Fellesemner

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fellesemner


Områdeemne

Områdeemne

I utdanningsplanen din ser du om du skal ha ett obligatorisk områdeemne, eller om du kan velge mellom flere angitte områdeemner.

Områdeemnet skal bidra til å knytte en NTNU-identitet til studieporteføljen, styrke integrasjonen og bygge faglige fellesskap i et nytt NTNU, styrke studieprogrammenes relevans, samt gi nødvendige felles perspektiver på studiene ved NTNU.

Alle studieprogram ved NTNU er tilhører et studieområde, som representerer et faglig fellesskap. SU-fakultetet har studieprogram innenfor følgende 3 av totalt 7 studieområder ved NTNU:

  • Samfunnsvitenskap
  • Medisin og helse
  • Lærer- og lektorutdanning

Innenfor hvert studieområde er det utviklet ett eller flere områdeemner. Studieplanen for studieprogrammet angir hva som er godkjent områdeemne(r) i programmet.

Områdeemnene som undervises høstsemesteret, har i utgangspunktet kolliderende eksamenstidspunkt. Du bør derfor velge kun ett områdeeemne per semester.  

Hvis du har et emne som har overlappende innhold, omfang og nivå med områdeemne i studieprogrammet ditt, kan du søke om å få godkjent emnet som tilsvarende områdeemne i din grad. På denne wikisiden om godkjenning av utdanning kan du lese mer om hva som gjelder hvis du skal sende en slik søknad.

Fellesemner ved NTNU - SU

Fellesemner

Ex.phil. og områdeemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.