingsbasert og går over to år. Du kan gjennomføre praksisen på hjemstedet.

FPPU passer for deg som er interessert i å bli lærer, vil skape engasjement for faget ditt og har høyere utdanning. FPPU-A innen allmennfag er et tilbud til deg som har fullført en universitets- eller høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer.


Opptak FPPU-A

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Trenger du realkompetansevurdering må du søke innen 1. mars.

Søknadsweb åpner for søking til FPPU-A ca. 1. februar. Opptaket er normalt klart i løpet av juni måned. Studiestart er i september.

Vi tar årlig opp 75 studenter.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra opptaket i 2019 endres opptakskravene til studiet. Les om hvilke krav du må oppfylle for å ta PPU. 


Jobbmuligheter - FPPUA

Jobbmuligheter

FPPU-A kvalifiserer deg først og fremst som lærer innenfor dine fagområder i videregående skole og i grunnskolens 5.–10. trinn. Kompetansen du får gjennom lærerutdanningen vil også være relevant for annet undervisnings- og formidlingsarbeid.


Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.


Studiets oppbygging (FPPU-A)

Studiets oppbygging

FPPU-A er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Denne lærerutdanningen bygger på høyere utdanning, fortrinnsvis en bachelorgrad eller mastergrad. Studiet er på 60 studiepoeng og består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.


Studieveiledning

Ønsker du studieveiledning, kan du besøke Institutt for lærerutdanning i Gunnerusgate 1 på campus Kalvskinnet.

Du kan også kontakte en av våre studieveiledere på telefon: 73 59 04 00 eller e-post: studier@ilu.ntnu.no


Studiemiljø

Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt. Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Stipender

For deg som allerede er ansatt i skolen finnes det stipender det kan søkes på. Skoleeier søker på dine vegne.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: FPPU-A
  • Studieprogram: Fleksibel PPU for allmennfag
  • Varighet: Deltid
  • Studiepoeng: 60
  • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Kalvskinnet, TrondheimMoholt, Trondheim

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.