Geografi

Geografi

Geografi - masterstudium

Foto: Torbjørn Buvarp/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MGEOG, Tue Jun 18 08:18:56 MEST 2024 | M2

Ønsker du å bidra til en rettferdig og bærekraftig samfunnsendring? På geografistudier undersøker du temaer som miljø og klima, innovasjon og grønn omstilling, mangfold og felleskap. All undervisning er tuftet på forskningsaktiviteten ved instituttet. Dette motiverer både deg som student og veiledere. I tillegg bidrar dette til at du sitter igjen med dagsaktuell og relevant kompetanse og kunnskap for et fremtidig arbeidsliv enten du velger å jobbe lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Etter fullført master kan du jobbe med samfunnsplanlegging, natur og ressursforvalting og du kan jobbe i internasjonale organisasjoner.

Master i geografi gir deg en dypere forståelse av geografiske problemstillinger og metoder. Du får mulighet til å fordype deg innen samfunns- og naturgeografi gjennom valg av emner og masteroppgave i for eksempel:

  • urbanisering
  • omstilling
  • migrasjon
  • miljøtrusler
  • klimaendringer

Master i geografi er både et teoretisk og praktisk orientert studium. Du får inngående kjennskap til den teoretiske debatten innen faget og til dagsaktuell forskning. Du får trening i bruk av arbeidsteknikker, inkludert feltmetodikk, gjennom eget feltarbeid og emnene som inngår i studiet. 

Les mer om hva du lærer

Etter mastergraden kan du jobbe med et mangfold av arbeidsoppgaver i ulike sektorer. Flere jobber som rådgivere, konsulenter, eller planleggere, med stillingsbetegnelser som for eksempel GIS-konsulent, prosjektleder og transport- og arealplanlegger. De siste årene har det vært en stor etterspørsel innenfor GIS- og geomatikk-bransjen. 

Geografer er gode på å samhandle på tvers av disipliner og fagmiljø, gjerne ut fra et overordnet perspektiv, og dermed med en evne til å se aktuelle problemstillinger fra flere sider. 

Mange geografer jobber som lærere på videregående skoler eller som forskere/ undervisere ved høgskoler, universiteter og andre forskningsinstitusjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Å være geografistudent på NTNU er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt. Bli med å lær om samfunnet vi lever i og naturen vi beveger oss i, og få nye venner du vil ha livet ut!

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i geografi er toårig. Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 41 29 62

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning