Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13

Bilde MKLIDR

To menn som springer i en hinderbane. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Master

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om MLKIDR

Om lektorprogrammet i kroppsøving og idrettsfag

Læreryrket er et viktig og spennende yrke for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid med barn og ungdom.


Opptak MLKIDR

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Vi tar årlig opp 30 studenter.


Få slettet studielån

Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter MLKIDR

Jobbmuligheter

Tar du lærerutdanning, kan du undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Flere andre bransjer etterspør denne kompetansen. Du kan også jobbe i yrker der fagkomptanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne er viktig, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon. 


Videre studier

Videre studier

Med en lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8–13 kan du søke opptak til ph.d.-programmer.


Studiets oppbygning MLKIDR

Studiets oppbygning

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag består av en master i idrettsvitenskap, i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning. I løpet av studiet skal du velge fag 2 og du skal også ha praksis.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning MLKIDR

Studieveiledning

Lektorutdanningen er et tverrfaglig studium og Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Institutt for lærerutdanning samarbeider om oppfølging og studieveiledning av lektorstudentene. 


Studiemiljø

Studiemiljø

Hvordan er undervisninga og hva sier studentene?


Utenlandsopphold

Utenlandsopphold

På NTNU har du mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet, forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta

Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss på instagram

Følg oss på ntnustudent

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på det du lurer på. 

KRYSSPUBLISERT NTNU idrett - studieprogram