Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

Tre personer ser på toghjul i en togstall. Foto.

Studiestart 2019

Nyttig å vite

Studiestart 21. august

Oppstart onsdag 21. august kl. 08.15 campus Kalvskinnet GG252, Gunnerusgate 1, 2. etasje.

Samlinger studieåret 2019–2020

Semesterplan for høstsemesteret 2019

YFL19 = Studenter som starter høsten 2019 (1. årsstudenter)
YFL18 = Studenter som startet høsten 2018 (2. årsstudenter)
YFL17 = Studenter som startet høsten 2017 (3. årsstudenter)

YFL19 (1. semester)

 • Uke 34: onsdag. Oppstart kl. 08.15
 • Uke 34: torsdag - fredag: Yrkesfag
 • Uke 35
  • mandag - tirsdag: Yrkesfag
  • Onsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Uke 42
  • Mandag - tirsdag: Yrkesfag
  • Onsdag: yrkesseminar
  • Torsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Uke 48
  • Mandag - onsdag: Yrkesfag
  • Torsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Skolepraksis: 4 uker praksis i videregående skole – mer informasjon senere

YFL18 (3. semester)

 • Uke 37
  • Mandag - onsdag: Yrkesfag
  • Torsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Uke 44
  • Mandag - onsdag: Yrkesfag
  • Torsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Uke 49
  • Mandag - onsdag: Yrkesfag
  • Torsdag-fredag: Profesjonsfag
 • Skolepraksis: 20 dager praksis i videregående skole i løpet av semesteret

YFL17 (5. semester)

 • Uke 36
  • Mandag - onsdag: Yrkesfag
  • Torsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Uke 43
  • Mandag - onsdag: Yrkesfag
  • Torsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Uke 47
  • Mandag - onsdag: Yrkesfag
  • Torsdag - fredag: Profesjonsfag
 • Yrkespraksis: 20 dager i løpet av semesteret

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Her finner du pensumlista

Levere politiattest

Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Postadresse:

NTNU Institutt for lærerutdanning

7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse

Tuberkuloseundersøkelse

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Om treårig yrkesfaglærerutdanning

Er du stolt av faget ditt og ønsker å dele kompetansen din med andre? Ønsker du å tenne gnisten hos ungdom og stimulere dem til å utvikle sitt potensial? Ønsker du å utdanne deg til et yrke der du kan bygge videre på den kompetansen du har som fagarbeider? Da er treårig yrkesfaglærerutdanning noe for deg.

Vi tilbyr studieretninger for flere av utdanningsprogrammene i videregående skole:

Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.


Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse eller behov for tidlig svar.

Vi tar årlig opp 60 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen Alle.

Opptakskrav

 • fag-/svennebrev eller annen fullført og bestått treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet og
 • minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning og
 • generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Jobbmuligheter

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til flere jobber:

 • yrkesfaglærer i videregående skole
 • opplæringsjobber i bedrift
 • medarbeider ved opplæringskontor
 • lærer i enkelte fag på 8.–10. trinn i grunnskolen

Personer med treårig yrkesfaglærerutdanning kan også jobbe i andre fagstillinger og i lederstillinger. 

Hvordan har tidligere og nåværende studenter opplevd å ta yrkesfaglærerutdanningen hos NTNU, og hva jobber de med nå? Les hva tidligere studenter har sagt.


Videre studier

Med en bachelor i yrkesfaglærerutdanning kan du søke opptak til masterprogrammer.


Studiets oppbygning

Som student kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. I løpet av studietiden skal du ha 12 uker veiledet praksis i bedrift og 12 uker veiledet praksis i skolen. Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i en uke. Mellom samlingene brukes Internett til veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@ilu.ntnu.no, eller telefon: (+47) 73 59 04 00 (kl. 09.00–14.00) hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller hvis du har andre faglige spørsmål.


Studiemiljø

Studentene på utdanningen har en god aldersspredning, de fleste er mellom 25 og 50 år. Felles for alle er at de er godt motiverte for studiet og ønsker å få mest mulig ut av samlingene. Les mer om det å være student i Trondheim og hva våre nåværende og tidligere studenter sier om studiet.


Læringsutbytte

Studenter som har fullført programmet forventes å ha oppnådd læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Praktisk informasjon

Her har vi samlet en del praktisk informasjon som det kan være kjekt å kjenne til dersom du skal begynne på eller allerede er student ved yrkesfaglærerutdanningen.


Stipender

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning og fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, kan søke om stipend fra Utdanningsdirektoratet.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor – yrkesfaglærerutdanning
Studieprogramkode: BYRK
Studiepoeng: 180
Politiattest: Ja

Søknadsfrist: 15. april

Studiekoder: (Samordna opptak)
Bygg- og anleggsteknikk: 194 109
Elektrofag: 194 127
Helse- og oppvekstfag : 194 123
Restaurant- og matfag: 194 124
Teknikk og industriell produksjon: 194 129

Sted: Trondheim

Institutt for lærerutdanning, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU