Sosiologi

Sosiologi

Sosiologi - masterstudium

Foto: Elin Iversen/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

MSOS, Mon Jul 22 03:27:13 MEST 2024 | M2

I sosiologien er vi opptatt av menneskers samspill: hvordan vi mennesker påvirker hverandre og hvordan vi som individer både former og formes av de fellesskapene vi er en del av. Du lærer om endringer i samfunnet og hvordan disse påvirker enkeltmenneskets valgmuligheter og handlinger.

Klikk her for informasjon om studiestart høsten 2024

Masterprogrammet i sosiologi kombinerer teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering, og gir deg innsikt og trening i bruk av generell sosiologisk kunnskap.

I tillegg kan du fordype deg i mer spesialiserte temaer, som for eksempel:

  • sosial ulikhet
  • integrering
  • velferdsstaten
  • digitalisering

Les mer om hva du lærer

Sosiologer er allsidige og arbeider innen mange områder innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid.

Som faglige konsulenter/rådgivere i ulike prosjekter kan sosiologer gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med sin kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan sosiologer også delta i og lede prosjekter. Dette arbeidet utføres i både privat og offentlig virksomhet.

Les mer om jobbmulighetene

Hvordan er hverdagen på studieprogrammet?

Les mer om studiemiljøet

Mastergraden i sosiologi er toårig.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Les mer om studiets oppbygning

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 25 studenter.

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder.

Kontakt og veiledning