Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium - samlingsbasert

studyprogramme-autofacts-portlet

BYRK, Sat Jul 13 20:59:59 MEST 2024 | B3

Studiet er for deg som allerede har fag-/svennebrev eller tilsvarende og to års yrkespraksis.

Med en treårig yrkesfaglærerutdanning får du faglig tyngde, samtidig som du utdanner deg til lærer i ditt eget fagfelt.

Du får jobbe med ungdom og inspirere dem i et fagfelt du allerede kjenner godt.

Studiet er samlingsbasert og går over tre år. Du gjennomfører de ulike praksisperiodene på hjemstedet.

Vi tilbyr disse studieretningene:

Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.


Samlinger | Praksis | StipendKombinere studium og jobb

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart

Med en treårig yrkesfaglærerutdanning får du utviklet din faglige tyngde, samtidig som du utdanner deg til lærer i ditt eget fagfelt.

Den enkelte studieretningen gir deg undervisningskompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

Du har allerede god kompetanse og mye erfaring innen ditt fag/yrke. Gjennom studiet vil du få videreutviklet og oppdatert denne kompetansen.

Les mer om hva du lærer

Med treårig yrkesfaglærerutdanning kan du arbeide

  • som lærer i videregående opplæring
  • med voksenopplæring
  • på 8.–10. trinn i grunnskolen
  • med opplæringsvirksomhet i arbeidslivet

Som utdannet fagarbeider og lærer får du dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flere ben å stå på i arbeidsmarkedet.

Les mer om jobbmulighetene

Dette studiet er samlingsbasert. 

Studentene kommer fra hele landet, og derfor blir samlingene den primære møteplassen, både faglig og sosialt.

Treårig yrkesfaglærerutdanning har tre obligatoriske samlinger i Trondheim hvert semester.

Les mer om studiemiljøet

Studiet er samlingsbasert, med tre obligatoriske samlinger per semester.

Hver samling varer i en uke.

Som student kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden.

I løpet av studietiden skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist: 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på

Du kan også besøke oss på NTNU campus Kalvskinnet.

Kontakt og veiledning