Sosiologi

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Sosiologi

Video sosiologi


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosiologi

Om sosiologi

Hva betyr mor og far for ditt valg av utdanning og yrke? Er du opptatt av mobbing og negative sider ved sosiale medier? Er du interessert i hvordan flyktninger integreres, eller i betydningen av organisering og ledelse på en arbeidsplass? Sosiologistudiet passer for deg som er opptatt av menneskelig samspill og som ønsker å forstå samfunnet vi lever i. 


Opptak BSOS

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak.

Vi tar årlig opp 70 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 42,9 i førstegangsvitnemålskvoten og 45,8 i ordinær kvote.

Se hvordan du søker opptak.


Jobbmuligheter BSOS

Jobbmuligheter

Etter studiet kan du jobbe med planleggings- og utredningsarbeid innen den offentlige forvaltningen og det private næringsliv (fagkonsulent/konsulent/ rådgiver), arbeid i interesseorganisasjoner, arbeid i internasjonale organisasjoner, formidlingsoppgaver i massemedia og andre informasjonsorganer og undervisningsoppgaver i videregående skoler, universitet og høyskole


Videre studier

Videre studier

Etter bachelorgraden kan du søke deg til flere masterprogrammer.


Oppbygning BSOS

Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet i sosiologi er treårig. Studiet består av en fordypning i sosiologi og et breddeår.


Studieveiledning sosiologi

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga, og hva sier studentene om studiet?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på.