Fellesemner

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fellesemner


Områdeemne

Områdeemne

I utdanningsplanen din ser du om du skal ha ett obligatorisk områdeemne, eller om du kan velge mellom flere angitte områdeemner.

Områdeemnet skal bidra til å knytte en NTNU-identitet til studieporteføljen, styrke integrasjonen og bygge faglige fellesskap i et nytt NTNU, styrke studieprogrammenes relevans, samt gi nødvendige felles perspektiver på studiene ved NTNU.

Alle studieprogram ved NTNU er tilhører et studieområde, som representerer et faglig fellesskap. SU-fakultetet har studieprogram innenfor følgende 3 av totalt 7 studieområder ved NTNU:

  • Samfunnsvitenskap
  • Medisin og helse
  • Lærer- og lektorutdanning

Innenfor hvert studieområde er det utviklet ett eller flere områdeemner. Studieplanen for studieprogrammet angir hva som er godkjent områdeemne(r) i programmet.

Overgangsordning ved innføring av områdeemne

For programmene som har hatt perspektivemneordning

Studentene på kull 2019 finner områdeemne/-ene i sin utdanningsplan. Studentene på kull 2017 og kull 2018 kan velge blant tilgjengelige områdeemner og perspektivemner i sin utdanningsplan. Områdeemnene ligger øverst i lista i utdanningsplanen. Studentene fra kull 2016 og tidligere skal ha perspektivemne og finner disse i sin utdanningsplan.

Bachelor i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi

Innføring av områdeemneordninga er utsatt til 2020-2021, og du finner oversikt over hvilket perspektivemne du kan velge i utdanningsplanen din.

For programmene som ikke har hatt perspektivemneordning:

Studieplanen for hvert program avklarer hvilke emne(r) i studieplanen som erstattes av områdeemne, og hva studentene på kull 2018, kull 2017, og på tidligere kull som er forsinket, må ta.

Fellesemner ved NTNU - SU

Fellesemner

Ex.phil. og områdeemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.