Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
BYRK, Sun Oct 02 18:11:17 CEST 2022 | B3

Er du stolt av faget ditt og ønsker å dele kompetansen din? Ønsker du å utdanne neste generasjons fagarbeidere? Som yrkesfaglærer får du dele erfaringen din og bygge videre på den kompetansen du har.

Vi tilbyr disse studieretningene:


Samlinger | Praksis | StipendKombinere studium og jobb

Ledige studieplasser

Se informasjon om ledige studieplasser på yrkesfaglærerutdanning

Den enkelte studieretningen gir deg undervisningskompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring. Med en treårig yrkesfaglærerutdanning får du faglig tyngde, samtidig som du utdanner deg til lærer i ditt eget fagfelt. Du har allerede god kompetanse og mye erfaring innen ditt fag/yrke. Gjennom studiet vil du få videreutviklet og oppdatert denne kompetansen.

Les mer om læringsmålene

Med treårig yrkesfaglærerutdanning kan du arbeide som lærer i videregående opplæring, voksenopplæring og de øverste trinnene i grunnskolen og med opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Som utdannet fagarbeider og lærer får du dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flere ben å stå på i arbeidsmarkedet.

Les mer om jobbmulighetene

Dette studiet er samlingsbasert, med tre obligatoriske samlinger i Trondheim hvert semester. Studentene kommer fra hele landet, og derfor blir samlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt.

Les mer om studiemiljøet

Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Som student kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av studietiden skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist: 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning