Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosiologi


Om sosiologi

Hva betyr mor og far for ditt valg av utdanning og yrke? Er du opptatt av mobbing og negative sider ved sosiale medier? Er du interessert i hvordan flyktninger integreres, eller i betydningen av organisering og ledelse på en arbeidsplass? Sosiologistudiet passer for deg som er opptatt av menneskelig samspill og som ønsker å forstå samfunnet vi lever i. 


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 70 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 42,9 i førstegangsvitnemålskvoten og 45,8 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter

Etter studiet kan du jobbe med planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver), arbeid i interesseorganisasjoner, arbeid i internasjonale organisasjoner, formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole


Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosiologi er treårig. Studiet består av en fordypning i sosiologi og et breddeår.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Bachelor i sosiologi
Studieprogramkode: BSOS
Adgangsbegrensning: Ja
Studiekode: 194 880
Søknadsfrist: 15. april

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll

Følg oss på Instagram

  ntnustudent

Studentene deler daglig fra studentlivet og svarer deg på det du lurer på