Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

To menn som springer i en hinderbane. Foto.

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering (seremoni for nye studenter)

Immatrikuleringsseremonien for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes mandag 12. august fra kl. 09.30.

Oppmøtested er på plena bak Hovedbygningen på Gløshaugen

Etter seremonien blir det satt opp busstransport til Dragvoll. På Idrettssenteret på Dragvoll vil du bli inndelt i faddergruppe. Vi regner med å være ferdig i Idrettsenteret ca. kl. 14.30. 

Program for immatrikuleringen 2019

Onsdag 14. august 2019: Orienteringsmøte for nye lektorstudenter

Tid: Onsdag 14. august kl. 10.15 – 12.00

Sted: D10 campus Dragvoll

Foreløpig program: 

  • 10.15 – 10.35  Jan Frode Hatlen, leder av Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL); ønsker velkommen til utdanningen
  • 10.35 - 10.55  Førsteamanuensis Anita Normann orienterer om profesjonsfaget og oppstart i  LÆR1000
  • 10.55 - 11.15  Stipendiat Monika Merket orienterer om praksis   
  • 11.15 – 11.30 Programleder/studieveiledere for Lektor i kroppsøving og idrettsfag introduserer seg
  • 11.30 – 11.40 Linjeforeningen Erudio introduserer seg og informerer om fadderarrangementer

Levere politiattest og tuberkuloseundersøkelse

Politiattest: Som lærerstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den inn til Institutt for lærerutdanning før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved instituttet ved studiestart.

Politiattest med merknad sender du eller leverer til Instiutt for lærerutdanning senest tre uker etter at tilsagn om studieplass er gitt.

Postadresse:
NTNU Institutt for lærerutdanning
7491 Trondheim

Tuberkuloseundersøkelse: Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose, må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking tidligst to måneder etter at du er tilbake og før du starter i praksis.

  • Tuberkulintesten kan ikke være eldre enn tre måneder.
  • Du må ordne gyldig tuberkulintest før du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune.

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose.

Mer informasjon: Forskrift om tuberkulosekontroll.

Du skal legge frem resultatene fra tuberkuloseundersøkelsen til studieveileder ved Institutt for lærerutdanning. Nærmere informasjon om dette blir gitt ved opptak til lærerutdanningen.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – den vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på Innsida (som er NTNUs plattform for internkommunikasjon) etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha.

Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen. Du finner emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne blant annet kan finne under «studiets oppbygning» på studieprogramsiden. Finner du ikke faget ditt nå, kan du sjekke på nytt senere. Dette skal være klart til studiestart. 

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner faget ditt, vil også dette være klart til studiestart.

Om lektorprogrammet i kroppsøving og idrettsfag

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter. For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 51,4 i førstegangsvitnemålskvoten og 54,9 i ordinær kvote.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning ved NTNU, kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Mange journalister i aviser, tidsskrifter, radio, tv og andre media har lærerutdanning som sin viktigste formelle utdanning.


Videre studier

Med en lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13 kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag består av en master i idrettsvitenskap, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning. I løpet av studiet skal du velge fag 2 og du skal også ha praksis.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium og Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Institutt for lærerutdanning samarbeider om oppfølging og studieveiledning av lektorstudentene. 


Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generelll kompetanse.


Fakta

Gradsnavn: Master i kroppsøving og idrett / lektor
Studieprogramkode: MLKIDR
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 597
Politiattest: Ja

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Studiested: Trondheim, Kalvskinnet Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU