Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Studenter har kroppsøving. Foto.

Om lektorprogrammet i kroppsøving og idrettsfag

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 51,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 54,9 i ordinær kvote.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på  grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag tilsvarer tilsvarer i 300 studiepoeng (sp), og er normert til fem år. Lektorutdanningen består av en master i idrettsvitenskap,i tillegg til praktisk pedagogisk utdanning.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Her finner du også informasjon om fag 2 og praksis.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5

Fakta

Gradsnavn: Master i kroppsøving og idrett / lektor
Studieprogramkode: MLKIDR
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 597
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Studiested: Trondheim, Kalvskinnet Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april