Yrkesfaglærerutdanning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

video YFL


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Vil du bli yrkesfaglærer? Er du stolt av faget ditt og ønsker å dele kompetansen din? Ønsker du å tenne gnisten hos ungdom og stimulere dem til å utvikle sitt potensial? Som yrkesfaglærer får du bygge videre på den kompetansen du har som fagarbeider. 

Vi tilbyr disse studieretningene:

Den enkelte studieretningen gir deg undervisningskompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar.

Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2019/2020 var opptaksgrensen Alle.

Opptakskrav

  • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
  • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
  • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Jobbmuligheter BYRK

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til flere jobber:

  • yrkesfaglærer i videregående skole
  • opplæringsjobber i bedrift
  • medarbeider ved opplæringskontor
  • lærer i enkelte fag på 8.–10. trinn i grunnskolen

Personer med treårig yrkesfaglærerutdanning kan også jobbe i andre fagstillinger og i lederstillinger. 

Hvordan har tidligere og nåværende studenter opplevd å ta yrkesfaglærerutdanningen hos NTNU, og hva jobber de med nå? Les hva tidligere studenter har sagt.


Videre studier

Videre studier

Med en bachelor i yrkesfaglærerutdanning kan du søke opptak til masterprogrammer.


Studiets oppbygning BYRK

Studiets oppbygning

Som student kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av studietiden skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen. 

Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. 


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentene på utdanningen har en god aldersspredning, de fleste er mellom 25 og 50 år. Felles for alle er at de er godt motiverte for studiet og ønsker å få mest mulig ut av samlingene. Les mer om det å være student i Trondheim og hva våre nåværende og tidligere studenter sier om studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Praktisk informasjon

Her har vi samlet en del praktisk informasjon som det kan være kjekt å kjenne til dersom du skal begynne på eller allerede er student ved yrkesfaglærerutdanningen.


Stipender

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning og fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, kan søke om stipend fra Utdanningsdirektoratet.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: BYRK
Gradsnavn: Bachelor – yrkesfaglærerutdanning
Studiepoeng: 180
Politiattest: Ja

Studiekoder: (Samordna opptak)
Bygg- og anleggsteknikk: 194 109
Elektrofag: 194 127
Helse- og oppvekstfag : 194 123
Restaurant- og matfag: 194 124 (ikke opptak i 2020)
Teknikk og industriell produksjon: 194 129

Studiested: Trondheim

Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona