Masterprogram 2-årig, Trondheim

Geografi

Fotomontasje av studenter på tur og landskap

Om geografi

Studiet egner seg for deg som er nysgjerrig på hvordan ulike samfunns- og naturgeografiske prosesser påvirker våre omgivelser og vil ha en dypere forståelse av sammenhengene mellom din egen hverdag og den verden du er en del av.


Velkommen til studiestart 2018

Tirsdag 14. august: Immatrikulering

Immatrukuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes tirsdag 14. august, fra kl. 09:30 til 11:30.

Oppmøte på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til andre campus. 

Program og ofte stilte spørsmål

Onsdag 15. august: Vrimledag på Dragvoll

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Det vil i tillegg holdes aktuelle foredrag for deg som er ny student.

Program for dagen

Onsdag 15. august: Orienteringsmøte for studiet

Onsdag 15. august: Kl. 12:15 - 14:00, sted: 7501 Dragvoll campus

Mandag 20. august: "What is science?” seminar

 "What is science?” seminar - mandag 20. august

Sted: D3 - Dragvoll Campus

Felles seminar for alle som starter på masterstudie ved Institutt for geografi høsten 2018. 

Mål:

  • Bli kjent med instituttet (forskningsaktiviteter og personer)
  • Bevisstgjøring i forhold til valg av metodeemne (frist for valg av metodeemne 15. september)
  • Forskningsdesign
  • Hvorfor det er viktig å begynne å tenke på masteroppgaven tidlig og introduksjon til prosjektskisse (frist for levering 1. desember)

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Jobbmuligheter

Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner og departementer med arbeidsoppgaver innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, næringsplanlegging, regional utvikling, samferdsel eller bistands- og utviklingsarbeid.

Mange geografer jobber som lærere på videregående skoler eller som forskere/ undervisere ved høgskoler, universiteter og andre forskningsinstitusjoner.


Studiets oppbygging

Masterprogrammet i geografi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normert til fire semestre. Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (60 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

 

Fakta

Gradsnavn: Master i geografi
Studieprogramkode: MGEOG
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for geografi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Følg oss på Institutt for geografi på Facebook Facebook
 

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilken vei du velger, kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.