Sosiologi

Foto: Elin Iversen/NTNU

Sosiologi

Sosiologi - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MSOS, Sat Apr 01 12:34:04 CEST 2023 | M2

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Masterprogrammet i sosiologi kombinerer teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og gir deg innsikt og trening i bruk av generell sosiologisk kunnskap.

I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer, som for eksempel:

  • sosial ulikhet
  • integrering
  • velferdsstaten
  • digitalisering

Les mer om hva du lærer

Sosiologer er allsidige og arbeider innen mange områder innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid.

Som faglige konsulenter/rådgivere i ulike prosjekter kan sosiologer gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med sin kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan sosiologer også delta i og lede prosjekter. Dette arbeidet utføres i både privat og offentlig virksomhet.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er hverdagen på studieprogrammet?

Les mer om studiemiljøet

Mastergraden i sosiologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav her

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning