Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fellesemner ved fakultetet studieåret 2017/2018

– Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner

Fellesemnene består av:

  • Examen philosophicum, 7,5 studiepoeng
  • Examen facultatum, 7,5 studiepoeng
  • Perspektivemnet,  7,5 studiepoeng

Emnekode

Emnetittel

Sp

Sem.

Adg. beg.

Examen Philosophicum

EXPH0003

Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap

7,5

H/V

Nei

Dersom du har Examen philosophicum med et omfang på 15 sp eller mer, får du fritak fra både ex. phil. og perspektivemnet.

Examen Facultatum

Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap er dette et fagspesifikt emne som skal tas i det første semesteret, og som inngår som en del av fagfordypningen din. Se studiets oppbygning for ditt studieprogram.

Perspektivemne

Perspektivemnet skal bidra til at studenten styrker grunnlaget for å kunne reflektere over egenarten til og metodebruken i sitt eget fagstudium, og samtidig øke forståelsen for andre fags egenart og vitenskapelige tradisjon. Perspektivemnet skal styrke grunnlaget for tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig kommunikasjon

Studenter tatt opp til et bachelorstudium (unntak gjelder for bachelor i barnevern, sosialt arbeid og arkiv- og samlingsforvaltning), profesjonsstudiet i psykologi og integrert femårig masterprogram ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap skal som hovedregel velge blant emnene i listen under i studieåret 2017/2018. Unntak fra dette er spesifisert. Listen under er ikke uttømmende, det vil si at du kan søke om å få bruke andre emner også. Søknaden sendes til ditt institutt (se nettsiden for ditt studieprogram). 

Emnekode Emnetittel Sp Tid Adgang

Emner fra Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

PSY20201) Psykologiske perspektiver på læring og ferdighetsutvikling 7,5 H Åpent
SANT00022) Psykologisk antropologi 7,5 H/V Åpent
SFEL10003) Samfunnsfaglige perspektiver på naturressursforvaltning 7,5 H/V Åpent

1) Emnet PSY2020 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelorprogrammet i psykologi eller profesjonsstudiet i psykologi.

2) Emnet SANT0002 kan ikke brukes som perspektivemne for studenter på bachelor i sosialantropologi.

3) Emnet SFEL1000 overlapper 7,5 sp med GEOG1007. Bacelorstudenter i geografi kan ikke velge dette perspektivemnet.

Emner fra Det humanistiske fakultet (HF)

Alle emner ved Humanistisk fakultet som ikke er adgangsbegrenset eller krever forkunnskaper kan brukes som perspektivemne. Vær oppmerksom på at du ikke kan velge emner som ligger for nært hovedprofilen i graden din 4). Se studiehåndbok for humanistiske fag for nærmere oversikt over hvilke fagområder og emner de tilbyr: www.ntnu.no/studier/studiehandbok, eller søk etter emner og fagområder på www.ntnu.no/studier

 

 

 

 

4)Emnet MUSV2019 kan ikke brukes som perspektivemne i graden for studenter på afrikastudier.

Emnekode Emnetittel Sp Tid Adgang

 

Emner fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

IT2805 Webteknologi 7,5 H Åpent
TDT4100 Objektorientert programmering 7,5 V Åpent
TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering 7,5 V

Åpent

TDT4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs (MATLAB) 7,5 H Åpent
TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Python) 7,5 H Åpent
IT1604 Digitalt samfunn 7,5 H Åpent
TTM4185 Sikkerhet og robusthet i IKT system 7,5 H Åpent
Emnekode Emnetittel Sp Tid Adgang

 

Emner fra Fakultet for arkitektur og design (AD)

BK1050 Introduksjon til grafiske teknikker 7,5 H Kontakt fak.
BK1000 Introduksjon til grafiske teknikker 7,5 V Kontakt fak.
TPD4142 Design Thinking 7,5 H Åpent
Emnekode Emnetittel Sp Tid Adgang

 

Emner fra Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

TMM4220 Innovasjon ved Design Thinking 7,5 H Åpent
TMM4225 Ingeniørrettet samhandling i distribuerte team 7,5 H Åpent
TPK4115 Prosjektplanlegging og styring 7,5 V Åpent
TPK4120 Industriell sikkerhet og pålitelighet 7,5 H Åpent
TPK4185 Industriell systemdesign 7,5 V Åpent
TPK5100 Prosjektplanlegging og styring 7,5 H Åpent
TPK5115 Risikostyring i prosjekter 7,5 H Åpent
TPK5160 Risikoanalyse 7,5 V Åpent

 

Emnekode Emnetittel Sp Tid Adgang

Emner fra Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

MFEL1010 Innføring i medisin for ikke-medisinere 7,5 H/V Åpent
MFEL1050 Innføring i idrettsfysiologi - Trening for prestasjon, helse og livskvalitet 7,5 V Åpent
MOL4010 Grunnleggende molekylærbiologi 7,5 V Åpent
NEVR2030 Komprimert introduksjon til nevrovitenskap 7,5 H Åpent
HLS0001 Helsepsykologi og helsefremming 7,5 H Åpent
Emnekode Emnetittel Sp Tid Adgang

 

Emner fra Fakultet for naturvitenskap (NV)

BI2041 Human evolusjon 7,5 H Åpent
FY2290 Energiressurser 7,5 V Åpent
TBT4110 Mikrobiologi 7,5 V Åpent
TBT4170 Bioteknologi 7,5 V Åpent


 

Emnekode Emnetittel Sp Tid Adgang

Emner fra Fakultet for økonomi (ØK)

TIØ4120 Operasjonsanalyse GK 7,5 H Åpent
TIØ4146 Finans for teknisk-naturvitenskaplige studenter 7,5 H Åpent
TIØ4201 Samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur 7,5 H Åpent
TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger 7,5 H Åpent
TIØ4216 Forretningsjus 7,5 V Åpent
TIØ4230 Entreprenørskap og markedsorientert produktutvikling 7,5 H Åpent
TIØ4250 Entreprenørskap – Venture Cup 7,5 V Åpent
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5 H/V Åpent
TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7,5 H Åpent
TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft 7,5 H Åpent
TIØ5200 Prosjektorganisasjoner 7,5 H Åpent
TIØ43655)  Intellectual Property Management 7,5 H Åpent

 

5)Emnet TIØ4365 er beregnet på siv.ing.-studenter i 4. og 5. årskurs

Se tidligere års studiehåndbøker for mer informasjon om begrensninger i andre emner.

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner 
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.