Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning


 • Elev i bygg- og anleggsteknikk
  Bli yrkesfaglærer

Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Er du fagarbeider og kan du tenke deg å lede opplæring i skole og bedrift? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning et godt tilbud til deg.

Vi tilbyr studieretninger for flere av utdanningsprogrammene i videregående skole:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektrofag
 • helse- og oppvekstfag
 • restaurant- og matfag
 • teknikk og industriell produksjon

Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

(Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar). Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2017/2018 var opptaksgrensen Alle. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via Samordna Opptak.

Opptakskrav

 • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
 • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til flere jobber:

 • yrkesfaglærer i videregående skole
 • opplæringsjobber i bedrift
 • medarbeider ved opplæringskontor
 • lærer i enkelte fag på 8.–10. trinn i grunnskolen

Personer med treårig yrkefaglærerutdanning kan også jobbe i andre fagstilliger og i lederstillinger. 

Hvordan har tidligere og nåværende studenter opplevd å ta yrkesfaglærerutdanningen hos NTNU, og hva jobber de med nå? Les hva tidligere studenter har sagt.


Studiets oppbygning

Som student på den treårige yrkesfaglærerutdanningen kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av programmet skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen.

Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Programmet legges opp slik at du kan studere hjemmefra mellom samlingene, og da brukes internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver.

Fullført yrkesfaglærerutdanning gir deg bachelorgrad. Som fulltidsstudent er du ferdig utdannet etter tre år.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor – yrkesfaglærerutdanning
Studieprogramkode: BYRK
Studiepoeng: 180
Studiekoder:
Bygg- og anleggsteknikk: 194 109
Elektrofag: 194 127
Helse- og oppvekstfag : 194 123
Restaurant- og matfag: 194 124
Teknikk og industriell produksjon: 194 129

Undervisningsform: Samlingsbasert
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april