Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

Tre personer ser på toghjul i en togstall. Foto.

Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Er du stolt av faget ditt og ønsker å dele kompetansen din med andre? Ønsker du å tenne gnisten hos ungdom og stimulere dem til å utvikle sitt potensial? Ønsker du å utdanne deg til et yrke der du kan bygge videre på den kompetansen du har som fagarbeider? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning noe for deg.

Vi tilbyr studieretninger for flere av utdanningsprogrammene i videregående skole:

Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar.

Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen Alle.

Opptakskrav

  • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
  • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
  • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til flere jobber:

  • yrkesfaglærer i videregående skole
  • opplæringsjobber i bedrift
  • medarbeider ved opplæringskontor
  • lærer i enkelte fag på 8.–10. trinn i grunnskolen

Personer med treårig yrkesfaglærerutdanning kan også jobbe i andre fagstillinger og i lederstillinger. 

Hvordan har tidligere og nåværende studenter opplevd å ta yrkesfaglærerutdanningen hos NTNU, og hva jobber de med nå? Les hva tidligere studenter har sagt.


Videre studier

Med en bachelor i yrkesfaglærerutdanning kan du søke opptak til masterprogrammer.


Studiets oppbygning

Som student kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av studietiden skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen. Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Mellom samlingene brukes Internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentene på utdanningen har en god aldersspredning, de fleste er mellom 25 og 50 år. Felles for alle er at de er godt motiverte for studiet og ønsker å få mest mulig ut av samlingene. Les mer om det å være student i Trondheim og hva våre nåværende og tidligere studenter sier om studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Praktisk informasjon

Her har vi samlet en del praktisk informasjon som det kan være kjekt å kjenne til dersom du skal begynne på eller allerede er student ved yrkesfaglærerutdanningen.


Stipender

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning og fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, kan søke om stipend fra Utdanningsdirektoratet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor – yrkesfaglærerutdanning
Studieprogramkode: BYRK
Studiepoeng: 180
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april

Studiekoder: (Samordna opptak)
Bygg- og anleggsteknikk: 194 109
Elektrofag: 194 127
Helse- og oppvekstfag : 194 123
Restaurant- og matfag: 194 124
Teknikk og industriell produksjon: 194 129

Sted: Trondheim

Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på