video YFL


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Bachelor

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Yrkesfaglærerutdanning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Hva lærer du?

Vil du bli yrkesfaglærer? Er du stolt av faget ditt og ønsker å dele kompetansen din? Ønsker du å tenne gnisten hos ungdom og stimulere dem til å utvikle sitt potensial? Som yrkesfaglærer får du bygge videre på den kompetansen du har som fagarbeider. 

Vi tilbyr disse studieretningene:

Den enkelte studieretningen gir deg undervisningskompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring. Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar.

Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2019/2020 var opptaksgrensen Alle.

Opptakskrav

 • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
 • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Slik søker du og dette er opptakskravene.


Studiets oppbygning BYRK

Studiets oppbygning

Som student kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av studietiden skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen. 

Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Slik er studiet bygd opp.


Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.

Slik tar du kontakt med oss.


Studiemiljø

Studentene på utdanningen har en god aldersspredning, de fleste er mellom 25 og 50 år. Felles for alle er at de er godt motiverte for studiet og ønsker å få mest mulig ut av samlingene. Les mer om det å være student i Trondheim og hva våre nåværende og tidligere studenter sier om studiet. Studiehverdagen på yrkesfaglærerutdanninga.


Praktisk informasjon

Her har vi samlet en del praktisk informasjon som det kan være kjekt å kjenne til dersom du skal begynne på eller allerede er student ved yrkesfaglærerutdanningen. Praktisk informasjon for studenter.


Stipender

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning og fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, kan søke om stipend fra Utdanningsdirektoratet. Informasjon om stipender.


Jobbmuligheter BYRK

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til flere jobber:

 • yrkesfaglærer i videregående skole
 • opplæringsjobber i bedrift
 • medarbeider ved opplæringskontor
 • lærer i enkelte fag på 8.–10. trinn i grunnskolen

Personer med treårig yrkesfaglærerutdanning kan også jobbe i andre fagstillinger og i lederstillinger. 

Hvordan har tidligere og nåværende studenter opplevd å ta yrkesfaglærerutdanningen hos NTNU, og hva jobber de med nå? Les hva tidligere studenter har sagt.

Dette kan du jobbe med.


Videre studier

Videre studier

Med en bachelor i yrkesfaglærerutdanning kan du søke opptak til masterprogrammer. Muligheter for deg som vil studere videre.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studienivå: Bachelor
 • Gradsnavn: Bachelor - yrkesfaglærerutdanning
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 180
 • Studiekode opptak: 194129
 • Poenggrense: 2019 ALL
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg @NTNUstudent

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål.

Facebook     Instagram    YouTube 


Møt NTNU

Se oversikt over arrangement og få informasjon om våre studier.

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?