Geografi

Foto: Torbjørn Buvarp/NTNU

Geografi

Geografi - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MastergradFulltid, 2 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist15. april
MGEOG, Mon Aug 08 19:16:36 CEST 2022 | M2

Er du nysgjerrig på hvordan ulike samfunns- og naturgeografiske prosesser påvirker våre omgivelser, og vil ha en dypere forståelse av sammenhengene mellom din egen hverdag og den verden du er en del av? All undervisning er tuftet på forskningsaktiviteten ved instituttet. Dette motiverer både deg som student og veiledere. I tillegg bidrar dette til at du sitter igjen med dagsaktuell og relevant kompetanse og kunnskap for et fremtidig arbeidsliv.

Studiestart 2022

Informasjon om studiestart

Master i geografi gir deg en dypere forståelse av geografiske problemstillinger og metoder. Du får mulighet til å fordype deg innen samfunns- og naturgeografi gjennom valg av emner og masteroppgave i for eksempel:

 • urbanisering
 • omstilling
 • migrasjon
 • miljøtrusler
 • klimaendringer

Master i geografi er både et teoretisk og praktisk orientert studium. Du får inngående kjennskap til den teoretiske debatten innen faget og til dagsaktuell forskning. Du får trening i bruk av arbeidsteknikker, inkludert feltmetodikk, gjennom eget feltarbeid og emnene som inngår i studiet. 

Les mer om læringsmålene

Etter mastergraden kan du jobbe med et mangfold av arbeidsoppgaver i ulike sektorer. Flere jobber som rådgivere, konsulenter, eller planleggere, med stillingsbetegnelser som for eksempel GIS-konsulent, prosjektleder og transport- og arealplanlegger. De siste årene har det vært en stor etterspørsel innenfor GIS- og geomatikk-bransjen. 

Geografer er gode på å samhandle på tvers av disipliner og fagmiljø, gjerne ut fra et overordnet perspektiv, og dermed med en evne til å se aktuelle problemstillinger fra flere sider. 

Mange geografer jobber som lærere på videregående skoler eller som forskere/ undervisere ved høgskoler, universiteter og andre forskningsinstitusjoner.

Les mer om jobbmulighetene

Å være geografistudent på NTNU er spennende, lærerikt, morsomt og sosialt. Bli med å lær om samfunnet vi lever i og naturen vi beveger oss i, og få nye venner du vil ha livet ut!

Les mer om studiemiljøet

Masterprogrammet i geografi er toårig. Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfrist er 15. april. Det er ett opptak i året, og du søker om opptak via NTNUs søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@ige.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 55 89 07

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 7, nivå 4.

Kontakt og veiledning