Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning


 • Elev i bygg- og anleggsteknikk
  Bli yrkesfaglærer

Studiestart 2018

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene

Hvor vil undervisningen foregå?

Første samling starter på campus Kalvskinnet, rom A135. Mer informasjon om hvor undervisningen vil foregå får du på første studiedag.

Parkering

Det er avgiftsparkering på NTNUs områder.

Informasjon om parkeringsavgift og betalingsmåter.

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app Maze-Map | For Android (Google Play) | For Iphone (iTunes)

Studiestart 22. august

Møt til studiestart 22. august kl. 8.15 i rom A135 på campus Kalvskinnet.

Program

8.15 Registrering

9.00 Åpning og presentasjonsrunde i grupper

11.15 Lunsj

12.15 Skrivekurs / Kurs i Blackboard

14.15 Skrivekurs / Kurs i Blackboard   

Samlinger studieåret 2018–2019

Samtlige samlinger er obligatoriske, og du må ha minimum 80 % oppmøte på hvert enkelt emne for å kunne gå opp til eksamen i emnet. 

Samlingsplan studieåret 2018–2019 (pdf-fil)

Dersom du har helt spesielle problemer med å delta ved oppstarten, kan du søke om dispensasjon til koordinator Jarle Landro.

Litteratur

Litteratur

Det er ikke krav om at du må ha skaffet all litteratur før første samling.

Profesjonsfaget

Litteraturliste for profesjonsfaget finner du på denne siden

Studieretninger BA, EL, TIP og RM

Litteraturlister for emner i yrkesfaget ligger i emnebeskrivelsene. Lenker til dine emner finner du ved å søke opp riktig studieår og studieretning i studieplanen for yrkesfaglærerutdanningen.

Studieretning helse- og oppvekstfag

Litteraturliste legges ut i Blackboard ved studiestart.

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:

NTNU Institutt for lærerutdanning

7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før du starter i praksis.

 • Tuberkulintesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
 • Du må ordne gyldig tuberkulintest før du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Er du fagarbeider og kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

Vi tilbyr studieretninger for flere av utdanningsprogrammene i videregående skole:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektrofag
 • helse- og oppvekstfag
 • restaurant- og matfag
 • teknikk og industriell produksjon

Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

(Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar). Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen Alle. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Opptakskrav

 • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
 • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til flere jobber:

 • yrkesfaglærer i videregående skole
 • opplæringsjobber i bedrift
 • medarbeider ved opplæringskontor
 • lærer i enkelte fag på 8.–10. trinn i grunnskolen

Personer med treårig yrkefaglærerutdanning kan også jobbe i andre fagstilliger og i lederstillinger. 


Studiets oppbygning

Som student på den treårige yrkesfaglærerutdanningen kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av programmet skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen.

Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Programmet legges opp slik at du kan studere hjemmefra mellom samlingene, og da brukes internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Fullført yrkesfaglærerutdanning gir deg bachelorgrad. Som fulltidsstudent er du ferdig utdannet etter tre år.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor – yrkesfaglærerutdanning
Studieprogramkode: BYRK
Studiepoeng: 180
Studiekoder:
Bygg og anlegg: 194 109
Elektro: 194 127
Helse og sosial : 194 123
Restaurant- og matfag: 194 124
Teknikk og industriell produksjon: 194 129

Undervisningsform: Samlingsbasert
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.