Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fellesemner ved fakultetet studieåret 2018/2019

– Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner

Fellesemnener

Fellesemnene består av:

  • examen philosophicum, 7,5 studiepoeng
  • examen facultatum, 7,5 studiepoeng
  • perspektivemne, 7,5 studiepoeng

Examen philosophicum

Dersom du har Examen philosophicum med et omfang på 15 sp eller mer, får du fritak fra både ex. phil. og perspektivemnet.

Examen facultatum

Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er dette et fagspesifikt emne som skal tas i det første semesteret, og som inngår som en del av fagfordypningen din. Se studiets oppbygning for ditt studieprogram.

Perspektivemne

Perspektivemnet skal bidra til at studenten styrker grunnlaget for å kunne reflektere over egenarten til og metodebruken i sitt eget fagstudium, og samtidig øke forståelsen for andre fags egenart og vitenskapelige tradisjon. Perspektivemnet skal styrke grunnlaget for tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon

Studenter tatt opp til et bachelorstudium (unntak gjelder for bachelor i barnevern, sosialt arbeid og arkiv- og samlingsforvaltning), profesjonsstudiet i psykologi og integrert femårig masterprogram ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal som hovedregel velge blant emnene i listen under i studieåret 2018/2019. Unntak fra dette er spesifisert. Listen under er ikke uttømmende, det vil si at du kan søke om å få bruke andre emner også. Søknaden sendes til ditt institutt (se nettsiden for ditt studieprogram). 

Aktuelle perspektivemner studieåret 2018/2019

Perspektivemner 2018/2019
Emne Semester Fakultet
IT1604 - Digitalt samfunn Høst Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
IT2805 - Webteknologi Høst Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
TDT4105 - Informasjonsteknologi, grunnkurs Høst Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
TDT4110 - Informasjonsteknologi, grunnkurs Høst Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
TTK4220 - Dynamikk i sosiale systemer Høst Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
TTM4185 - Sikkerhet og robusthet i IKT system Høst Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
TDT4100 - Objektorientert programmering Vår Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering Vår Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
BT3110 - Marine Næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi Høst Fakultet for naturvitenskap
BT3115 - Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri Høst Fakultet for naturvitenskap
FY2290 - Energiressurser Vår Fakultet for naturvitenskap
TBI4110 - Økotoksikologi og miljøressurser Vår Fakultet for naturvitenskap
TBT4170 - Bioteknologi Vår Fakultet for naturvitenskap
HLS0001 - Introduksjon til helsefremming Høst Fakultet for medisin og helsevitenskap
MFEL1010 - Innføring i medisin for ikke-medisinere Høst og vår Fakultet for medisin og helsevitenskap
NEVR2030 - Komprimert introduksjon til nevrovitenskap Høst Fakultet for medisin og helsevitenskap
MFEL1050 - Innføring i idrettsfysiologi - Trening for prestasjon, helse og livskvalitet Vår Fakultet for medisin og helsevitenskap
MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi Vår Fakultet for medisin og helsevitenskap
TMM4220 - Innovasjon ved Design Thinking Høst Fakultet for ingeniørvitenskap
TMM4225 - Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team: Ledelse og smart bruk Høst Fakultet for ingeniørvitenskap
TPK4120 - Industriell sikkerhet og pålitelighet Høst Fakultet for ingeniørvitenskap
TPK5100 - Prosjektplanlegging og styring Høst Fakultet for ingeniørvitenskap
TPK5115 - Risikostyring i prosjekter Høst Fakultet for ingeniørvitenskap
TPK4115 - Prosjektplanlegging og styring Vår Fakultet for ingeniørvitenskap
TPK4185 - Industriell systemdesign Vår Fakultet for ingeniørvitenskap
TPK5160 - Risikoanalyse Vår Fakultet for ingeniørvitenskap
BK1050 - Introduksjon til grafiske teknikker Høst Fakultet for arkitektur og design
BK1000 - Introduksjon til grafiske teknikker Vår Fakultet for arkitektur og design
SANT0002 - Psykologisk antropologi* Høst og vår Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
SFEL1000 - Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning** Høst og vår Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
PED2001 - Pedagogikk i samfunnsperspektiv*** Vår Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
PED2002 - Barne- og ungdomskulturer**** Vår Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
TIØ4120 - Operasjonsanalyse, grunnkurs Høst Fakultet for økonomi
TIØ4146 - Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter Høst og vår Fakultet for økonomi
TIØ4201 - Risikohåndtering, samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur Høst Fakultet for økonomi
TIØ4215 - Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger Høst Fakultet for økonomi
TIØ4230 - Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling Høst Fakultet for økonomi
TIØ4258 - Teknologiledelse Høst og vår Fakultet for økonomi
TIØ4295 - Bedriftsøkonomi Høst Fakultet for økonomi
TIØ4300 - Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft Høst Fakultet for økonomi
TIØ4365 - Intellectual Property Management Høst Fakultet for økonomi
TIØ5200 - Prosjektorganisasjoner Høst Fakultet for økonomi
TIØ4216 - Forretningsjus Vår Fakultet for økonomi
TIØ4250 - Entreprenørskap - Venture CUP Vår Fakultet for økonomi

*SANT0002 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelor i sosialantropologi
**SFEL1000 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelor i geografi
***PED2001 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelor i pedagogikk
****PED2002 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelor i pedagogikk

Emner ved Humanistisk fakultet

Alle emner ved Humanistisk fakultet som ikke er adgangsbegrenset eller krever forkunnskaper kan brukes som perspektivemne. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge emner som ligger for nært hovedprofilen i graden din. Se studiehåndbok for humanistiske fag for nærmere oversikt over hvilke fagområder og emner de tilbyr eller søk etter emner og fagområder i oversikten over alle studier ved NTNU.

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.